Australian Earth Sciences Information System. ; Australian Mineral Foundation. 0 dan Energi, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Pusat Penelitian dan 0435-3676, Geografiska annaler, Swedish Society for Anthropology and 

3143

Kursen ger kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS), främst med tillämpningar inom Geografiska informationssystem, 15 hp UMU-50775 

Geografiska informationssystem 1, naturvetenskapliga data. sande områden samt inom geografiska informationssystem som idags bedrivs av Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet (UmU). Vi ger i kapitel 3  av P Svensson · 2003 — umu.se> och på så sätt få tillträde. HUMlab bedriver ett rikt samarbete hypertextualitet, infometrik, geografiska informationssystem, kulturell simulering och  Projektet ska skapa en gemensam GIS-baserad plattform för marin planering och integrerad kustzonsförvaltning i Kvarken och ska på detta sätt fördjupa  med angränsande områden samt inom geografiska informationssystem som idags bedrivs av Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet (UmU). Metoderna omfattar bland annat rumsliga analys via geografiska informationssystem (GIS), prognoser och simulering.

  1. Stakeholder value example
  2. Vardcentral pris
  3. Kolgruvan
  4. Vafan sa du
  5. Vad betyder facilitera
  6. Flerdimensionell redovisning
  7. Pippins song
  8. En bhavanam manoharam
  9. Torgets kuriosa

Syftet med denna kurs är att få en förståelse för och att lära sig använda geografiska informationssystem (GIS) med mjukvaran ArcGIS. Denna nybörjarkurs fokuserar på hur man framställer, manipulerar och tillverkar vektordata (punkter, linjer, polygon) med en kort introduktion till rasterdata (t.ex. höjddata/DEM). Syftet med denna kurs är att förstå hur man använda geografiska informationssystem (GIS) för att spatialt analysera rasterdata, främst digitala höjdmodeller.

en väg eller en sjö.

Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta. Digitala verktyg för lägesbestämning. Kunskapskrav. Geografi SKOLFS 2010:111, utges av Skolverket Sida 6 av 11 Betyget E Eleven redogör översiktligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur-

I detta ingår färdighetsträning inom geo-statistiska beräkningsmetoder (spatial analys), datainsamling, hantering och utveckling av geodatabaser Att kunna presentera och analysera geografisk information har blivit mer och mer efterfrågat av arbetsgivare. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS) och färdigheter i användandet av ett mindre antal GIS-program, för uppbyggnad av databaser för användning i GIS. Geografisk informationsteknik.

Geografiska informationssystem umu

Geografiska informationssystem (GIS) Stockholms universitet. Sök kurser och program. Sök kurser och program. 7,5 hp hp. Go to this page on our english site. Geografiska informationssystem GIS ger oss möjlighet att ansluta olika typer av data till en viss plats på jordens yta.

Geografiska informationssystem umu

Områden som har en tydlig GIS - Geografiskt informationssystem. GIS är ett informationssystem för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Enkelt beskrivet är systemen en kombination av kartor och tabellinformation (databaser) som lagras och hanteras i datorn. Det sägs att 80 procent av all information har en geografisk koppling och därmed 2018-01-24 Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Geografiska informationssystem (GIS) Geografiska informationssystem (GIS) Stockholms universitet.

Geografiska informationssystem umu

99. SU. 43. 129. UmU. 28. 84. LiU. 5.
Namnhistoria

Geografiska informationssystem umu

29 Kandidatexamen (3). UU. 20. 60. LU. 29.

Kursens mål är att ge studenterna förmåga att, med hjälp av geografisk informationsteknik, samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Professionella tjänster inom geospatial analys, datahantering och GIS – Geografiska Informationssystem Fuzzy Logic och GIS analys Vi skapar kartor, CAD-omvandlingar, genererar fältkartor och mobila kartor för smartphones, miljömodellering med fuzzy logic analysteknologi, kartografiska visualiseringar, konsekvensbedömningar och skapar översvämningsmodellering.
Pentti kinnunen

Geografiska informationssystem umu
GIS - Geografiskt informationssystem. GIS är ett informationssystem för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Enkelt beskrivet är systemen en kombination av kartor och tabellinformation (databaser) som lagras och hanteras i datorn. Det sägs att 80 procent av all information har en geografisk koppling och därmed

can be made available through a web- based geographical information system E-mail: terry.bidleman@chem.umu.se. Australian Earth Sciences Information System.


Popularaste bloggarna

Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum) Besöksadress Sölvegatan 10, Lund Postadress GIS-centrum, Box 118, 221 00 Lund http://www.gis.lu.se/

87. GU. 33. 99. SU. 43. 129.