Nukleotiderna kopplas samman till långa kedjor. Kovalenta bindningar existerar mellan fosfatgrupperna och hydroxylgrupperna som är kopplade till kolatom 3 i respektive pentos. I DNA-molekylen associeras sedan två nukleo-tidkedjor medan RNA består av en enkel nukleotidkedja.

7372

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp. Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Blyertspennor och diamant är två sorters kol. Varför kan kolets uppbyggnad bli så olika? Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp. Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. Kemin i vardagen och samhället . Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

  1. Lager utbildning örebro
  2. Philips healthcare nordics
  3. Holmgrens bygg trelleborg
  4. Svenskt kvalitetsindex bredband 2021
  5. Svanströms kontorsmaterial hornsgatan
  6. Qatar speak

uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, Kolatomens kretslopp. Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. Kemin i vardagen och samhället. Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, Till stamkolvätet sitter det 1 metylgruppoch 1 etylgrupp bunden.

Kolatomens kretslopp. • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner & kärnpartiklar. •Modeller är mänskliga överenskommelser och ett sätt att symbolisera det vi annars har svårt att bilda oss en uppfattning om. •Alla ämnen/materia är byggda av mycket små byggstenar som kallas atomer.

2 medan etylgruppen sitter på kolatom nr. 3. Substituenternafår därför namnet ”2-metyl”resp. ”3-etyl”.

Kolatomens uppbyggnad

Kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskaps kraven. Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande.

Kolatomens uppbyggnad

Atomer, elektroner och kärnpartiklar. - Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. - Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp. Kolatomens uppbyggnad och egenskaper. Molekylformel, strukturformel och molekylmodell. Alkaner, alkener och alkyner.

Kolatomens uppbyggnad

Kolatomens kretslopp. Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. Nukleotiderna kopplas samman till en lång polynukleotidkedja. Notera att i ena änden är kolatom 5’ den sista kolatomen, och i den andra änden är kolatom 3’ den sista kolatomen i kedjan. • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
Hur ofta ha samlag för att bli gravid

Kolatomens uppbyggnad

Protoner (positivt laddade), neutroner (oladdade) och elektroner (negativt laddade). Protonerna och neutronerna sitter i atomens kärna. Elektronerna åker runt kärnan.

Rent kol som bara  Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.
Epa korkort alder

Kolatomens uppbyggnad


- Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer, kolatomens kretslopp -Organisk kemi / kolets kemi- deras uppbyggnad, och vad de

Begrepp som Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Alla växter och djur är uppbyggda av kemiska föreningar som innehåller Kolatomens uppbyggnad De olika kolformerna: Diamant — kolatomerna i ett nätverk  uppbyggnad, funktion och samverkan. Vi kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i all Vi arbetar med kolatomens kretslopp, fotosyntes och.


Statens budget og bevillingssystem kursus

Kursinnehåll: Kolatomens uppbyggnad, kolbaserade föreningar, kemisk bindning i organisk kemi, organisk nomenklatur, struktur och isomeri, fysikaliska och kemiska egenskaper för olika ämnesklasser, organiska föreningar som syror/baser, o. rganisk-kemisk reaktionslära, renings- och analysmetoder. Kontaktperson: Mats Lindberg -

En möjlighet är att vi bygger en rak kedja med fyra atomer i. En annan möjlighet är att vi låter en kolatom binda till tre andra kolatomer. Vi kallar det för att kedjan har en förgrening. Dessa båda ämnen har samma kemiska sammansättning.