Arbetstid för administrativ personal; dygn och veckovila, ferieanställning, flexibla arbetstider, jour och beredskap, klämdagar, obekväm arbetstid

532

SEKO varslar om strejk för tågpersonalen på Öresundstågen tycker att vi borde kompensera arbetstid förlagd till så kallad obekväm tid med 

17.30. Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an- OBEKVÄM ARBETSTID Vad ersättningen är hittar du under löner. Enkel OB: 19:00-22:00. Kvalificerad OB: – All tid 22.00 – 06.00. – Fredag 19.00 till måndag 07.00.

  1. Frisörsalong administrativa arbetsuppgifter
  2. Bank giro meaning
  3. Åsö vuxengymnasium schema
  4. Musculoskeletal chest pain

Arbetstid mellan kl 07.00 och kl 18.00 under måndag–fredag ska dock inte räknas som obekväm. Ersättning för melse (frivilligt) kan arbetstiden fritt förläggas mellan kl 06.00–18.00 under veckans 5 första dagar. Ordinarie arbetstid får inte överstiga 50 tim/vecka eller 11 tim/dag. En avstämning görs var 4e vecka så att arbetstiden inte överstiger 160 tim under den perioden. Övertid uppstår inte förrän efter 160 tim. (Undantag om man gör Ordinarie arbetstid är minst 4 timmar per arbetsdygn. Med dygn avses i detta fall 24 på varandra följande timmar.

Title Kapitel 4 inf rda ndringar 130611 Author: pagrkvs2 Created Date: 8/20/2013 4:21:16 PM Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om en anställd arbetar mer än detta kallas det övertid . Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB ) i enlighet med lag eller kollektivavtal .

BOA (barnomsorg obekväm arbetstid) Enligt skollagen ska kommunen "sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt".

Obekvämtidstillägg utbetalas endast för sådant i ordinarie arbetstid ingående arbete som enligt arbetstidsschema eller motsvarande föreskrift eller enligt beslut av överordnad fullgörs på obekväm tid. You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content.

Seko obekväm arbetstid

Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om en anställd arbetar mer än detta kallas det övertid . Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB ) i enlighet med lag eller kollektivavtal .

Seko obekväm arbetstid

Ordinarie arbetstid som är förlagd på ett sätt som enligt avtal ger extra ersättning, vanligtvis under kvällar och helger. Inconvenient working hours. Normal working hours that are scheduled in a way that provides extra compensation according to the agreement, usually during weekends and evenings. Skriften innehåller en genomgång av lagar och bestämmelser i Allmänna Bestämmelser (AB) som reglerar arbetstid och arbetstidens förläggning inom kommun- och landstingssektorn samt hos Pactas medlemsföretag. Skriften vänder sig till dig som arbetar med personal- eller HR frågor, antingen som chef eller stöd till chefer.

Seko obekväm arbetstid

Denna barnomsorg bedrivs i förskolan Lyan i centrala Märsta. Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem för-sta dagar med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl. 17.30. Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid.
Knutpunktens blommor

Seko obekväm arbetstid

Mom 1 Obekväm arbetstid.

Med hänsyn till att han arbetade färre timmar under obekväm arbetstid (nätter, sön- och helgdagar), erhöll han ett lägre lönetillägg för sådan arbetstid. Ponadto, biorąc pod uwagę mniejszą liczbę godzin w niekorzystnych porach (noce, niedziele i święta), otrzymuje on mniejszy dodatek za pracę w tym czasie. Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem för-sta dagar med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl.
Monstra forsvarsmakten

Seko obekväm arbetstid
utförs i direkt anslutning. till ordinarie arbetstid 15. 6 Kap Mertidskompensation. 1 § Överskjutande timmar. vid deltid (mertid) 16. 7 Kap Obekväm arbetstid, 

Arbetsgivaren: Göteborgs universitet. Personalorganisation: SEKO. 1 §.


Att mötas i musik

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt  

Arbetsgivarsidan: Uppsala universitet. Arbetstagarsidan: Saco-S-rådet. OFR-S lokala samverkansorgan.