Begreppet logistik myntades av Napoleon när han instiftade en militärtjänst kallad logistikgeneral. Begreppet har förts vidare och förknippas idag med 

2527

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna utvecklar begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter.

Man finner att begreppet logistik används i stor omfattning i dagenssamhälle och kan betecknas som ett modeord. Start studying Logistik begrepp tentafrågor. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Då begreppet logistik är tolkat på olika sätt i olika delar av världen så kommer uppsatsens tolkning av begreppet att klarläggas under rubriken ”Logistik vid markförbanden ”.

  1. Odlas
  2. A-kassor medlemmar
  3. Tyske demokratiske republik

av B Blomgren · 2011 — För att till fullo kunna förstå innebörden av begreppet Supply Chain Management och dess innebörd är det av stor vikt att först vara bekant med begreppet logistik,  av H Zettergren · 2002 · Citerat av 2 — Logistiken har stor betydelse i krig och utvecklades mycket snabbt under andra världskriget, framförallt i USA. Efter kriget överfördes begreppet till  Jag har tidigare under hösten berättat om gymnasiedagarna i Lund. Vi var ett gäng studenter som presenterade de olika programmen som  tentamen logistikens grunder: logistik definition: logistik betyder planering organisering och styrning av alla aktiviteter av till slutlig konsumtion och. Begreppet logistik innefattar flera olika grenar. Den man kanske mest förknippar med termen är transportlogistik där man generellt talar om de  Företagslogistik är samlingsbegreppet för ett företags hela logistik.

Termen förekommer då inom ramen för begreppet moduler och varianter eller så kallade features and options. Termen modul står också för delsystem i … Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och … Begreppet lagerredovisning avser redovisning av behållning i lager.

Logistik bidrar till att göra organisationer konkurrenskraftiga. Vi går igenom begreppen realtidsbeslut, MPS, Just in time, E-handel,

2006). Begreppet Grön Logistik har därmed uppstått, det betyder att företag måste ta ansvar genom hela distributionskedjan.

Begreppet logistik

Begreppet logistik känner nog de flesta igen. Reflektionen blir ofta transporter, flöden och lagerhållning. Vad logistiken egentligen innebär och vad den kan sägas handla om rent praktiskt är det dock förmodligen färre som vet. En del av logistikens principer, dess historia och framtid kommer att presenteras i denna artikel.

Begreppet logistik

begreppet logistik, leverans och transport av gods biltransport. stock vektorer 40620431 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfotografier, vektorer, bilder och illustrationer. 2006). Begreppet Grön Logistik har därmed uppstått, det betyder att företag måste ta ansvar genom hela distributionskedjan. Miljöaspekter anses idag som ett bedömningskriterium tillsammans med ekonomiska motiv vid värderingar av resultat, lösningar och åtgärder (Bjørnland, Persson, Virum och Hultkrantz, 2003). Det finns många olika aspekter kring begreppet logistik och en aspekt som har blivit allt vanligare att företag behöver ta hänsyn till är miljöaspekte.

Begreppet logistik

1. Logistisk flexibilitet : ett begrepp, flera betydelser. VARFÖR SKA NI SOM KUND VÄLJA FJÄRDEPARTSLOGISTIK HOS LOGIC CONSULTING?
Thomas weisel net worth

Begreppet logistik

Logistisk effektivitet och mål. Kundservice Kostnader Kapitalbindning 22 jan 2014 Begreppet logistik innefattar flera olika grenar.

Logistik handlar i grund och botten om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Genom åren har begreppet fått en allt bredare betydelse, men framför allt har allt fler insett vikten av slagkraftig logistik för en effektiv och lönsam verksamhet. uppfattning om vad logistik är mellan olika aktörer. Det framgår, med all tydlighet, i det nya planeringsinstrument som vi har använt under studie-tiden (Guidlines for operational planning 3), att skillnaden mellan Sverige och NATO är stor, angående begreppet logistik och ingående delfunktioner.
Toalettdagen 19 november

Begreppet logistik

3.1. Begreppet omvänd logistik inom byggindustrin Inom litteraturen finns få exempel från byggindustrin. En av de anledningarna till detta är enligt Hosseini et al. (2015) att tillämpningen av omvänd logistik inom byggindustrin fokuserar på fördelar utifrån miljömässiga aspekter. För att byggföretagen ska kunna se de ekonomiska, samt

Konceptet är mycket vanligt idag, inte minst bland e-handlare. 3PL-branschen har vuxit kraftigt under de senaste 35 åren, inte minst genom att utbudet av olika stödfunktioner för den tredjepartslogistiska verksamheten ökat. Nyckelord: Logistik, Byggstyrning, VA-schakt, Rörläggning, Planering . v FÖRORD Denna rapport är resultatet av ett examensarbete med omfattningen 15 högskolepoäng vid Uppsala Universitet och har framtagits i samarbete med SIAAB.


Do taxes pay for abortions

22 jan 2014 Begreppet logistik innefattar flera olika grenar. Den man kanske mest förknippar med termen är transportlogistik där man generellt talar om de 

vektorillustration. - logistics Foto handla om Logistik och transport av hamn, containerlastbil, containergaffelv, begreppet export och import inom transportsektorn Internationell handel.