Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB. Eget och närståendes aktieinnehav: 1 679 448 aktier.* L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.* Carl Bennet Göteborg. Född 1951. Ledamot

521

Styrelseordförande i Holmen AB och AB Industrivärden. Aktieinnehav per 28 februari 2021: 1 850 412 aktier (eget och via närstående).

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Industrivärden möjliggör en full avyttring av aktieinnehavet i ICA Gruppen, dels genom försäljning av omkring en fjärdedel av aktieinnehavet till ICA-handlarnas Förbund, dels genom förvärv av en säljoption från ICA-handlarnas Förbund SCA säljer hela sitt aktieinnehav i Industrivärden. Därmed avvecklas en del av korsägandet i sfären. Ett bolags substansvärde är lika med värdet på det bokförda kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och bokfört värde. Investmentbolag handlas ofta på börsen med en rabatt på substansvärdet. Det innebär att det är billigare att köpa en aktie i investmentbolaget än att köpa samma fördelning av aktier som investmentbolaget i de underliggande tillgångarna. Vice ordförande i AB Industrivärden Ledamot i Skanska AB. Bakgrund 2006-2015 Vd och koncernchef, Handelsbanken 2002-2005 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Markets 1998-2002 Executive Vice President, Chef Handelsbanken Denmark Anställd i Handelsbanken sedan 1991.

  1. Business plan template free
  2. Halveringstid formel farmakologi
  3. Teknikens historia film
  4. Damp hair svenska
  5. Partiernas viktigaste fragor eu valet

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Industrivärden möjliggör en full avyttring av aktieinnehavet i ICA Gruppen, dels genom försäljning av omkring en fjärdedel av aktieinnehavet till ICA-handlarnas Förbund, dels genom förvärv av en säljoption från ICA-handlarnas Förbund SCA säljer hela sitt aktieinnehav i Industrivärden. Därmed avvecklas en del av korsägandet i sfären. Ett bolags substansvärde är lika med värdet på det bokförda kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och bokfört värde.

Det A-aktieinnehav som omfattas av en eventuell transaktion motsvarar 1,84 procent av kapitalet och 5,04 procent av röstetalet i SSAB. Transaktionen syftar till att stärka Industrivärdens finansiella flexibilitet, samtidigt som bolaget kvarstår som SSABs röstmässigt största ägare, skriver investmentbolaget.

Investmentbolaget Industrivärdens substansvärde uppgick till 321 kronor per aktie Det var de tre aktier som Swedbanks egna kunder köpte mest i under förra 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Bakgrund: 2007-2015 Svenskt Näringsliv, vice VD. Industrivärden är en långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag Föreslagen som ny styrelseledamot i AB Industrivärden och kommer vid inval att bedömas som ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2020): - 1 000 B-aktier Efter transaktionen uppgår Industrivärdens aktieinnehav i SSAB till 44 334 933 A-aktier motsvarande 4,31 procent av kapitalet och 11,77 procent av röstetalet i SSAB. Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare, uppger Industrivärden.

Industrivärden aktieinnehav

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i åtta innehavsbolag med starka marknadspositioner där Industrivärden utövar ett långsiktigt aktivt ägande. Vid utgången av 2020 hade innehavsbolagen en total omsättning om cirka 1 100 mdkr med verksamhet i över 190 länder.

Industrivärden aktieinnehav

-.

Industrivärden aktieinnehav

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 104 903.
Göran alm dödsorsak

Industrivärden aktieinnehav

De noterade aktieinnehaven i A Brand New World och NetOnNet hade också  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel.

Aktierna, som motsvarar 4,3 procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet, såldes Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 6 040 000, via LE Lundbergföretagen AB 28 000 000, via AB Industrivärden 142 617 757. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Industrivärden möjliggör en full avyttring av aktieinnehavet i ICA Gruppen, dels genom försäljning av omkring en fjärdedel av aktieinnehavet till ICA-handlarnas Förbund, dels genom förvärv av en säljoption från ICA-handlarnas Förbund SCA säljer hela sitt aktieinnehav i Industrivärden. Därmed avvecklas en del av korsägandet i sfären.
Prinsen i shrek

Industrivärden aktieinnehav

Dessa aktieinnehav avvecklades successivt under 1980-talet genom att byggföretaget JM såldes, dels på marknaden, dels till Skanska som betalade med egna aktier varigenom Industrivärden fick ett nytt stort innehav.

SCA har sålt hela sitt innehav i Industrivärden. Försäljningen motsvarar 4,3 procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet i AB Industrivärden.


Bryttider länsförsäkringar

Industrivärden A (INDU A). Hitta information om utdelning, ticker och mer för aktien Industrivärden A. Industrivärden A är en aktie med ISIN-kod SE0000190126.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Diplomerad HHS Stockholm. Tf. VD Industrivärden… SCA säljer Industrivärden. Uppdaterad 2015-11-03 Publicerad 2015-11-03 SCA säljer hela sitt aktieinnehav i Industrivärden. Därmed avvecklas en del av korsägandet i sfären. (Tillägg: mer information löpande i texten)STOCKHOLM (Direkt) Industrivärden har avyttrat 5.479.731 aktier i Ica Gruppen till Ica-handlarnas Förbund för 316 kro Industrivärden har avyttrat sitt aktieinnehav i Skandia. PRESSMEDDELANDE.