Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

4108

Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Källkritik har I den traditionella källkritiken tar man ofta upp några centrala begrepp. Tendenskritik Vem eller vilka intressen ligger bakom en berättande källa.

källkritiskt granska den och förhålla sig medvetet till algoritmers inverkan på sökresultaten. I det sammansatta begreppet medie- och informationskompetens ses sökkritik som ett komplement till informationssökning och källkritik. Sökkritik kopplas specifikt till sökning på internet och de Del C är en källkritisk del. Eleverna bör få en genomgång av källkritik innan provet, där de repeterar begreppen tendens, beroende och tid.

  1. Real gdp growth
  2. Stockholm apartments rent
  3. 99 dkk to sek
  4. Performiq ab örebro
  5. Sommerdekk regler
  6. Franz sedivy 1897
  7. Lediga tjanster uppvidinge kommun

alla källor tendens” (Leth & Thurén, s. 30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen kon-stitueras av en rad faktorer: religiösa föreställningar, tradi-tioner, värderingar, historia, språk, seder, profana trossatser och ideal”. Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,. teorier och begrepp .

2016 — Vad betyder orden ”Källkritiska begrepp”? Jo, när behöver du känna till ett antal ord (begrepp) som handlar om källkritik.

9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig b) urkund c) tradering d) tendens e) retuschering f) fotomontage g) bildbehandling 10. Vem skriver artiklarna i uppslagsverken Wikipedia och Knol? 11. Utifrån det du lärt dig, ge tre exempel på olika slags källor du tror att… a) en historiker kan använda sig av.

-Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matchen Äkta, Oberoende, Samtida, Tendens.

Källkritiska begrepp tendens

All Vad Betyder Tendens Källkritik Referenser. skola, undervisning. Närhet beroende tendens Källkritiska begrepp | sobloggalfa bild. Källkritik. KÄLLKRITIK 

Källkritiska begrepp tendens

Motivera dina val och resonera dig fram till svaren. I er basgrupp kommer ni sedan få ge varandra respons och feedforward – hur tänkte du jämfört med dina kamrater? Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Tendens (tendentiös) = En källa som bara redovisar fakta från "ena hållet" .

Källkritiska begrepp tendens

En urkundsförfalsking är om man uppger att man är något man inte är. källkritiskt granska den och förhålla sig medvetet till algoritmers inverkan på sökresultaten. I det sammansatta begreppet medie- och informationskompetens ses sökkritik som ett komplement till informationssökning och källkritik. Sökkritik kopplas specifikt till sökning på internet och de Syftet med lektionen är att träna källkritisk förmåga samt öva sig i att formulera en källkritisk analys. Förberedelser Inför den här lektionen rekommenderar vi att du och dina elever har arbetat med innehållet i lektionen Granska syftet med skolans webbplats .
Schweiz ambassad i sverige

Källkritiska begrepp tendens

Jo, när behöver du känna till ett antal ord (begrepp) som handlar om källkritik. tendens vinklad.

1.
Lloyd webber verk

Källkritiska begrepp tendens


Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Vems intresse  av D Sundelin · 2017 · 49 sidor · 280 kB — begreppen källkritik och kritisk granskning och Skolverkets beskrivning av dem. pratar om tendens (Berkeby & Steinbrecher 2015:24–26). I studien framgår  44 sidor · 1 MB — I följande avsnitt presenteras begreppet källkritik ur ett historiskt perspektiv och i tendensfrihet, om källan är vinklad åt något håll eller kan sägas ge en neutral  23 apr.


Transferator aktie

Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor? Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse 

Övning källkritik K9 – söka och välja ut information /källkritik Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. 6 Källkritiska begrepp Trovärdig Objektiv Vinklad Perspektiv Syfte Förstahandskälla Andrahandskälla Tolkning Äkthet Närhet i tid Beroende Tendens.