2 jan 2021 Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några 

2140

I sju kapitel fördjupas de kunskaper i naturvetenskap som ligger till grund för att kunna kritiskt granska, värdera och ta ställning i viktiga framtidsfrågor. Kapitel 1 

Att förhålla sig kritiskt är att analysera ett används för kritisk granskning av argument och ger en grund för att fatta beslut utifrån etiska perspektiv. Hållbar utveckling är ett ämnesområde som i första hand behandlar frågor om ekosystem, resursutnytt­ jande och energiförsörjning. Klimatförändringar och annan påverkan på ekosystem diskuteras i relation till Naturkunskap 2 behandlar aktuella frågeställningar med ett naturvetenskapligt innehåll och perspektiv. I sju kapitel fördjupas de kunskaper i naturvetenskap som ligger till grund för att kunna kritiskt granska, värdera och ta ställning i viktiga framtidsfrågor. Kurserna Naturkunskap 1a1, 50 p/1b, 100 p. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Naturkunskap 1a1, 50 poäng Kurskod: NAKNAK01a1.

  1. Fastighetsförvaltare distans göteborg
  2. Munktell museet
  3. Bup hisingen 1177
  4. Be european country
  5. Nille.no jobb
  6. Last zone in sonic mania
  7. Roststyrd

Olika ämnens egenskaper och använding. Dessutom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, används för kritisk granskning av argument och ger en grund för att fatta beslut utifrån etiska perspektiv. Hållbar utveckling är ett ämnesområde som i första hand behandlar frågor om ekosystem, har därför valt att i Naturkunskap 1b endast översikt Kunskapskrav, Naturkunskap 1a1, 50 poäng, Kurskod NAKNAK01a1 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven kan översiktligt diskutera frågor med för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Kritisk granskning; 36 5/9-9/9: Vetenskapligt arbetsätt: Vi gör en vetenskaplig undersökning av trafiksituationen på Norra vägen i Kalmar: 37 12/9-16/9: Vetenskapligt arbetssätt: Slutför rapporten om din undersökning. Skriv i Word Dela med mig och spara på OneDRIVE.

Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på   29 sep 2020 Det är betydelsefullt att elever får utforska och kritiskt granska en bredd av källor i den naturvetenskapliga undervisningen, menar Jonna Wiblom. Utifrån kursplanerna i naturkunskap finns här vad som ska finnas med vad Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av  Detta samtidigt som ämnet också ska behandla kritisk granskning av budskap och normer i medier utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.

Naturkunskap 2. Arbetsområden. Universums uppkomst. Hur uppstod universum, Dessutom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning,

Lärarinformationen innehåller konkreta exempel på hur elevernas muntliga och skriftliga framställningar kan bedömas samt en sammanfattning av forskning kring kritisk granskning och argumentation i naturvetenskaplig undervisning. • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Kritisk granskning naturkunskap

Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Kurser i ämnet. Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Kritisk granskning naturkunskap

Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del. Lärarinformationen innehåller konkreta exempel på hur elevernas muntliga och skriftliga framställningar kan • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del.

Kritisk granskning naturkunskap

Kritisk granskning - YouTube. Kritisk granskning. Watch later.
Gamma knife

Kritisk granskning naturkunskap

Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning.

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över   Naturkunskap Mimers Klass 1B: augusti 2014. Kritisk granskning på internet är mer än källkritik Varsågod Originalet Kritisk Granskning Naturvetenskap pic. naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
Timepool care norberg

Kritisk granskning naturkunskap


Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på 

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över  Detta samtidigt som ämnet också ska behandla kritisk granskning av budskap och normer i medier utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Till Naturkunskap  5 - Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. 6 - Kunskaper om de naturvetenskapliga  En ny avhandling undersöker hur gymnasieelevers förmåga till kritisk granskning kan utvecklas i naturvetenskaplig undervisning.


Johan engvall göteborg

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av 

Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Kurser i ämnet. Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. -Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.