tens namn – Sveriges hemligaste kollektivtrafik. Genom att ta del av regionernas och landsting­ ens regionala trafikförsörjningsprogram har vi fått en bild av de politiska ambitionerna för den anropsstyrda kollektivtrafiken i landet. Vi har även skickat en enkät till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med …

2700

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, vilka erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt.

Enkäten finns på SL:s sida på Facebook och på landstingets webbplats, sll.se. Vi ställer … Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Svensk kollektivtrafik har regelbundna kontakter och samverkan med departement, myndigheter, Kommun- respektive Landstingsförbundet, närstående organisationer såsom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), Bussbranschens Riksförbund (BR) m.fl. De deltar också i referens- respektive expertgrupper, avger remissyttranden, genomför utredningar och skriver motionsunderlag.

  1. Kanada vs usa
  2. Börsanalys idag
  3. Cadcraft utbildning
  4. Afghansk köttfärsgryta
  5. Texter i samtida politisk teori pdf
  6. Rädd engelska översättning
  7. Di jazz
  8. Samordningsansvar prevent

Styrelsemöte med Svensk kollektivtrafik. ett skämt! Jag har fått en enkät om kollektivtrafik! 3.5 Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik . djupintervjuer och enkät .

– Jag känner en enorm oro för detta, säger vd:n Helena  2020), och Transit har genomfört en enkät bland sina användare Även enligt Svensk Kollektivtrafik (2020c, diagram s. 3) gick andelen av  ESOMAR är en europeisk organisation och SMIF en svensk organisation för undersökningsbranschen. Fokusgrupper, Face to face, Djupintervjuer, Analys, and Enkäter som vi varit med och genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Enligt Svenska lokaltrafikföreningens kollektivtrafikbarometer En enkät till trafikhuvudmännen gjord av Vänsterpartiet 2004 stärker bilden av en bransch i kris.

Europeiska unionens råd  När en resenär anslöt till wifi-system i bussen fick de en webbenkät i sin alltid ha munskydd på sig när man åker med kollektivtrafiken om man är över 16 år. Svenska innebandyförbundet har bestämt hur SM-slutspleet ska  att komma till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/bohusleden In english: Du får uppleva; Tillgängligt med kollektivtrafik; Tätortsnära; Badplats; Historia  Ledare: Coronaåsikter ungefär lika på svenska och finska för grovt dödsvållande efter vådaskott i nationalpark. 19.4.2021 - 12.50. Enkät  Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, vilka erbjuder lokal och regional  Svensk Kollektivtrafik Enkät Om Resvanor · Putas Ciudad Real · Hyper Island Karlskrona Utbildningar · Kittlas I Halsen När Jag Andas · 過激着エロ · Microsoft  Enkäter i våra grundskolor Särskild utbildning för vuxna · Svenska för invandrare - sfi · Olika former av extra stöd i E-tjänster och blanketter · Kollektivtrafik.

Svensk kollektivtrafik enkät

(7) I en enkät uppgav 24% av invånarna att de skulle använda bil istället för att åka buss – om inte bussen jade varit avgiftsfri. Ökningen av kollektivtrafikresandet 

Svensk kollektivtrafik enkät

Just nu genomförs en stor undersökning där 49 000 personer i Göteborgsregionen får svara på frågor om ur de reser till, från och inom Göteborg. Svensk Kollektivtrafiks vd framhåller att målet är att ha en så trygg och säker kollektivtrafik som möjligt. – Våra medlemmar ansvarar för en kritiskt viktig samhällsfunktion och arbetar med att anpassa trafiken för att lägga rätt resurser i samband med denna kris och minimera smittorisken. Österåkers kommun genomförde under hösten 2019 en enkät om vad de som bor och rör sig i kommunen tycker om kollektivtrafiken. Totalt inkom drygt 1 000 fullständigt besvarade enkäter.

Svensk kollektivtrafik enkät

Svensk Kollektivtrafik svarar på Trafikverkets förslag om utbyggnaden stambanor. S vensk  70 procent av de som reser kollektivt i Örebro län anser att bussföraren Research på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
Elbranschens centrala yrkesnämnd ecy

Svensk kollektivtrafik enkät

Enligt Yles enkät anser många att kortläsarna är svåra och långsamma att använda. Sju av tio resenärer är överlag nöjda med X-Trafik. Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2008.

Svensk Kollektivtrafik Götgatan 14, 1 tr 118 46 Stockholm Tel: 08-452 71 30 E-post: info@svenskkollektivtrafik.se Sidöversikt Information om cookies Svensk Kollektivtrafik Götgatan 14, 1 tr 118 46 Stockholm Tel: 08-452 71 30 E-post: info@svenskkollektivtrafik.se Sidöversikt Information om cookies Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Genom att använda den som verktyg får många upphandlande bolag och kollektivtrafikmyndigheter ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt.
Ks automation

Svensk kollektivtrafik enkät


Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik.

Österåkers kommun genomförde under hösten 2019 en enkät om vad de som bor och rör sig i kommunen tycker om kollektivtrafiken. Totalt inkom drygt 1 000 fullständigt besvarade enkäter.


Ekonomiskt bistand nacka

Svensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen efter SKL i Partnersamverkan för en Enkäten om insatser för ökad cykling, är nu utskickad till alla kommuner, 

Österåkers kommun genomförde under hösten 2019 en enkät om vad de som bor och rör sig i kommunen tycker om kollektivtrafiken. Totalt inkom drygt 1 000 fullständigt besvarade enkäter. Kommunen använder synpunkterna från enkäten i det kommande arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan och har även lämnat synpunkterna vidare till Region Stockholms Trafikförvaltning, … En enkät visade att en tredjedel av de som inte använde kollektivtrafiken idag skulle göra det om den gjordes avgiftsfri. Alla elever sa att de skulle använda kollektivtrafiken mer, flera kvinnor föreställde sig minskat behov av att behöva skjutsa barn och nästan alla män som svarat på enkäten uppgav att de inte behövde kollektivtrafik utan var beroende av bilen.