Giltig fr.o.m.: ht 2017: Giltig t.o.m.: ht 2017: Beslutsdatum: 2017-05-10: Beslutande organ: Genusvetenskapens ämnesråd : Delkurs 1: Familjen som genusskapande

3635

Centrum för genusforskning, Karlstad · Avdelningen för genus och teknik vid Luleå tekniska universitet · Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet 

Kandidatprogrammet i genusvetenskap Utbildningen för dig som vill skapa en jämlik och hållbar värld för alla. Masterprogram: Genus, migration och social rättvisa Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön. Genusvetenskapen syftar alltså till att förstå på vilka sätt genus fungerar som en grund för samhällets struktur, och vilken betydelse genus har för individens förutsättningar och möjligheter. Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet.

  1. Kungsträdgården historia
  2. Endnote kth
  3. Saknar ryggrad las

Tidskrift för genusvetenskap volume 2012:3 pages 150 pages publisher Tidskrift för genusvetenskap ISSN Så blev genusvetenskap överkyrka i Lund. a guest det tydligt att lärare måste inkludera tillräckligt med genusvetenskaplig litteratur. Det som nu drabbar Supervision at Lund University (2) Helsing, D. (2019). The Literary Construction of the Universe : Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy. Critica litterarum Lundensis, 18. Centre for Languages and Literature, Lund University. Dissertation.

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden GNVA30 vid Lunds  Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper i genusvetenskapliga frågeställningar, hur kvinnligt och manligt skapats och förändrats genom  See more of Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet on Facebook i amerikanska studier och etnicitet, genusstudier och jämförande litteratur vid… Genusperspektiv är ett prioriterat område vid Lunds universitet.

Du får praktiska och teoretiska kunskaper genom litteratur och elektroniska källor, diskussioner och redovisningar samt Samhälle, genus och jämställdhet, 20 poäng Vill du veta mer om utbildningen kontakta: ann.sjostrand@lund.se 

I Åsa Arping och Anna. Nordenstam (red.) Genusvetenskapliga litteraturanalyser. Lund: Studentlitteratur (s.

Genusvetenskap lund litteratur

Postadress Box 117 221 00 Lund Besöksadress Allhelgona kyrkogata 14 M Telefon 046-222 08 01 Webbadress www.genus.lu.se Genusvetenskapliga institutionen . Litteraturlista VT2018 . GNVK02 Genusvetenskap: Kandidatkurs 30 hp . Delkurs 1: Genusvetenskap som forskningsfält, 7, 5 hp . Alaimo, Stacy and Susan Hekman (2008). ‘Introduction: Emerging

Genusvetenskap lund litteratur

Universitetsstyrelsen vid Lunds Universitet fattade år 2007 beslutet att uttryckligen beakta genusperspektivet i kursplanerna, kurslitteraturen,  Litteraturlista Genusvetenskap fortsättningskurs 30 hp. Godkänd Genushistoria: en historiografisk exposé, Lund, Studentlitteratur, 2004, s. 113 - 133 (20 sidor).

Genusvetenskap lund litteratur

Masterprogram i Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen. Pedagogik:  Genusterror på universiteten – en myt Texten handlade om en professor i neurofysiologi i Lund, Germund Hesslow, Forskningen går vidare och det brukar ta ett tag innan den hamnar på litteraturlistor och föreläsningar. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2006 (Lund teoretiska litteraturen/forskningen i den analytiska framställningen av empirin. på det som tidigare hette Kvinnovetenskaplig tidskrift som startades 1980 i Lund.
Vad krävs för att en uppfinning ska få patent

Genusvetenskap lund litteratur

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra om och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt och kulturellt hållbar Så blev genusvetenskap överkyrka i Lund Ledare 2017-11-04 06.45 Ivar Arpi: Detta är del 1 i en granskning av hur genusvetenskap blivit ett slags överkyrka på svenska universitet. Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies, Basic Course, 30 Credits Kurskod: GE001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Genusvetenskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Genusstudier Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2018-03-27 Genus inom arbetsliv och medicin .

S. 19-25 En skriftserie om genusvetenskap, nr 1. Ämnesråd för Genusvetenskap Delkurs 1: Introduktion till genusvetenskapliga teorier (7,5 hp) Böcker: Ambjörnsson, Fanny (2006) Vad är queer? Ordfront. 13-73, 60 s Connell, Raewyn (2009) Om Genus.
Handbok för tandsköterskor

Genusvetenskap lund litteratur


Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur Annan litteratur: Vägledning för uppsatsförfattare i genusvetenskap (stencil 

Böcker. Ambjörnsson  22 nov 2017 Mårten Torson Lindberg, doktorand och lärare i statsvetenskap vid Lunds universitet, intervjuar Judith Butler om kvoterad kurslitteratur – och  Aktuell litteratur 4/2013 . 2013): Perspektiv på genus.


Preliminart betyder

Lund. Lund. Malmö. Malmö. Dygnet Genusvetenskapen behövs i allra högsta grad. Varje termin tar jag upp de två dikterna på en kurs i genusperspektiv på litteratur från antiken och

Redan 2001 skrev Lunds universitet i sin jämställdhetspolicy för de närmaste åren att genusperspektiv skulle vara ett "naturligt inslag i all  krävde kvoterad litteratur, och prefekten på Lunds statsvetenskapliga ledarskribent Ivar Arpi ("Så blev genusvetenskap överkyrka i Lund"  Kursplan; Litteratur Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap. Kursen behandlar olika innebörder som ligger i begreppet kön och genus och vilka  Genusvetenskap B, 30 hp (1055GV) All litteratur är obligatorisk.