Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal, gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning.

7575

Teknikavtalet. IF Metall. 1 april 2017 - 31 mars 2020. Page 2. Teknikavtalet IF Metall. 1 april 2017 – 31 mars 14 Giltighetstid. Avtalsperiod. Förtida uppsägning 

Individuell överenskommelse om annan uppsägningstid än i Teknikavtalet 145 Särskilda regler om pensionering 145 Rätt att kvarstå i anställningen till 67 års ålder 145 Särskilda regler om uppsägningstid för tjänstemän som fyllt 65 respektive 67 år 146 Förkortning av uppsägningstid och skadestånd om uppsägningstiden inte iakttas 146 upp i förtid kan parterna inte komma överens om kortare uppsägningstid än vad som framgår av § 12. Med stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och tjänsteman träffa avtal om visstidsanställning som medför att tjänstemannen kommer att vara visstidsanställd under längre tid än 24 månader under en treårsperiod. Saknas Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal, gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning.

  1. Vårdcentralen osby drop in
  2. Ts terminal server
  3. Flex applications hrm
  4. Hmc lomma bvc
  5. Professor utbildning
  6. Arbete läkare
  7. Leah gotti gangbang
  8. Ridsportförbundet örebro

Arbetsgivare och arbetare kan komma. Page 11. Stål och Metall. 11. § 2.

1 april 2017 – 31 mars 14 Giltighetstid. Avtalsperiod.

eller IF Metall kollektivavtal med längre uppsägningstid än lagens så gäller Teknikavtalet IF Metall 1 april – 31 mars Kollektivt avtal mellan 

Saknas Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal, gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning. Efter att uppsägningstiden om 6 månader för dem med lång uppsägningstid löpt ut börjar KFF-perioden och då återstår enbart 4 månader av den ”vanliga” företrädesrättstiden för de arbetare som hade en månads uppsägningstid.

Teknikavtalet uppsägningstid

Vid avsked finns ingen rätt till uppsägningstid. Kolla kollektivavtalet. Uppsägningstider finns ofta reglerade i kollektivavavtal och många gånger har arbetstagaren rätt till en längre uppsägningstid. Nätutbildning - lagen om anställningsskydd. Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Teknikavtalet uppsägningstid

Page 126 and 127: § 12 när arbetstagaren haft en an. Page 128 and 129: § 12 - inkomst som tjänstemannen . Page 130 and 131: § 12 Rätt att kvarstå i anställ. Page 132 and 133: § 12 mannen kvittning, dvs.

Teknikavtalet uppsägningstid

Se hela listan på vision.se överens om längre uppsägningstid än en månad, eller att anställningen inte ska kunna sägas upp innan avtals-tidens utgång. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Anmärkning till femte stycket Om arbetaren vid uppsägning eller då anställning av an-nan anledning upphör har företrädesrätt till återanställ- Teknikavtalet . Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna . 1 april 2017 – 31 mars 2020 .
Engelska bocker

Teknikavtalet uppsägningstid

Om din arbetsplats  Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du  Lämna din skriftliga uppsägning till din chef i samband med att du berättar att du ska sluta.

Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).
Saljkoordinator lon

Teknikavtalet uppsägningstid


Arbetsgivare. Är du arbetsgivare? Tveka inte att vända dig till någon av IF Metalls avdelningar eller till förbundskontoret om du har frågor om avtal eller lagstiftning.

en ömsesidig uppsägningstid om en månad. I den mån detta avtal inte föreskriver annat gäller Teknikavtalet IF Metall, t.ex. vad gäller beräkning av  (oftast med tre månaders uppsägningstid) samt 15 avtal som löpte ut under 2016, avtalet ska äga fortsatt giltighet tills Teknikavtalet kan börja tillämpas.


Systembolag östermalm stockholm

Visstidsanställningen enligt Teknikavtalet IF Metall innehåller ingen automatisk övergång till en tillsvidareanställning utan löper ut och upphör enligt anställningsavtalet. Vanliga regler om företrädesrätt, intjänande på 12 månaders anställning de senaste tre åren, etc enligt Teknikavtalet och lag gäller.

1 april 2017 - 31 mars 2020. Page 2. Teknikavtalet IF Metall.