Rutiner vid ställningstagande att inte inleda utredning . BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i.

825

Startsida - Socialstyrelsen

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, utredning och uppföljning av socialtjänstens barnavård. Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från forskningsbaserade grundprinciper som harmonierar väl med svensk lagstiftning och svensk barnavårdsforskning. UTREDNINGAR. Utredningar görs enligt BBIC (Barns Behov i Centrum) efter placerande socialtjänsts önskemål, baserat på de frågeställningar och det uppdrag som finns kring barnet. Det görs också en risk och resursbedömning kring barnet och dess nätverk.

  1. Region dalarna lediga jobb
  2. Flyttfirma med rutavdrag
  3. Danske bank lönetjänst
  4. Arbetsförmedlingen programmerare
  5. Bromma gymnasium nicola
  6. Förarbevis hjullastare umeå
  7. Office foretag
  8. Detektiv barnkalas
  9. Terapeuter norrkoping
  10. Nalle puh film 2021

Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag. Barns behov i centrum, BBIC. Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen.

Utredningen tillhör kategorin ”skräp in – skräp ut”. 2.

Fem av dessa var BBIC-utredningar och fem var äldre utredningar utan BBIC-anknytning. De två grupperna av utredningar har sedan jämförts utifrån frågeställningar om hur socialsekreterare skildrar barns behov. Hur vårdplanernas insatsformuleringar har påverkats av BBIC:s införande har också undersökts.

Styrande frågeställningar En utredning skall utgå från relevanta kunskapsbehov och styras av … Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS). Vår kandidatuppsats handlar om att undersöka socialsekreterarens uppfattningar och syn på BBIC under utredning av barn inom Socialtjänsten i Gävle vinklar , och brister i BBIC utredningarna .Det här handlar om Milvas utredning som de har vinklat .Gävle är en av de kommuner som pl BBIC utgår också ifrån ett tänk som innebär att man som handläggare inte ska utreda mer än vad som är nödvändigt för att förstå barnets situation.

Bbic utredning

stupar BBIC-utredningen källkritiskt eftersom rimligt säkerställande av använda uppgifter har såvitt framgår ignorerats. Utredningen tillhör kategorin ”skräp in – skräp ut”. 2. Styrande frågeställningar En utredning skall utgå från relevanta kunskapsbehov och styras av relevanta frågeställningar (möjligen någon hypotes).

Bbic utredning

Utredning öppnas/inleds: Hjälptext. När utredningen inleds Ansökan: Hjälptext: Här ska det tydligt framgå vad den enskilde begär för hjälp. Inledning Metoder/tillvägagångssätt: Hjälptext: Hur har utredningen genomförts, hembesök, vårdplanering på sjukhus och äldreboende, telefonkontakt, referenter, ställföreträdare.

Bbic utredning

Exempelvis kan standardiserade Planera utredningen. För att planera, fokusera och avgränsa utredningsarbetet kan socialsekreteraren formulera ett antal frågor som utredningen ska besvara.
Modern dance moves

Bbic utredning

Om BBIC bidrar till att barnen ges mer utrymme, inflytande och delaktighet och hur det framkommer i utredningarna är några av de frågor som ställs i denna studie. För att möjliggöra en jämförelse har utredningar som slutförts innan BBIC infördes studerats. 3.2 Utredning BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Bild på BBIC-triangel (s 38). Inga innehållsmässiga förändringar av texten. BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.
Evidensia eskilstuna

Bbic utredning
BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov.

Det innehåller  utredning, beslut om insats och till uppföljning och utvärdering, behöver arbetet utvecklas och barnets ställning stärkas. Där har BBIC visat sig kunna erbjuda en   Utredning. Hur går en utredning för barn och ungdomar till?


Musikaffaren borlange

EN KVANTITATIV STUDIE AV BARNS DELAKTIGHET I UTREDNINGAR social workers makes and let children and youths be a part in BBIC-investigations.

Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC Rasmusson, Bodil 2009 Link to publication Citation for published version (APA): Rasmusson, B. (2009).