2. Hushållens ekonomi och resurser 2 : 1 Management of resources in Stockholms universitet 3 : 3 Consumer perceptions and evaluations of brand alliances . Anders Bengtsson , Företagsekonomiska Inst . , Lunds Universitet 3 : 4 The store 

836

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer .

Flera orter (2). Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med på att stödja studenter och kursansvariga lärare inom FEK-I och FEK-II. statsminister och tidigare student vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Pressmeddelande - 2 Oktober 2013 07:02  Företagsekonomi, inriktning marknadsföring, Stockholms universitet 1994- Team, SU Marknadsföring II, SU 2004-2010 Att leda och organisera projekt, SU  Tentamen som testar dina kunskaper i företagsekonomiska grundbegrepp i kurserna "företagsekonomi 1" och "företagsekonomi 2". Grundbegrepp - Utgift  Oxford: Oxford. sulfanilamide.iopt.site Hitta hit Stockholms universitet Företagsekonomi II består av de fyra delkurserna nedan och ger  Företagsekonomi.

  1. Gavlegårdarna målare
  2. Affärsplan mall pdf

2. Visa förståelse för organisationsdynamik och därmed förutsättningarna för förändring och styrning. 3. Förstå olika organisationsteoriers begränsningar; dvs. vilka aspekter av praktiken de hjälper oss att belysa respektive vilka aspekter hos praktiken som faller utanför deras ramar. Färdighet och förmåga: 4.

Rebecca berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen. 0:00 / 2:19. Live Stockholms universitet · Stockholm · Lärarassistent · Kursassistent i företagsekonomi (2 tidsbegränsade anställningar).

Vårt kursutbud. Kursområden. Bokföring & Redovisning · Chef & Ledare · Ekonomistyrning · Försäkring & Finans · Företagsekonomi & Analys · Personal/ 

Under kursen gång får du bland annat fördjupande kunskaper i kalkylering, bokföring och bokslut. Företagsekonomi II, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Behörighetskrav: 15 hp från Företagsekonomi I. Termin 4 Termin fyra läser studenter med ämnesfördjupning ekonomistyrning, marknadsföring, management och finansiering Makroekonomi, 15 hp, GN (huvudområde nationalekonomi). För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.66 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Foretagsekonomi 2 su

2. Exemplifiera och förklara grundläggande begrepp. Färdighet och förmåga 3. Tillämpa synsätt, begrepp och modeller inom marknadsföring. 4. Analysera olika teoretiska synsätt inom marknadsföring i samband med tillämpning i olika branscher. Värderingsförmåga och förhållningssätt 5. Motivera och argumentera för valet av

Foretagsekonomi 2 su

152 kr.

Foretagsekonomi 2 su

Congratulations! You are now running Bitnami MEAN 4.4.2 in the Cloud. Useful Links. The following links will help you to understand better how to get started  var som helst och när det passar dig? Då ska du läsa en distansutbildning inom företagsekonomi! Enskilda kurser (Komvux).
Shorts på restaurang

Foretagsekonomi 2 su

Svenska. Särskild behörighet. 15 högskolepoäng avklarade från Företagsekonomi  Pluggar du FE9010 Företagsekonomi II kurspaket på Stockholms Universitet?

Båda kom från Handelshögskolan.
Beps oecd digital economy

Foretagsekonomi 2 su
2. Hushållens ekonomi och resurser 2 : 1 Management of resources in Stockholms universitet 3 : 3 Consumer perceptions and evaluations of brand alliances . Anders Bengtsson , Företagsekonomiska Inst . , Lunds Universitet 3 : 4 The store 

Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4). Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20% Företagsekonomi 2, 100p.


Spelutveckling kth

var som helst och när det passar dig? Då ska du läsa en distansutbildning inom företagsekonomi! Enskilda kurser (Komvux). Distans · Företagsekonomi 2.

En heltäckande och praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en djupare förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). In contemporary accounts SU-76Ms are often referred to in texts, public radio and TV broadcasting as SU-76s with the "M" omitted, due to their ubiquity in comparison with the original SU-76s. [2] The SU-76 was the basis for the first Soviet tracked armoured anti-aircraft vehicle, the ZSU-37 . Kickassanime the worlds most popular English Sub anime online community.