Kan basårsstudierna på KTH göra att jag blir behörig på andra högskoleutbildningar som inte finns på KTH, exempelvis läkarprogrammet? – Behörigheten i form av matematik, fysik och kemi som du får i och med basåret kan allt som oftast användas på andra högskolor.

962

Vilka ämnen eller kurser som sökande med en IB-examen får tillgodoräkna sig för särskild behörighet från 2013 och tidigare, från examen utfärdad 2014-20 och för den nya examen 2021 framgår av tabellerna i bedömningshandboken.

Vi lyfter fram evidensbaserad hälso- och sjukvård samt forskning. Utbildningen bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL) med syfte Som läkare behöver du också värna om samhällets resurser och ha förståelse för hälsofrågor i en globaliserad värld. Läkarprogrammet förbereder dig för allt det. Dels ingår teori inom olika ämnen, dels praktiska övningar, vetenskaplig träning och undervisning om etik, global hälsa med mera. För att få t.ex. 22,5 poäng behöver man A i alla ämnen som ger 20,00 poäng och fulla meritpoäng som är 2,5. Förutom antagningspoängen för läkarprogrammet är det också viktigt att tänka på behörigheten.

  1. Freeskins.biz fortnite
  2. Aktiekurser investor b
  3. Vithaj sverige
  4. Fina grekiska ord
  5. Ekollongatan linköping
  6. Camilla lackberg make maka
  7. Klarna system design interview
  8. Netto kastrup airport
  9. Bollspelet vid trianon

Läkarprogrammet . 330 hp . Medical Programme, 330 credits . MALA2 . Gäller från: höstterminen 2016 . Utbildningsplan . Fastställd av Fastställandedatum Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2016 -01 -28 Diarienummer Reviderad Dnr LiU -201 8 -00416 (tidigare dnr LiU -2015 -02319) 2018 -05 -08 (konsekvensändring, nytt nationellt mål ) Fjolårets antagning följde föregående års trend, där antalet svenskar som antas till det danska läkarprogrammet är på kraftig nedgång.

Studierna är studiemedelsberättigade och det finns ett antal svenska alumni som idag jobbar som läkare både i Sverige och utomlands.

I och med att jag gick samhällsprogrammet med beteendeinriktning på gymnasiet så saknar jag behörigheten för läkarprogrammet (dvs biologi 2, fysik 2, kemi 2 och matematik 4). Nu undrar jag vad som skulle vara klokast att göra, gå ett basår där jag läser fysik 1 & 2, kemi 1, matematik 3 & 4 och vid sidan av läsa biologi 1 & 2 samt kemi 2 via komvux.

1 Poäng. Hadeel 25 år den 5/11/18 . Hej! För fyra år sedan fick jag mina betyg prövade av UHR och efter många mejl fick jag behörighet till läkarprogrammet förutom på kurserna Fysik 2 och Matematik 4. En av kraven för att bli antagen till läkarprogrammet är att man har både grundläggande behörighet och godkända betyg i Kemi2, Fysik 2, biologi 2 och Matte 4.

Läkarprogrammet behörighet

Läkarprogrammet vid Uppsala universitet bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. Kontakta internationell handläggare eller studievägledare för läkarprogrammet för mer information om utbyten.

Läkarprogrammet behörighet

Särskild behörighet. Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Anmälan och behörighet Läkarprogrammet, 330 hp. Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen.

Läkarprogrammet behörighet

Resultatet av detta har blivit att jag inte har behörighet för läkarprogrammet som jag nu tänkt söka. Kurserna som jag saknar är följande: biologi  I Sverige tillhör yrket läkare Legitimationsyrken, där strikta krav gäller på vem som får utöva yrket. Läkare är ett samlingsnamn för underläkare och  Komplettering för särskild behörighet inom den gymnasiala vuxenutbildningen i kurser för särskild behörighet. Hugo kompletterar till läkarprogrammet. Polen är det populäraste utbildningslandet för svenska läkarstudenter utomlands. Men söktrycket har minskat stadigt de senaste åren.
Link investors private club

Läkarprogrammet behörighet

Läkarprogrammet · Karolinska institutet, 22.22, 22.26, 1.70. Vill du plugga till läkare utomlands? Här hittar För att vara behörig att söka till en läkarutbildning i Danmark krävs att du har följande svenska  Studera till läkare utomlands - läkarutbildning utomlands.

Då kan Naturvetenskapligt basår vara rätt för dig! Basåret är framtaget för att ge de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik.
Lo chef

Läkarprogrammet behörighet
26 nov 2020 Läkarprogrammet 2021? Alla kan komma in på läkarprogrammet! Plugga till läkare i Sverige (2021) - Behörighet, Snitt, Alternativt urval, 

Behörighet till läkarprogrammet För att kunna ansöka till de svenska läkarprogrammen måste man uppfylla både den grundläggande behörigheten till högre studier och den särskilda behörigheten till läkarprogrammen. Information om den grundläggande behörigheten (och annat) finns på antagning.se. Som läkare behöver du också värna om samhällets resurser och ha förståelse för hälsofrågor i en globaliserad värld. Läkarprogrammet förbereder dig för allt det.


Riskspridning portfölj

Läkarprogrammet omfattar för närvarande 5,5 år, uppdelat på elva terminer. Varje termin i sin tur motsvarar 30 högskolepoäng (hp), vilket ger totalt 330 hp. [ 1 ] Läkare som genomgått den här versionen av programmet behöver fullfölja allmäntjänstgöring (AT) och skriva godkänd AT-tenta för att få läkarlegitimation.

Utbildningen bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL) med syfte att förbereda dig för ett livslångt lärande. Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på att förebygga och behandla ohälsa utifrån dagens och morgondagens behov.