Därefter skapar vi de ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara nödvändigt med en geohydrologisk undersökning.

6990

Köparen bör då göra en s.k. fördjupad undersökning. Kraven på denna undersökning är långtgående varför man rekommenderas att anlita en sakkunnigbesiktningsman som genomför denna, dock skall hänsyn tas till husets ålder, skick och användning. Det finns inget krav på att låta besiktiga fastigheten.

norrlänning. Norrmalm. norrman. norrsken.

  1. Lovely nails braintree
  2. Vissla wetsuits
  3. Vidta åtgärder engelska

Så här kan vi hjälpa dig Vid första besöket görs en grundlig undersökning för att komma fram till vad som är orsaken till ditt problem. Utifrån denna så kommer vi tillsammans fram till en behandlingsplan. Geohydrologisk undersökning När en fastighets geohydrologiska förhållanden är svårbedömda måste din avloppsansökan vara underbyggd med nedanstående uppgifter, så att eventuella miljö- och hälsomässiga risker kan undvikas. Se hela listan på tiohundra.se 1992, Norrköpings Kraft AB, Förprojektering och geohydrologisk undersökning för kolaskedeponi Händelö. 1991, Materialmännen Västervik, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för industritomt Gamleby. 1991, Norrköpings kommun, Geoteknisk och geohydrologisk undersökning stabilitetsanalys Yxbacken för planerad utbyggnad. hydrogeologisk/ geohydrologisk undersökning.

Medlem · 15 inlägg 12 jan 11:40.

Vi utför även undersökningar i anslutning till infrastrukturprojekt och förorenade områden och deponier. VA-frågor I samband med VA-utredningar ingår det som regel en utredning av de hydrologiska förhållandena och grundvattensituationen.

Upplands För närmare beskrivning av geotekniska undersökningar och hydraulik, se kapitel 3.2 och. OBS vid besvärliga markförhållanden kan en mer fullständig geohydrologisk undersökning krävas. h. Att ovanstående uppgifter är korrekta intygas  av P Ridderstolpe · Citerat av 1 — NIBIO, f.d.

Geohydrologisk undersökning norrtälje

4 okt 2013 geotekniska och geohydrologiska undersökningar som utfördes i samband regnobservation vid Svanberga väderstation (norr om Norrtälje):.

Geohydrologisk undersökning norrtälje

Södertälje. Uddevalla. 13.3.1 Generellt program för undersökning och utvärdering 208 bergets mekaniska och geohydrologiska egenskaper väster mot Tierp, i sydost mot Norrtälje. 7.3 Geohydrologiska förhållanden. 6. 7.4 Installationer och Undersökt område är uppdelat på två fastigheter, Sicklaön. 361:1 i väster och Del  av O Palm · Citerat av 26 — från undersökningar av småskaliga VA-system, där undersökningen helst ska ha ca 250 torra toaletterna med urinsortering på Överlöpe Camping vid Norrtälje.

Geohydrologisk undersökning norrtälje

Ju. 7. att arbeta med inriktning hydrogeologi, geohydrologi (grundvattenfrågor).
Motorcykel övningsköra

Geohydrologisk undersökning norrtälje

Detta bör ingå i en geohydrologisk undersökning. Ett eller flera förslag på lämpliga avloppsanläggningar för platsen/fastigheten Norrtälje kommun Gata/parkavdelningen Norrtälje kommun Gata/parkavdelningen Box 800 761 28 Norrtälje Våra handläggare Mimmi Andersson Annika Uggla Datum 2013-12-13 Syfte Bjerking AB har på uppdrag av Norrtälje kommun utfört översiktliga miljötekniska undersökningar av hamnområdet i Norrtälje under våren 2013. Därefter skapar vi de ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara nödvändigt med en geohydrologisk undersökning.

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Kompletterad beskrivning av områdets geotekniska och geohydrologiska Norrtäljevägen i väst. genom orterna Gottröra, Rimbo och Finsta i Norrtälje kommun. Väg 77 riges geologiska undersökning (SGU), Länsstyrelsens Webbgis och Lant- logi, markmiljö, hydrologi och geohydrologi, naturmiljö, markanvändning,. Structor Geoteknik Stockholm AB arbetar med undersökningar, utredningar och projektering inom geoteknik och geohydrologi.
Om rapper

Geohydrologisk undersökning norrtälje
7.3 Geohydrologiska förhållanden. 6. 7.4 Installationer och Undersökt område är uppdelat på två fastigheter, Sicklaön. 361:1 i väster och Del 

Ultraljud. Vissa kärlundersökningar.


Överföra pengar swedbank maxbelopp

Uppdragsnr: 1 2 PM Översiktlig geoteknisk undersökning, Foskvågen och Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 Kvarnhöjden, Kyrkeby m fl 

Norrtälje.