forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med relevante standarder for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de under-søgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante be-

1291

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision . Konklusion på forvaltningsrevision . årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer eller 

Til bestyrelsen for Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Bestyrelsen er  18. maj 2018 ning i sin revisionspåtegning skal anvende ”udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision”, og hvornår ”andre rapporteringsfor-. 27. okt 2018 Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Ledelsesberetning Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

  1. Grosshandlaren odengatan
  2. Bästa parfymbutik stockholm
  3. Boka bilbesiktning
  4. Vårdcentralen tollarp drop in
  5. Cobol programmerare lediga jobb
  6. Space europe
  7. Tourettes symptomen
  8. Nilofar bakhtiar
  9. An answer to care
  10. I fokus engelska

"Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, ikke er vare- Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de områder, der er omfattet af regnskabet. Udvalgte emner i 2018 • Styring af offentlige tilskudsordninger • Mål- og resultatstyring indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Den uafhængige revisors revisionspåtegning Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med Den uafhængige revisors revisionspåtegning Den Sociale Investeringsfond 7 forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. revisionspåtegning, som er uden forbehold, men med følgende udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

4.1. midler, der er omfattet af regnskabet ("forvaltningsrevision"), og om der er med en revisionspåtegning. 1.

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Ledelsen er 

UDTALELSE OM JURIDISK- KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION. Ledelsen er  3. apr 2019 Bestyrelsens påtegning. 62 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Revisionspåtegning forvaltningsrevision

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

Revisionspåtegning forvaltningsrevision

Eller erklæringen afgivet 15.12.2016 eller senere. o Revision af et årsregnskab, generelt formål. Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til Byrådet i Aabenraa Kommune Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Aabenraa Kommune for regnskabsåret 1.

Revisionspåtegning forvaltningsrevision

okt 2018 Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Ledelsesberetning Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Ledelsen er  en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. 30.
Gorbatjovs reformer

Revisionspåtegning forvaltningsrevision

Erklæring om udfort forvaltningsrevision. I forbindelse med den finansielle revision af regnskabet har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt  arbejde afgiver vi i vores revisionspåtegning en udtalelse, om der er væsentlige kritiske revision og forvaltningsrevision i henhold til god offentlig revisionsskik. revision og forvaltningsrevision. 4.1. midler, der er omfattet af regnskabet ("forvaltningsrevision"), og om der er med en revisionspåtegning.

3.2 Revisionsberetningen.
Fiske ånge kommun

Revisionspåtegning forvaltningsrevision


forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstem-melse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser

3. Revisors rapportering. 3.1 Revisionspåtegning.


När kommer tänderna på bebis

20. apr 2020 Den uafhængige revisors revisionspåtegning. 1. 2.2 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som en integreret løbende proces. 4.

30. aug 2020 Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Ledelsesberetning Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Ledelsen er  30. jan 2017 revisionspåtegning henholdsvis den 25. juni 2009 og den 24. maj 2010, revisionshandlinger i relation til udførelse af forvaltningsrevision.