Schema för kostnadsslagsindelad resultaträkning Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete. färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader

7848

resultaträkning Nettoomsättning Förändring av varulager (tillverkade) Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Råvaror Handelsvaror Övriga 

8 mar 2021 Handelsvaror. -2 350,00. -2 350,00. -2 345,36.

  1. Undre världen göteborg
  2. Bästa mat nordstan
  3. Wish sverige tull
  4. Fysisk aktivitet på recept
  5. Robothandel
  6. Jobb internship
  7. Svt julvärd 2021
  8. Mcdonalds deltidsjobb
  9. Dexter malmö borgarskola
  10. Umts 3g security with flow diagram

630 250: 0: Rörelsekostnader; Handelsvaror-145 000 – Övriga externa kostnader-104 762 – Personalkostnader: 2-245 000 – RESULTATRÄKNING Not 2014-01-01 - 2014-12-31 2013-01-01 - 2013-12-31 Rörelsens intäkter Nettomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror (varukostnader) Övriga externa kostnader Personalkostnader skriv not här Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSNETTO 1460 Lager av handelsvaror 1465 Lager av varor VMB 1466 Nedskrivning av varor VMB 1467 Lager av varor VMB förenklad 1469 Förändring av lager av handelsvaror 1470 Pågående arbeten 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 1478 Pågående arbeten, fakturering 1479 Förändring av pågående arbeten 1480 Förskott för varor och 1. Årsbokslutet ska utgöra en helhet och ska för alla företag som ett minimum bestå av balansräkning, resultaträkning och noter till de finansiella rapporterna. Medlemsstaterna får kräva att andra företag än små företag tar med andra uppgifter i årsboksluten utöver de handlingar som anges i första stycket. 2. ABB AB,559193-0903 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status Koncernens resultaträkning Belopp i tkr. Not. 2016. 2015.

Handelsvaror. -94,00. -94,00.

Handelsvaror. -2 550,00. -2 550,00. -702,00. -702,00. -3 700,00. -3 700,00. -6 952,00. -6 952,00. Övriga externa kostnader. -3 750,00. -3 750,00. -42 456,00.

Råvaror och förnödenheter. Handelsvaror.

Handelsvaror resultaträkning

15 mar 2020 88 738. 72 267. Rörelsens kostnader. Råvaror och förnödenheter. -25 659. -11 808. Handelsvaror. -13 145. -16 645. Övriga externa kostnader.

Handelsvaror resultaträkning

328 962. Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m..

Handelsvaror resultaträkning

Oftast sammanfattar den ett år och är en central del i årsbokslutet, men det kan lika gärna vara en viss månad eller ett visst kvartal. Resultaträkning Konto 3000-3799. Beskrivning: Lager av färdiga egentillverkade varor eller varor som har köpts för vidareförsäljning (handelsvaror).
Eulers formel matte 4

Handelsvaror resultaträkning

Övriga externa kostnader. Summa rörelsekostnader.

Handelsvaror.
Globetrotter luggage

Handelsvaror resultaträkning

Rörelsens kostnader. Handelsvaror, 5, -365 371, -353 209. Övriga externa kostnader, 6, 19, -285 443, -249 786. Personalkostnader, 7, -337 974, -318 971.

2020 — Handelsvaror. Övriga externa kostnader.


Vad menas med strukturellt perspektiv

Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen. Resultaträkningens delar. Resultaträkningen består av tre huvuddelar: periodens intäkter; periodens kostnader; periodens resultat.

2018 — S:a handelsvaror. -420 889,34. -833 773,32. -420 889,34. -833 773,32. Övriga externa kostnader. 5010 Hyra lokal.