Valbar kurs 7,5 högskolepoäng Valbar kurs inom programmet Den valbara kursen om 7,5 högskolepoäng kan väljas inom huvudområdet eller inom stödämnena. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

6487

Under termin 7 ska även en valbar kurs på 7.5 hp med logopedisk inriktning sjuksköterskeprogrammen) vid tre tillfällen. Logopedsprogrammet deltar dock ej 

0,1. 10. för ny valbar kurs i Förbättringskunskap, studiedesignade uppgifter för riga omvårdnadsaktiviteter under sjuksköterskeprogram- met. Inger.jansson@gu.se. Finns även valbara praktiska kurser, t.ex. barnsjukvård och hemsjukvård.

  1. Att söka svensk medborgarskap
  2. 1 bam to sek

I kursen ingår Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån Professor Anna Hultgårdh Tel 046-222 96 73. Ledningsorganisation/ Programnämnden för läkarprogrammet Utbildningsstart våren 2015 (VK15) Utbildningsstart hösten 2015 (HK15) Utbildningsstart våren 2016 (VK16) Utbyte under VFU sker på sjuksköterskeprogrammet inom ramen av kursen Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning på termin 5. Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2, och 3 (90 hp) samt godkänd VFU-placering från termin 4. Information för sjuksköterskeprogrammet. Behörighet: OBS att för sökande från sjuksköterskeprogrammet (VFU-placering utanför Sverige) krävs godkända kurser från termin 1, 2 och 3. För att sedan registreras på kursen inför utresa ska termin 1 … Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet Någon platsgaranti för en viss valbar kurs kan ej ges.

Familj och migration 3. Föräldraskap,€€ kön€€ och sexualitet € 1.

Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet.

Nämnden beslutade att fastställa kursplanen 1 SJ032 under förutsättning att ovanstående justeringar görs. Efter sammanträdet framkom information om att den särskilda behörigheten som ska finnas i de valbara kurserna för termin 5 på sjuksköterskeprogrammet saknades. Följande behörighetskrav har lagts till i kursplanen: Dessutom drivs valbar kurs på termin 5 av sjuksköterskeprogrammet samt, i samarbete med Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), undervisning på flera terminer av sjuksköterskeprogrammet. Program och/eller kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad OM5250 Nivå: Grundnivå Termin/år: HT 2016 Författare Frida Ungerfält, Miriam Sünder Handledare: Sofie Jakobsson Examinator: Åsa Premberg Sammanfattning: Bakgrund: En koloskopi innebär för många patienter en obehaglig upplevelse.

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Utbildningsstart våren 2015 (VK15) Utbildningsstart hösten 2015 (HK15) Utbildningsstart våren 2016 (VK16)

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

The University of Gothenburg Identity Provider is used by employees and students at the university.

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

14-18. SSK33 (1SJ033) Omvårdnad vid Cancersjukdom Linda Åhlström disputerade inom medicin vid Göteborgs Universitet 2014 med avhandlingen ”work ability and return to work among women being on long-term sick leave”. Linda arbetade vid Högskolan i Borås som lektor mellan åren 2013-2015. Sedan 2015 är hon lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademien. Linda har University of Gothenburg. The University of Gothenburg Identity Provider is used by employees and students at the university.
Bolsjeviker judar

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Kursen ges som en valbar kurs i. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp.

På kursöversikten hittar du: Schema  På termin 5 finns en valbar kurs på Sjuksköterskeprogrammet som kan sökas för en praktik i utlandet. Kursen, internationell klinisk omvårdnad (7,5 hp), söks  Under termin 7 ska även en valbar kurs på 7.5 hp med logopedisk inriktning sjuksköterskeprogrammen) vid tre tillfällen. Logopedsprogrammet deltar dock ej   Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.
Mc 125 till salu

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Kursen ges som valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Kursen ges även som fristående kurs. Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs godkänt 

Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. På sjuksköterskeprogrammets kurser på KI och GU finns alla fyra kategorierna. Kursen är på avancerad nivå och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med gu.se.


Ornithonyssus sylviarum ciclo biologico

Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet.

En av de valbara kurserna berör omvårdnad ur ett internationellt perspektiv och erbjuder möjligheten att genomföra fältstudier utomlands. Högskolan i Halmstad har samarbetspartner både i och utanför Europa.