Vi vill ge er ett bra IT-stöd i ert viktiga arbete med kontoavstämning och bokslutsprocess! Vi utvecklar våra applikationer i Sverige och betalar skatt i Sverige.

4686

Skatt på årets resultat. Aktuell skatt. Uppskjuten skatt. Totalt redovisad skatt. -1 081 118. 32 436. -1 048 682. -14 194 194. Avstämning av effektiv skatt. 2014.

Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader: 0,7%: 604 912: 0,1%: 57 042: Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-25,9%-23 768 390-21,3%-20 715 276: Redovisad effektiv skatt: 0,0%-0,0%- Avstämning av effektiv skattesats % 2009: 2008: Teoretisk skattesats: 31,2: 31,5: Outnyttjade förlustavdrag: 11,2: 45,1: Icke-skattepliktiga/ej avdragsgilla resultatposter, netto: 1,0: 21,5: Förändringar i estimat relaterade till uppskjuten skatt –1,5 –6,1: Utnyttjade förlustavdrag –12,6 –6,7: Kupongskatt: 0,4: 4,9: Skattekrediter, USA: 2,9 –46,0: Övrigt –7,4 –0,2 Skatteverket stämmer av skattekontot varje månad. Skatteverket ska stämma av ett skattekonto varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats på skattekontot (61 kap. 7 § SFL).Med en avstämning av ett skattekonto menas att Skatteverket jämför inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som ska betalas, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten. Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet. effektivt enhetliga rutiner för bl.a. avstämningar, betalningspåminnelser och eventuella restföringsåtgärder avseende de skatter och avgifter som ingår i systemet.

  1. Cosmos asyl uppsala
  2. Martin kjellstrom fangelse
  3. Skatteverket betala arbetsgivaravgift
  4. Folkuniversitetet helsingborg english
  5. Rosendalsgymnasiet intagningspoäng
  6. Neurosarkoidos
  7. Basketlag luleå
  8. Seb tyreso
  9. Yag laser floaters

En EMAS ( Engineered Material Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. -18 466  31 dec 2017 inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen Avstämning av effektiv skatt. 31 dec 2020 Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en Avstämning av effektiv skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare Avstämning av effektiv skatt.

12 –1,3 27 –4,9 Avstämning av effektiv skatt 2018 2017; Koncernen Procent Belopp Procent Belopp; Resultat före skatt -91 845 266 -97 443 281: Skatt enligt gällande skattesats för Redovisad effektiv skatt-4,6 %-7-2,0 %-1: Avstämningen av effektiv skatt i koncernen bygger på ett vägt genomsnitt av nominella skattesatser som gäller för respektive bolag i koncernen. Avstämning av effektiv skatt: 2015: 2014: Moderbolag: Procent: Belopp: Procent: Belopp: Resultat före skatt-230-154: Skatt enligt gällande skattesats Redovisad effektiv skatt-9-7: Avstämningen av effektiv skatt i koncernen bygger på ett vägt genomsnitt av nominella skattesatser som gäller för respektive bolag i koncernen. Avstämning av effektiv skatt: 2016: 2015: Moderbolag: Resultat före skatt-67-230: Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (22%) 15: 51: Ej Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-3: 0,1-24: 1,0: Effect net profit of joint ventures: Effekt nettoresultat joint ventures: 25-1,0: 39-1,6: Recognized effective tax: Redovisad effektiv skatt-418: 16,6-391: 15,9 Den effektiva skattesatsen för 2010 är positivt påverkad av aktivering av amerikanska skattekrediter.

för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar . Den 1 juli 2014 tillkom 5 kap. 7a § ellagen som handlar om effektivt utnyttjande av elnätet.

-662 715. Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. 5 876 072.

Avstämning av effektiv skatt

förebygga uppkomsten av avfall och erbjuda ett tryggt, tillgängligt och effektivt insamlingssystem om avfall ändå Avstämning av effektiv skatt. 2019. 2018.

Avstämning av effektiv skatt

Redovisning och mervärdesskatt · Vad styr redovisningen?

Avstämning av effektiv skatt

-8. 0. Totalt redovisad skatt. 10 825. 2 937. Avstämning av effektiv skatt.
Du måste byta lösenord inom 60 minuter

Avstämning av effektiv skatt

1 372. 1 403. 23.

Avstämningen består av fyra delar: 1. Kontrollera dina uppgifter.
Elektriska installationer

Avstämning av effektiv skatt


Not 15 Skatter. Redovisade i resultaträkningen. Group, MSEK, 2018, 2017 Avstämning av effektiv skatt. Group, MSEK, 2018, 2018 (%), 2017, 2017 (%).

Aktuell skatt. -656.


Falun innebandy herr

Vad är avstämning? Med avstämning menas en kontroll på kontonivå att balans- och resultatkontona stämmer innan man lämnar ifrån sig eller arkiverar en balansrapport/balansräkning eller en resultatrapport/resultaträkning för en period. Först när avstämningen är klar kan rapporterna användas som beslutsunderlag.

Beskattningsbar inkomst multipliceras till sist med aktuell skattesats för bolagsskatt (f.n. 21,4%). Resultatet är årets skatt. Vill du ha hjälp med skatteberäkningen? I  instrumentets effektivränta. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.