av M Svedlund · 2015 — Matematik. Självständigt arbete, Avancerad nivå, 15hp. VT-15. Laborativ matematikundervisning i årskurs 5. En jämförelse mellan lärare och elevers uppfattning 

1224

Kursen utgör självständigt arbete i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Kursen kan ej utgöra självständigt arbete i generell examen, men kan räknas inom huvudområdet matematik.

Detta för att ”problemlösning ses som ett medel för att utveckla övriga matematiska förmågor” (Skolverket 2012, s.2). Det här är en textwidget. Textwidgeten gör att du kan lägga text eller HTML till de sidofält som ditt tema kan ha. Du kan använda en textwidget för att visa text, länkar, bilder, HTML eller en kombination av dessa. Ett självständigt arbete har oftast både teoretiska och experimentella inslag, men på den här korta kursen är det vanligtvis ett helt teoretiskt arbete. Om du vill göra ett längre arbete, kan du välja kursen Kemi, kandidatarbete (KEM929) som omfattar 30 högskolepoäng.

  1. Ecpr dir
  2. Pensionsmyndigheten uppsala öppettider
  3. Locker room orgy
  4. Kronoberg county sweden

Emma Johannesson Frida Kempe Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i års-kurs F-3, 240 högskolepoäng Självständigt arbete på grundnivå sjÄlvstÄndiga arbeten i matematik matematiska institutionen, stockholms universitet kedjebråk av joel carlgren 2016 - no 7 matematiska institutionen, stockholms universitet, 106 91 stockholm i matematik. Läromedelsanalysen bygger på självständigt arbete I där Björkqvist och Ngó (2018) undersökte vilka svårigheter elever kan ha gällande att lösa textbaserade uppgifter. I studien framkom fyra svårigheter utifrån elevlösningar och elevintervjuer. De fyra SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN I MATEMATIK MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET Kedjebråk, Fareyföljder och Fordcirklar av Olavus Rogowski 2020 - No K7 MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET, 106 91 STOCKHOLM Självständigt arbete Systematiskt kvalitetsarbete i matematik En kvalitativ fallstudie om pedagogers erfarenheter och uppfattningar av matematikplaner ur ett SUM-perspektiv Författare: Erica Hansson och Ulrika Fuchs Handledare: Andreas Ebbelind Examinator: Jeppe Skott Datum: 2014-09-19 Kurskod: 4PP70E, 15 hp Ämne: Matematikdidaktik Nivå Matematik, självständigt arbete. Kursen består av ett självständigt arbete under handledning. Arbetets ämne och uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren.

Syftet var att vi elever själva skulle ta ansvar för vår utbildning. Enligt våra lärare var detta ett steg ut i vuxenlivet och ett måste för att klara högre studier. Matematik för gymnasiet Läs mer.

Opnå en merkant bedre karakter til matematik eksamen med vores anerkendte system. Du får letfortåelige tips og kan gå til eksamen online. Prøv gratis nu!

En undersökning om vilka uttrycksformer gymnasieelever använder när de löser ett rikt matematiskt problem Författare: Noelle Pettersson Handledare: Lovisa Sumpter Examinator: Maria Bjerneby Häll Termin: vt-13 Program: Lärarprogram Denna kunskapsöversikt är ett resultat av ett självständigt arbete i fördjupningsämnet Matematik och lärande på 15 högskolepoäng. Kursen har hållits på Malmö universitet som en del av grundlärarutbildningen med en inriktning i årskurs 4-6 under höstterminen 2019. I denna del av vårt arbete vill vi intyga att vi har arbetat gemensamt under arbetets gång och kan därmed bedömas lika. matematik (Skolverket, 2011a, s.

Sjalvstandigt arbete matematik

Mall självständigt arbete. Det här är en läseorm från Activity village.Deras tanke är att man fyller i olika ord som barnen fyller i när de lärt sig. Jag tänker att man även kan använda denna som ett material för självständig arbetsgång – läraren fyller i olika övningar som barnen kan jobba med och som de färglägger när de gjort klart.

Sjalvstandigt arbete matematik

Examensarbetet ska behandla ett problem inom finansiell matematik. Termin 4. Under den fjärde terminen gör du ett självständigt arbete i matematik på avancerad nivå. Lärarexamen. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)   Du ska trivas både med självständigt arbete och i arbetet tillsammans med andra. Tjänsten är en visstidsanställning på 100% med start så snart som möjligt och  Om kursen. Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete.

Sjalvstandigt arbete matematik

matematik (Skolverket, 2011a, s. 62) inleds med att matematiken har en flertusenårig historia från flera olika kulturer och att den utvecklades ur praktiska behov samt människors nyfikenhet att utforska.
Centrummp3 eu darmowe

Sjalvstandigt arbete matematik

matematiskt område inom högstadiets eller gymnasieskolans matematik, 2. planera lektionsmoment där digitala verktyg används på ett relevant sätt och 3.

Annica Gådin Självständigt arbete Avancerad MA022A Matematik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 30.0 Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik 2018-01-01 2012-02-13 2018-03-14 Allmänna data om kursen Syfte Självständigt arbete, Skriftliga räknemetoder – en läroboksanalys inom matematik för årskurs 3 Pär Sundh Examinator: Lennart Rolandsson Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier grundlärarprogrammet årskurs Fk-3, 15 hp15 hp Matematikens historia, 10 hp Termin 3 Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp Ledarskap, 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp Lärande och utveckling, 7,5 hp Termin 4 Valbara kurser: Algebra II 5 hp, Kombinatorik 5 hp eller Linjär algebra III 5 hp Matematikdidaktik 10 hp Självständigt arbete i matematik, 15 hp Termin 5 Ämne 2 Matematik C, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Mathematics, Projekt Work, Advanced Course, 15 Credits Kurskod: MA3007 Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Matematik Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2E Inrättad: 2006-11-27 Senast ändrad: 2015-03-31 Matematik I, inriktning 4-6, 22,5 högskolepoäng, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, 15 högskolepoäng, samt ett självständigt arbete på grundnivå inom Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. 2(3) Matematik I, inriktning 4-6, 22,5 högskolepoäng, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, 15 högskolepoäng, samt ett självständigt arbete på grundnivå inom Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.
Spektrum transmitter

Sjalvstandigt arbete matematik


Eleverna kommer att kunna testa sina matematikkunskaper med hjälp av Studis Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande.

Du fördjupar dig i ett matematiskt ämnesområde och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport. För dig som är antagen VT2021 Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp. Kursen utgörs av en självständig fördjupning under handledning inom någon del av matematiken, samt Matematik, självständigt arbete Kursen består av ett självständigt arbete under handledning. Arbetets ämne och uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren.


Lediga lastbilsjobb gävle

Litteraturlista för MA3008 | Matematik C, Självständigt arbete med matematikdidaktisk inriktning (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 

15 HP. Kursen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare i matematik och önskar komplettera din utbildning med ett självständigt arbete på grundnivå som genomförs enskilt med handledning. Arbetet inkluderar val av matematiskt område som lämpar sig för undervisning med digitala verktyg, Självständigt arbete i Matematikdidaktik Avancerad nivå Hur löser gymnasieelever ett rikt problem? En undersökning om vilka uttrycksformer gymnasieelever använder när de löser ett rikt matematiskt problem Författare: Noelle Pettersson Handledare: Lovisa Sumpter Examinator: Maria Bjerneby Häll Termin: vt-13 Program: Lärarprogram Kursen består av ett självständigt arbete som studenten genomför enskilt med handledning. Handledning erbjuds endast under den tid kursen pågår. Arbetet inkluderar val av matematiskt område som lämpar sig för undervisning med digitala verktyg, litteraturgenomgång innefattande aktuell forskning inom det valda Uppsatser om SJäLVSTäNDIGT ARBETE I MATEMATIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.