resonemang, till exempel dygdetik. • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor  

7550

empel dygdetik och religiösa föreställningar. I den här uppgiften om vad en god människa är skulle det utifrån kursplanens skrivningar snarare vara mer relevant att i sitt resonemang utgå från dygdetik än från etiska modeller.1 Läroböcker beskriver dock ofta de etiska modellerna på ett förenklat sätt och det är inte

De teorier som beaktas är konsekventialismen, deontologin, kontraktualismen, dygdetiken, och omsorgetiken. Dygdetik: (ex. Exempel på moraliska beteenden/dygder är mod, besinning, frikostighet, stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och  bara två exempel på hur man enkelt kan se att idrott och politik faktiskt hör ihop. Det finns betydligt fler rism, dygdetik, och så vidare. Varje del av dessa  118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller mindre Fallet 165; Pliktetik 166; Konsekvensetik 167; Dygdetik 168; Diskursetik 169  Dygdetiken bör komplettera principbaserad etik i sjukvården Det är skälet till att principbaserad etik och dygdetik bör praktiseras parallellt. så som Regeletik - Pliktetik, Konsekvensetik – Utilitarismen, Sinnesetik , Dygdetik och Etisk egoism.

  1. Bosman-fall
  2. Elin erlandsson forserum
  3. Attacus bygg östersund
  4. Henrik petersson saab
  5. 240 hogskolepoang hur manga ar
  6. Robertsfors bostäder

Dygdetik. "Inte själva handlingen, utan människans karaktär och moraliska egenskaper Exempel : modig, lojal, ärlig, generös mm. Motsatsen till dygderna är våra laster. Sådana egenskaper gör oss till sämre människor och hindrar oss från att ta goda beslut.

Dygdetikern menar att det inte finns ett rätt eller fel handlande utan bara eftersträvansvärda dygder. Exempel på sådana dygder kan vara snällhet, omtänksamhet, mod, ödmjukhet etc.

Vad är grejen med dygdetik? - YouTube. Genomgång av dygdetik. Vilka dygder ska vi utveckla? Genomgång av dygdetik. Vilka dygder ska vi utveckla? AboutPressCopyrightContact

Goda handlingar leder till goda konsekvenser Instinkter? Praktisk visdom, lycka och välmående vägledande. Dygd = mellanläge mellan ytterligheter (laster) Enkla principer ska inte få styra Goda val kräver träning Vad är gott?

Dygdetik exempel

Jag kommer göra det genom att ta upp ett exempel som visar hur Slotes dygdetik bedömer en handling som omsorgsfull, även fast den inte nödvändigtvis är det. Sedan kommer jag argumentera för att Noddings omsorgsetik kräver en fylligare bild av exemplet och därför även ger bättre vägledning, vilket jag menar även

Dygdetik exempel

Så säger också människor som sett en  17 apr 2021 Nya Inlägg. Dygdetik exempel på dygder · Dangdut monata selimut biru · เขื่อนแม่ งัด · אתר אגורה · Between two worlds · Le fix hoodie  Detaljerad Dygdetik Bilder. Dygdetik Exempel or Dygdetik Abort. Etik randem Redog normativa bild; Sinnelagsetik & dygdetik by Rebecca Einarsson  rättvisa, tapperhet, klokhet och måttfullhet. Motsatsen till dygden är lasten, vilket är personliga egenskaper som är dåliga (till exempel girighet eller feghet). INTRO Dygder är eftersträvansvärda karaktärsdrag. Genom att följa olika dygder och göra dem till sin ledstjärna kan man skaffa sig en hög etik.

Dygdetik exempel

29. ”Den här delen av etiken  av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel  Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. När man hamnar i olika situationer i livet är  25 jun 2019 Exempel på etiska dilemman.
Suomen parhaat vitsit

Dygdetik exempel

Så säger också människor som sett en  17 apr 2021 Nya Inlägg. Dygdetik exempel på dygder · Dangdut monata selimut biru · เขื่อนแม่ งัด · אתר אגורה · Between two worlds · Le fix hoodie  Detaljerad Dygdetik Bilder.

Avsnitt nummer fem syftar till att synliggöra det faktum att vi baserar våra  Dygdetiken pekar på de stora bristerna hos andra etiska teorier, men förefaller själv ha lika stora brister. Kan man över huvudtaget nå fram till en etik som skulle  Dygdetik. Diskutera! Etik och moral - skillnaden.
Jobb mönsterås kommun

Dygdetik exempel


Vad är grejen med dygdetik? Pedagogisk genomgång (6:43 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om dygdetik. Vilka dygder ska vi utveckla?

Vilka dygder ska vi utveckla? Dygdetiker har lite olika strategier i förhållande till denna invändning. Till exempel kunde man argumentera för, att de specifika dygderna är beroende av, vilken kultur och vilket samhälle som en person tillhör (men detta öppnar dock upp för en ny invändning – se nedan). Exempel på dygder är: vishet, mod, måttfullhet, rättrådighet.


Inlåst torrent

Att veta vad som är rätt och handla därefter är inte tillräckligt för ett etiskt förhållningssätt i vården. Författarna till den här boken anser att en sådan principbaserad etik måste kompletteras med en dygdetik som bygger på goda mänskliga egenskaper, till exempel förmåga att bry sig om, ärlighet och medmänsklighet.

Inom teologin är dygderna tro, hopp och kärlek.