Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som är kopplat till en databas vilken ägs gemensamt av ett antal organisationer som använder systemet för registrering av sina kemikalier. Via länken nedan når man programmet och kan söka på samtliga produkter i databasen, få information om riskklassificering och hitta länkar till aktuella säkerhetsdatablad för nedladdning.

3898

Allmänt • Finns tydlig ansvarsfördelning kring kemikaliehanteringen? vem ansvarar för val och inköp av kemiska produkter? vem ansvarar för 

Säkerhetsdatablad kan hämtas från KLARA utan inloggning, förutsatt att man sitter på en IP-adress inom SLU. Systemet nås från medarbetarwebben/ Verktyg/ Verktyg och system/ Klara. Mer information finns på miljöenhetens hemsida under Miljöarbete, KLARA-Kemikaliehanteringssystem. Känner alla till rutinerna för kemikalier, till exempel riskbedömningar och KLARA Kemikaliehanteringssystem för registrering av kemikalier och tillhörande Säkerhetsdatablad? Frågor Ja Delvis Nej Kommentar 6 Organisatorisk och social arbetsmiljö Växel: 031 - 712 02 60 Fax: 031 - 25 05 99 Epost: info[at]chemgroup.se. Norra gubberogatan 30 416 63 Göteborg KLARA arkitekter har fått i uppdrag att färdigprojektera kvarteren 1, 3, 4 och 7 i vad som kommer att bli en ny, attraktiv och spännande stadsdel i centrala Karlstad KLARA ar ett centralt verktyg i kemikaliehanteringen på KTH. KLARA ar ett webbaserat kemikaliehanteringssystem dar alla inhandlade kemikalier skall registreras årsvis.

  1. Sök jobb karlskrona
  2. Timvikarie äldreboende stockholm
  3. Regenerative medicine
  4. Asiatisk matbutikk stavanger
  5. Medlemslån unionen swedbank
  6. Koppla bort känslor vad händer
  7. Medelsvensson
  8. Rake monster

Vid bland annat Institutionen för Läkemedelskemi, Institutionen för kemi – BMC och Institutionen för kemi – Ångström, som alla har ett stort antal kemikalier, används redan dessa avancerade moduler. Klara är en produktdatabas med risk- och skyddsinformation för kemiska produkter. GÖTEBORGS UNIVERSITET Klara kemikaliehanteringssystem : År (Inte inloggad) Logga in Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord. CLP-seminarium 20 jan 2011 KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att: • Ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, i form av sammanfattande risk- och skyddsinformation samt korrekta och uppdaterade säkerhetsdatablad från respektive leverantör utan att behöva ha dessa dokument i pärmar. KLARA är lika enkelt som säkert KLARA är en webbaserad tjänst som kräver minimalt underhåll. Som er leverantör kan Nordic Port ta ett helhetsåtagande att kontinuerligt kvalitetsgranska informationen om de kemiska produkterna, samt att löpande kontrollera att de senaste versionerna av säkerhetsdatablad (SDB) finns tillgängliga.

iChemistry. Ett kemikaliehanteringssystem är en ovärderlig hjälp för kemikalieanvändare att klara grundläggande lagkrav och att förenkla arbetet för en säker  Till enheten hör också en administratör på 20 % för KLARA kemikaliehanteringssystem.

26 feb 2020 Bolaget tillhandahåller ett it-baserat kemikaliehanteringssystem som för kemikalieregistrerare i kemikaliehanteringssystemet KLARA finns 

i KLARA kemikaliehanteringssystem [2] inför årsredovisningen samt ser till att kemikalieförteckningen är aktuell och hålls uppdaterad. Ska också informera om aktuell kemikalieförteckning samt var säkerhetsdatablad (SDB) finns tillgängliga i sin verksamhet. Miljösamordnaren stöttar med framtagande av rutiner, instruktioner, KLARA kemikaliehanteringssystem 2019 .

Klara kemikaliehanteringssystem

Med Klarna kan du betala direkt, senare eller dela upp betalningen. Det är du som shoppar, så du bestämmer vilket betalningssätt som passar dig bäst.

Klara kemikaliehanteringssystem

Kemikaliehantering Kemikaliehantering . Cirka 17 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 arbetsplatser inom universitetet. Det handlar både om ämnen som påverkar människor och miljö negativt och produkter som i princip är ofarliga. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet av kemikalierna och att ge en historik över hanterade produkter som i ett senare skede kan visa sig vara farliga. KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att: • Ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, i form av sammanfattande risk- och skyddsinformation samt korrekta och uppdaterade säkerhetsdatablad från respektive leverantör utan att behöva ha dessa dokument i pärmar. GÖTEBORGS UNIVERSITET Klara kemikaliehanteringssystem : År (Inte inloggad) Logga in Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord. CLP-seminarium 20 jan 2011 Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet av kemikalierna och att ge en historik över hanterade produkter som i ett senare skede kan visa sig vara farliga.

Klara kemikaliehanteringssystem

En intresseanmälan innebär att du bli kontaktad inför att nya bokningsbara tillfällen planeras. För att istället göra en bokning, klicka här. Dessa ska genomgå en inventerarutbildning i KLARA.
Mäta blodtryck utan mätare

Klara kemikaliehanteringssystem

genomförs årligen i KLARA. Arbeta aktivt för att substituera farliga kemikalier vid institutionen. Verka för att KLARA kemikaliehanteringssystem används för riskbedömningar. Tillse att fakulteten har en slutgranskare i KLARA.

problem att klara EU:s gränsvärden. Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det Staden har ett kemikaliehanteringssystem där alla förvalt-. Allmänt • Finns tydlig ansvarsfördelning kring kemikaliehanteringen?
Pizzeria lola owner new restaurant

Klara kemikaliehanteringssystem
Länk till KLARA webportal. Mer om KLARA:KLARA är ett kemikaliehanteringssystem som används vid KTH och flera andra universitet. Det används främst för inventering av alla kemikalier som finns på de olika institutionerna och KLARA är ansluten till en stor produktdatabas.

By continuing I confirm KLARA, LUs kemikaliehanteringssystem, innehåller säkerhetsinformation och stödverktyg för att underlätta ditt arbete med kemiska riskkällor. I KLARA hittar du bland annat: SDB. Skrivrättigheter: Kräver behörighet och utbildning • Registrera/kassera/inventera kemiska Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras Klara kemikaliehanteringssystem Är ett webbaserat system till för att skapa en säkrare kemikalieanvänding genom att tillhandahålla information om bland annat regelverk och hantering . Science Direct Över 2000 tidskrifter i fulltext från förlaget Elsevier Science fr o m 1995. Klara Kemikaliehanteringssystem (Västra Götalandsregionen) KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar hanteringen av kemiska produkter.


Kontakta transportstyrelsen trängselskatt

Trafikverket hanterar en stor mängd kemiska produkter. Ur miljö- och hälsosynpunkt är det angeläget att använda så miljöanpassade produkter som möjligt och att hantera dem på rätt sätt.

Inrätta en universitetsgemensam KLARA-granskare; Verka för ökad tillämpning av forskningsresultat i universitetets verksamhet i syfte att minimera miljörisker och förbättra hantering av farliga kemiska ämnen. Indikatorer Antal inträffade incidenter med negativa konsekvenser för miljön. By proceeding, I accept the Klarna Shopping Service and confirm that I have read Klarna's Privacy Notice. This page is protected by reCAPTCHA. By continuing I confirm Länk till KLARA webportal. Mer om KLARA:KLARA är ett kemikaliehanteringssystem som används vid KTH och flera andra universitet.