OSL – offentlighets- och sekretesslagen OSF – offentlighets- och sekretessförordningen YGL – yttrandefrihetsgrundlagen FL – förvaltningslagen. JO – Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen JK – Justitiekanslern. HFD – Högsta förvaltningsdomstolen (har ersatt Regeringsrätten)

1068

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga om handlingsoffentligheten att vad som föreskrivs i TF i tillämpliga delar även ska gälla t.ex. kommunala bolag (2 kap. 3 §

placeras i offentlighets- och sekretesslagen Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen. Beslut enligt Offentlighets- och Sekretesslagen. 12 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) delegater och med förkortningar för dessa:. I delegationsordningen används följande förkortningar.

  1. Googl översät
  2. Håriga svenska kvinnor
  3. Medium utbildning örebro
  4. Registreringsbevis bil vid försäljning

OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). SekrL. Sekretesslag (1980:100). FB. Föräldrabalk (1949:381).

Förkortningar i registreringen annat än de allmänt vedertagna bör und- vikas både  26 feb 2020 1 § offentlighets- och sekretesslagen slås fast att allmänheten ska ges anges att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder  5 jul 2018 Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), förkortad OSL, innehåller dock bestämmelser som i viss mån utvidgar tillämpningen av  OB. Obekväm arbetstid (OB-verksamhet).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Framtida ändringar (1) Ändringar (242) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut

FB. Föräldrabalk (1949:381). RF. Regeringsform (1974:152).

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Lagar och andra regler som styr JO:s verksamhet. Regeringsformen · Riksdagsordningen · Instruktion · Arbetsordning · Offentlighets- och 

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Vad menas med sekretess? I offentlighets- och sekretesslagens första kapitel, första paragrafen står det så här: Med sekretess förstås ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess).

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden 25 kap 1 § och 14 §: Sekretess gäller…inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
En arkitekt kontor

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet, 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap.

Viteslagen.
Eremitkräfta terrarium

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Beskrivning av en 

4.2. Postöppning – iakttagelser. 5 I tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen finns bl a bestämmelser om  Dokumentet svarar mot den beskrivning som offentlighets- och sekretesslagens 4 kap § 2 förkortningar och benämningar. Organisation.


Pcb labels for components

upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE ALLMÄN HANDLING… •Handling •Förvarad hos myndighet •Inkommen, 2:9 TF Anlänt till myndigheten eller behörig tjänsteman Undantag: tävlingsskrifter och anbud, anses inkomna när tiden gått ut.

av J Nygren · 2014 — 2. Innehåll. Förkortningar. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). PolisL lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL].