Kursen har som mål att ge kunskaper om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och filosofi i förskolans arbete samt om hur läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning i relation till pedagogisk dokumentation kan förstås.

6497

I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades. Vi blickar framåt, men passar också på att fira med stort utbud av fortbildningar under hela året

Genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen kommer verksamheten och det den erbjuder barnen  Ingenstans är är lyssnandet och känsligheten inför arbetet med den pedagogiska dokumentationen viktigare än med de allra yngsta barnen. Mån Pedagogisk  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Det handlar om att dokumentera det  deltagande i pedagogisk dokumentation. Alnervik, Karin: Lektor, Högskolan för lärande och kommunikation.

  1. Hakon swenson stiftelse
  2. Benzin kontor ag

Nu får vi se resultatet av höstens arbete kring Pedagogisk dokumentation. Den är nu bearbetad och material för att utmana barnen i deras undersökande lekar och intressen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete, då vi  För att främja barns delaktighet i pedagogisk dokumentation är det inte val av dokumentationsmetod som är det viktiga, utan hur man som pedagog bemöter  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna: självständigt formulera mål, planera, bygga upp och dokumentera samt  Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande i enlighet med  Pedagogisk dokumentation som ett systematiskt kvalitetsverktyg i förskolan. Av: Annika Nilsson och Karolina Lilja från Mittlärande 2015. LIBRIS titelinformation: Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans / Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby. Curricula for Mechatronics - From Vocational to Higher Education.

*Projekterande 2. Gemensamt projekt om Hållbar utveckling Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation  Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser.

18 nov 2013 Hillevi Lenz Taguchi. Varfรถr pedagogisk dokumentation? 2 uppl. Innehåll Inledning Bakgrund till textens tillkomst och mitt eget lärande Den 

Man använder sig fortfarande av anteckningar och observationer, men nu kanske med ett annat syfte, nämligen Pedagogisk dokumentation på våra förskolor. I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Pedagogisk dokumentation

ETT RELATIONELLT UPPDRAG! Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation. Dokumentation som syfte att. utveckla &  

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger  6 mar 2018 Pedagogiskt centrum i Björkhagen är unikt i sitt slag. Här har man samlat pedagogisk dokumentation som gjorts i stadsdelen i snart 30 år. 15 jun 2018 Hur minns barnen tiden på förskolan och vilken betydelse gavs arbetet med pedagogisk dokumentation i barns och vårdnadshavares  Pedagogisk dokumentation. En viktig del av folkbildningsarbetet är att hjälpa deltagare att reflektera över sig själva och sina sätt att lära. Den pedagogiska  Pedagogisk dokumentation del 4 - Reflektion med de allra yngsta. Ingenstans är är lyssnandet och känsligheten inför arbetet med den pedagogiska  Att arbeta med pedagogisk dokumentation handlar om att identifiera varje barns eget läromönster och göra barnen medvetna om sina egna förmågor.

Pedagogisk dokumentation

Varje barn har en pärm där vi sätter in en del av den pedagogiska dokumentationen vi gör i verksamheten: Mitt lärande. I den här  Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud. De didaktiska frågeställningarna varför, vad och hur är  I den pedagogiska dokumentationen vill man fånga barnens läroprocess. Hur lär sig barnet? Hur lär barnen av varandra?
Onkologen lund adress

Pedagogisk dokumentation

Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg.

Boken innehåller levande exempel från förskolan, samt övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som kan hjälpa pedagogiska verksamheter att utvecklas Dokumentation och makt 193 Dokumentationen synliggör lärarens roll i processen 195 Sammanfattande analys 197 KAPITEL 7: DISKUSSION 201 Sammanfattning av studiens resultat 201 Talet om de dokumenterade förskolebarnen 203 Pedagogisk dokumentation – möjligheter och dilemman 209 Pedagogisk dokumentation som verktyg för bedömning 214 Att Den pedagogiska dokumentationen är ett kvalitetsarbete tillsammans med barnen och det är systematiskt! Dock måste en viss riktning finnas – utan att för det bestämma vilket resultat som ska uppnås (då vi inte har uppnåendemål i förskolan).
Illamående frossa ont i kroppen

Pedagogisk dokumentation
handlar pedagogisk dokumentation om att försöka se vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Samtidigt indikerar tidigare forskning om pedagogisk dokumentation att dokumentationerna tycks utgå just från specifika förväntningar och normer (Folkman 2017; Vallberg Roth, 2014). Med detta i

Lärarna ska skapa goda  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om  Pedagogiskt centrum i Björkhagen är unikt i sitt slag. Här har man samlat pedagogisk dokumentation som gjorts i stadsdelen i snart 30 år. Pedagogisk dokumentation.


Semester under foraldraledighet

Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering Barnen är delaktiga i arbetet med att dokumentera och barnens frågor och resonemang blir 

Den senaste tiden har jag funderat mycket över hur vi använder pedagogisk dokumentation i förskoleverksamheten. Vi är många  57). Den pedagogiska miljön en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Pedagogisk dokumentation introducerades som ett alternativ till barnobservationer. Kan barnet själv vara mera aktiv i dokumentationen? Page 10. Pedagogisk dokumentation och kontakt till hemmet (UBS 2016).