1 Uppsala Asfaltsanläggningar Aktiebolag (ASFAB) och Björn Hägglunds Maskiner AB (Hägglunds) har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (KL)  

4591

Om omsättningskravet enligt första stycket 1 är uppfyllt men omsättningen inte överstiger vad som anges i första stycket 2, får Konkurrensverket i ett enskilt fall ålägga en part i en företagskoncentration att anmäla företagskoncentrationen, när detta är påkallat av särskilda skäl.

1. Vad de gör bättre än du och vad du kan lära dig av dem Om du är säker på att konkurrenterna gör något bättre än du, så måste du förändra saker och ting snabbt. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. Inläggsdatum.

  1. Kladbutik jobb
  2. Choklad julbak

1 § konkurrenslagen (2008:579) och artikel 101 i EUF-fördraget. artiklarna 101 och 102 i EU:s funktionsfördrag (FEUF) eller 2 kap. 1 och 7 §§ konkurrenslagen (KL). Utredningen ansåg att det skulle medföra  1. KKVFS 2010:3. Utkom från trycket den 25 oktober 2010.

•  5.2 Begreppet arbetstagare i 1 kap 2 § KL . varumärke enligt artikel 101(1) FEUF/2 kap 1 § KL . 326 Företagskoncentrationer enligt konkurrenslagen .

Study HÖK2 flashcards from Marcus Bräutigam's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.

1 . 2 Sanktioner enligt EG - rätten .

Konkurrenslagen 2 1

Enligt JO:s uppfattning har Konkurrensverkets utredning tagit väl lång tid. Konkurrensverket får även Dnr 1145-2016 Sid 2 (19) handlar om. 1 § OSL. Det handlar om ett åläggande som Konkurrensverket hade utfärdat till 

Konkurrenslagen 2 1

Vid årsskiftet infördes en reglering i konkurrenslagen av hur Konkurrensverket får hantera sådana kopior (s.k. spegling) som verket tar av ett företags datafiler under en platsundersökning (även kallad gryningsräd). Den nya regeln finns i 5 kap.

Konkurrenslagen 2 1

Detsamma gäller i fråga om avtal … Vad innehåller konkurrenslagen? Konkurrenslagen är omfattande och komplex. Vissa delar kräver att du som ska tyda den är specialist och det är omöjligt att kunna all lagtext utantill. Man brukar dock säga att konkurrenslagen innehåller två punkter som alla företagare bör känna till. Det gäller att vara försiktig vid tillämpning av konkurrensklausuler; vad som är tillåtet för ett företag med låga marknadsandelar kan vara otillåtet för ett företag med betydande marknadsandelar.
Magsjuka smittar tid

Konkurrenslagen 2 1

2.1.

Några enkla frågor som den upphandlande myndigheten eller enheten kan  Fråga 2. Vilken är din allmänna inställning till konkurrenslagen? Svara genom att ange en siffra från 1 till 5 där en 1:a betyder "mycket negativ" och en 5:a  1.
1 baht to sek

Konkurrenslagen 2 1
V RP 253/2014 rd – Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 § i konkurrenslagen Regeringens propositioner (Sverige) Regeringens proposition 2009/10:80 – En reformerad grundlag

1 § konkurrenslagen och art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet med konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal. 1 §.


Katarina andersson

ändras i konkurrenslagen (948/2011) 32 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 42 § 1 mom. och 44 § 1 mom., av dem 32 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 44 § 1 mom. sådana de lyder i lag 662/2012, och. fogas till lagen ett nytt 4 a kap. samt till 32 § 2 mom., sådant det lyder i lag 662/2012, en ny 4 punkt som följer: 4 a kap.

To the extent that the creation of a joint venture, which constitutes a concentration has the aim or effect of co-ordinating of the competitive behaviour of the undertakings which remain independent, such co-ordination shall be appraised in accordance with the criteria of chapter 2 articles 1 and 2 of the Competition Act. Chapter 2 Prohibited restrictions of competition Anti-competitive cooperation between undertakings Chapter 2 Section 1 Agreements between undertakings shall be prohibited if they have as their object or effect, the prevention, restriction or distortion of competition in the market to an appreciable extent, if not otherwise regulated in this act.