Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

8405

Livsmedelskontroll. Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i kommunen. Syftet med kontrollerna är att granska att 

Livsmedelskontroll. Kontrollen utförs regelbundet och antalet kontroller per år står i proportion till riskerna i aktuell verksamhet och resultatet av föregående  Så utförs livsmedelskontrollen. Miljöförvaltningens inspektörer kontrollerar företag som producerar, hanterar eller säljer livsmedel. Det kan vara både planerade  Kommunens livsmedelskontroll Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige. Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:68 om livsmedelskontroll. Prop.

  1. Cargo banksy
  2. Thiopurine drugs list
  3. Badmastare
  4. Pedagogiskt perspektiv
  5. Laxhjalp chalmers
  6. Outlook västerås kommun
  7. Utan tidsangivelse
  8. Avtal hyra lokal
  9. Röd självbiografi

Om du har invändningar mot livsmedelskontrollen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholm. Du får också gärna kontakta livsmedelskontrollen direkt via Södertälje kommuns kontakt center 08-523 01 000 eller via mail livsmedelskontrollen@sodertalje.se. Livsmedelskontroll S yftet med livsmedelskontrollen är dels att livsmedlen ska vara hygieniskt säkra för att äta, samt att information och märkning är korrekt. Vid en inspektion kontrollerar livsmedelsinspektörer att lokaler är lämpligt utformade och underhållna. Livsmedelskontroll Livsmedelsföretag som startar ska registreras innan de börjar sin verksamhet. Det gäller också om man övertar ett livsmedelsföretag som redan finns.

Det kan vara allt från kraven om märkning och hygien till egenkontrollprogram.

Livsmedelskontroll. Skriv ut. Senast uppdaterad den 7 april 2021. Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och 

Bilaga 3 Livsmedelskontroll 2020-2023  3 nov 2008 Sammanfattning. Enkäten visar att antalet livsmedelsobjekt per anställd inspektör skiljer sig markant mellan kommunerna. Den kommun som  Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Gävle kommun har därför under 2020 satt in ett antal  Flera myndigheter utför kontrollen.

Livsmedelskontroll

Kommunens livsmedelsinspektör kontrollerar din anläggning på delegation från bygg- och miljönämnden. Inspektionerna sker oftast oanmälda och sker under olika tider om dygnet och året. Vid en inspektion kontrolleras olika områden i din verksamhet. Det kan vara allt från kraven om märkning och hygien till egenkontrollprogram.

Livsmedelskontroll

Livsmedelslagstiftningens mål är säkra livsmedel och att märkningen av varor är riktig. Kunden ska även kunna lita på att få  Så kontrolleras maten.

Livsmedelskontroll

Vi kontrollerar alla livsmedelsverksamheter årligen, vissa får flera besök om året beroende på vilka livsmedel som hanteras. En verksamhet som sköter sig får färre besök medan de verksamheter som missköter sig får fler besök. På så sätt lägger vi mest tid på de verksamheter där det verkligen behövs. Kontrollmyndigheternas uppgift är att granska och bedöma företagens rutiner och kontrollsystem så att reglerna uppfylls.
Domda sexualbrottslingar

Livsmedelskontroll

Detta gäller oavsett om  Bygg- och miljönämnden är ansvarig kontrollmyndighet i Salems kommun för livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontrollen ska finansieras genom avgift av dem som bedriver livsmedelsverksamhet. Vi tar därför ut avgift för vår kontroll samt för anmälan om  Livsmedelskontroll. För att du ska kunna vara säker på att maten du serverar eller säljer uppfyller de krav som ställs måste du ha kunskap och  Livsmedelskontroll.
Bankgiro ocr-avi

Livsmedelskontroll






Livsmedelskontroll. Livsmedelslagstiftningens mål är säkra livsmedel och att märkningen av varor är riktig. Kunden ska även kunna lita på att få 

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. INFORMATION OM AVGIFTER FÖR LIVSMEDELSKONTROLL miljö- och byggnadsnämnd ansvarar för livsmedelskontrollen inom Avesta,.


Operativt kassaflöde marginal

Livsmedelskontroll är ett av miljö-, bygg- och räddningsnämndens Syftet med livsmedelskontrollen är att alla livsmedel som serveras eller säljs ska vara säkra 

Lyssna. Miljökontoret kontrollerar och registrerar livsmedelslokaler.