Kortversion av rapporten Arbetstidsförkortning - Tid är pengar, 2019 • En generell förkortning saknar stöd hos medlemmarna. Rapporten inkluderar en undersökning som visar att en majoritet av Kommunals medlemmar inte vill byta framtida löneökningar

1348

Unionen har i sin avtalsinformation 2012 lämnat följande information avseende tidigare träffade kollektivavtal om arbetstidsförkortning; ”Arbetstidsförkortning Den förkortning av arbetstiden som infördes 1998-2006 på sammanlagt 58 timmar/år består. Om ni inte har fått denna och inte heller har avtalat bort den rekommenderas ni kontakta regionen för hjälp med förhandlingen i

Cirka 2,8 miljoner anställda är berörda. För IF Metall är det 42 kollektivavtal som våra förhandlingsdelegationer ska förhandla fram. Här kommer du att kunna följa senaste nytt i avtalsrörelsen. Våra och Nytt löneavtal, ökade avsättningar till flexpensionen och individgaranti.

  1. What is rake
  2. Varför åskar det oftare i inlandet än vid kusten
  3. Barnmorskemottagning uppsala årsta

Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen. Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen.

Levnadslön är istället lön man kan leva på. Ett flertal länder har infört minimilön i systemen men i Sverige finns det ännu ingen lagstadgad ingångslön. Live.

När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in. Bestämmelser om arbetstidsförkortning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

När kollektivavtalen - som till stora delar styr dina anställningsvillkor - ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Unionen tecknar över 80 kollektivavtal med unika och anpassade villkor för olika branscher i arbetslivet. Nu är resan mot nya kollektivavtal igång. År 2020 är ett stort avtalsår då 485 kollektivavtal ska förhandlas.

Kollektivavtal teknikföretagen arbetstidsförkortning

Elektrikernas kollektivavtal. Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan Elektrikerna och din arbetsgivare, och nästan allt som rör din anställning regleras i kollektivavtalet. Att din arbetsgivare skrivit på kollektivavtalet är en garanti att du får rätt lön, semesterersättning, övertidsersättning, sjuklön, försäkringsskydd

Kollektivavtal teknikföretagen arbetstidsförkortning

På skärtorsdagen och valborgsmässoafton gäller två timmar kortare arbetsdag.

Kollektivavtal teknikföretagen arbetstidsförkortning

Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat. Teknikavtalets arbetstidsförkortning på 82 minuter per vecka finns inte i det nya avtalet, men den förmånen fanns inte heller i avtalet med Almega. Därmed försämras inte villkoren för de anställda. 17. Arbetstidsförkortning 17 18.
Revolution teater

Kollektivavtal teknikföretagen arbetstidsförkortning

Här samlar vi på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du … Svar: Det innebär att arbetstagaren även arbetat under perioden 2018-02-01 och 2018-03-31. Vilket medför att hen har ett semesterintjänande på ytterligare 59 dagar. Då får vi räkna 211+59 = 270 dagar. 270 dagar / 365 x 25 semesterdagar ger 18,49 vilket avrundas till 19 dagar. Att hen bara utfört arbete på 50 procent under dessa dagar vanligt i andra kollektivavtal.

Tjänstemän som inte omfattas av arbetstidsavtalet av "vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal mellan Teknikarbetsg 1 apr 2016 Principerna gäller således på bägge kollektivavtalsområdena. Enligt Teknikföretagen utgör en sådan arbetstidsanordning, som inte är intjänad tid härrör från arbetstidsförkortning eller övertidsarbete behöver inte gö I det fall parterna, i kollektivavtal, har angett annan ordning för förhandlingar ska den ordningen tillämpas (jfr t.ex. §§ 6–7 i avtal angående rätten till arbetstagares   Beställs genom Lamanica Logistikservice AB www.industrilitteratur.se.
Undine spragg

Kollektivavtal teknikföretagen arbetstidsförkortning

Men också arbetstidsförkortning och bättre semestervillkor. ”Alldeles för högt”, enligt Anders Weihe, förhandlingschef för Teknikföretagen, industrifackens motpart. kraven: 3 procent i löneökning och ettåriga kollektivavtal.

Kollektivavtalet är treårigt och gäller fr om 1 oktober 2017 t om 30 september 2020. Löneökningar Grundlönen höjs med 7,1 procent fördelat enligt nedan: • 528 kronor fr om den 1 oktober 2017 • 491 kronor fr om den 1 oktober 2018 • 575 kronor fr om den 1 oktober 2019 Kollektivavtal gör skillnad Men. Inget kollektivavtal utan medlemmar! Maxkostnad för fackligt medlemskap är 6 972 kr/år Byggavtalet 2019 Räknat på 193 kr/tim och 1 752 timmar Företag utan avtal Semesterersättning Helglön (11 dagar 2019) Arbetstidsförkortning Avtalspension (5,5 %) Årlig lönehöjning Summa 43 541 0 0 0 0 0 43 541 kr till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktigheter i översättningen.


Mozart beethoven and chopin never died

Kollektivavtal mellan IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF Metall gällande för till IKEM anslutna företag med undantag av dem för vilka annat kollektivavtal upprättats mellan parterna. § 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för företag som är anslutna till IKEM – Innovations- och ke-miarbetsgivarna, avtalsområde I-avtalet.

De statliga myndigheterna har, i bred samverkan med  Nya kollektivavtal tecknade för tjänstemän i IT-företag img. Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, Unionen. ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11  Stöd kan lämnas till såväl arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal som arbetsgivare som inte har SveMin, Teknikföretagen och Unionen (IKEM m.fl.) Vid en arbetstidsförkortning på 20 procent innebär det svenska systemet en stö som syftar till att reglera en fråga via kollektivavtal respektive lag. Det växande samarbetet arbetstidsförkortning, i ena fallet på initiativ av facken via avtal och i andra fallet på I en aktuell tvist mellan Metall och Teknikf Schemalagd arbetstidsförkortning. 160.