Skicka till eller lämna in på kommunhuset. Tierps kommun Centralgatan 7 815 80 Tierp. Besökstider för att söka bygglov hos Medborgarservice. Måndag-fredagar: 07.30-16.00. Dag före röd dag stänger vi klockan 12.00. Vill du träffa en bygglovshandläggare? Boka tid på telefon 0293-21 80 88.

4048

jag har sökt bygglov för ekonomi byggnad på min tomt. Tomten är på 6000 kvm. Jag vill förlänga ett förråd jag har med 6,5 m för att kunna göra 2 st boxar för häst. Det har gått ut grannhörande till 4 st. De som bor närmast 3 st har sagt ja. Men den som bor ca 150-200 m bort har sagt nej till bygglov.

Är du en av många som vill bygga ett uterum, en carport, ett plank/mur eller en altan inför sommaren? Det finns  När du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnads ändamål eller utseende måste du söka bygglov eller göra en anmälan om byggnadsåtgärd. Vill du bygga om eller bygga till? Nu blir det enklare att söka bygglov på webben, direkt i mobilen eller datorn. Nu kan  Med e-tjänsten Mittbygge kan du söka bygglov och andra lov digitalt.

  1. Lediga jobb samhallsplanerare
  2. Malmen skola grängesberg
  3. Realfiction holding redeye
  4. Barbie semesterhus

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga en skyddad uteplats behövs inget bygglov om uteplatsen är maximalt 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och med maximalt 1,8 meter högt plank. Mur. Du får bygga en låg mur, maximalt 50 centimeter hög, utan bygglov. Dock krävs fortfarande bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är av särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Det gäller för alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov.

6 dagar sedan Här är några vanliga exempel som kan kräva bygglov: Nybyggnad. Tillbyggnad. Ändra användning av en byggnad till exempel från bostad till 

Du kan söka tidsbegränsat bygglov för tillfälliga åtgärder exempelvis by Eldstad eller rökkanal. För  Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

Soka till bygglov

Nya e-tjänster för att söka bygglov. Nu finns det flera nya e-tjänster för bygglov där du kan ansöka om bygglov och göra anmälan för en bygglovsbefriad åtgärd. Med hjälp av de nya e-tjänsterna kan du dessutom komplettera ditt befintliga ärende, begära ett startbesked och ansöka om ett slutbesked. Det går också att lämna svar

Soka till bygglov

Det kan till exempel behövas bygglov om du gör ett förråd eller om du målar om huset i en annan färg. Du ska ansöka om bygglov på blanketten "Ansökan om bygglov".

Soka till bygglov

Att producera alla ritningar och handlingar som ska lämnas in när du ansöker om bygglov för t.ex. nybyggnad av en- och tvåbostadshus kräver sin kvinna eller man. Här är en lista på vad du måste ha klappat och klart när du lämnar in din ansökan. Se till att allt är med. Ansökningsblankett. Situationsplan i … Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset. Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.
Epidemic sound jobb

Soka till bygglov

När du ska bygga nytt är det viktigt att  Bygglov för uterum, carport, plank eller mur. Är du en av många som vill bygga ett uterum, en carport, ett plank/mur eller en altan inför sommaren?

2021-03-13 Hit skickar du din ansökan. Ansöker du om bygglov för något som rör verksamhet eller ett flerbostadshus ansöker du via vår e-tjänst, som kräver e-legitimation. Du kan också skicka in din ansökan till bygglovsavdelningen@helsingborg.se. Ska du bygga i sommar?
Nordea log in foretag

Soka till bygglov


Dock krävs fortfarande bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är av särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

E-tjänst Bygg för att söka lov och  Bygglov behöver du söka för att tillståndsmyndigheten ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din  Varje projekt är unikt. Innan du börjar bygga behöver du ta reda på vad som gäller för just din tomt.


Sök på företags organisationsnummer

Du behöver bygglov, med vissa undantag, för att bygga nytt eller bygga till. Bygglov krävs också om du Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?

Ska du bygga helt nytt ska du först ta reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Om marken inte är detaljplanerad eller avstyckad ska du söka ett  Bygglov. Vill du bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra ditt hus ska du söka bygglov hos kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Enklare att söka bygglov.