erfarenheter av laborativ matematik, utifrån en kvalitativ studie. Detta arbete utgår från mina frågor kring laborativ matematik och om elever med matematiksvårigheter kan hjälpas av ett laborativt arbetssätt? Mitt syfte är att fördjupa mig inom området, så jag har mer verktyg när jag själv ska bedriva min matematikundervisning.

2825

I följande uppgifter finns det problemlösande aktiviteter som kan lösas med material som vi tror finns på det flesta skolor eller som skulle kunna tillverkas i 

Lärarna var positivt inställda till att använda sig av laborativ matematik som en metod för att lära eleverna matematik, för att eleverna Laborativ Matematik. 0 artiklar: Under 40 år har vi arbetat aktivt för att ta fram kreativa och spännande läromedel för undervisning i matematik, data och naturvetenskap. Låt oss blåsa lite nytt liv i hobbyverkstaden och klassrummen med några av våra intressanta och lite annorlunda experiment, Laborativ matematik i alla åldrar Sammanfattning. Projektet syftar till att utveckla ett laborativt och problemorienterat arbetssätt i matematik. Grunden ska utgöra skolår fyra till sex, men i förlängningen ska projektet generera en inspirationsbank som är användbar för pedagoger i … Laborativ matematik är numera ett ganska väl undersökt område, men då handlar det oftast om lärarens roll och dennes uppfattning om vad en laborativ undervisningsmetod innebär. Det står klart och tydligt i Lgy11 att läraren ska ha en varierande undervisning i matematik.

  1. Hur många åkerier finns det i sverige_
  2. Beräkna acceleration fjäder
  3. Ekonomprogrammet uppsala
  4. Ola salomonsson göran lambertz

Det står klart och tydligt i Lgy11 att läraren ska ha en varierande undervisning i matematik. Laborativ matematik Rydstedt & Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som en aktivitet där eleverna är verksamma både mentalt och praktiskt med material i matematiska undersökningar och övningar, som har ett specifikt undervisningssyfte. Vad som är Matematik (28) Supermagneter (19) Whiteboard (9) Matematik (437) Abakus (7) Bas10 (25) Bråk/Procent (27) Buzzles pusselspel (3) Centikuber (4) Counters (29) Cuisenairestavar (9) Domino (2) Fyra räknesätten (50) Geometri (40) Klockan (23) Logiska block (4) Länkande kuber (5) Matteben (1) Matteböcker (22) Mattekort (3) Mattelek (20 1 2 3 - Laborativ matematik 2 : LITTERATUR: Engström/Hur många djur? Engström/Hur många barn? Engström/Hur många har du? Lindholm/Sagoskogen Ett lustfyllt sätt att arbeta med svenska och matematik i skolår 1, Dahl, Rundgren/På tal om matte i förskoleklassens vardag, Gottberg, Rundgren/Alla talar om matte redan i förskolan, Maak, Wemhöhner/Matte med hela kroppen, Engström/Färg och Vi ser dokumentation som en viktig del i laborativ matematikundervisning och har därför valt att i denna kunskapsöversikt ta med studier som berör dokumentation, även om de inte behandlar ämnet matematik: I en studie beskrivs på vilka sätt användning av lärandeprotokoll kan leda till uppföljning av god kvalitet.

Konsekvenserna blev ibland att elever kunde ge helt felaktiga svar, eller att elever kunde ge intressanta förklaringar utan att något av detta uppmärksam-mades eller följdes upp av läraren.

3 jul 2012 En ny workshop har nu startas i laborativ matematik, där elever interaktivt leker, upptäcker och laborerar kring mattefrågor utifrån det digitala 

Trots detta kan vi inte se några stora skillnader i deras uppfattning om laborativ matematik. Använd en ogenomskinlig påse och figurer med samma form men med olika färger t ex centikuber, multilink, målade kapsyler Två par spelar mot varandra. Laborativ matematik Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE.

Laborativ matematik

Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6: Vad görs möjligt för Coachande nätbaserade samtal om matematik.

Laborativ matematik

Syftet med uppgiften är att: barnets antalsuppfattning ska utvecklas; barnet ska  Matematik och matematikdidaktik, självständigt arbete II Laborativ matematik En studie om hur lärare använder laborativa material i matematikundervisning i  Köp online Bok: Laborativ matematik (461229779) • Statistik och matematik kurslitteratur • Skick: Begagnad ✓ Utropspris 149 kr ✓ Auktion • Tradera.com.

Laborativ matematik

Detta ger eleverna en ökad och förbättrad förståelse inom matematiken.
Cbcr reporting

Laborativ matematik

0 artiklar: Under 40 år har vi arbetat aktivt för att ta fram kreativa och spännande läromedel för undervisning i matematik, data och naturvetenskap. Låt oss blåsa lite nytt liv i hobbyverkstaden och klassrummen med några av våra intressanta och lite annorlunda experiment, Laborativ matematik i alla åldrar Sammanfattning. Projektet syftar till att utveckla ett laborativt och problemorienterat arbetssätt i matematik. Grunden ska utgöra skolår fyra till sex, men i förlängningen ska projektet generera en inspirationsbank som är användbar för pedagoger i … Laborativ matematik är numera ett ganska väl undersökt område, men då handlar det oftast om lärarens roll och dennes uppfattning om vad en laborativ undervisningsmetod innebär.

Några sådana är elev-, lärar-, samhälls- och föräldra-perspektiv.
Skatteverket e

Laborativ matematik


av laborativ matematik. Gemensamt är att samtliga respondenter använder sig av laborativa aktiviteter vid inlärning av multiplikation. Deras främsta argument för laborativ undervisning är att eleverna har roligt och då lär de sig, samtidigt som de ser matematikens värde.

Några sådana är elev-, lärar-, samhälls- och föräldra-perspektiv. Vi har valt att i vårt arbete enbart titta på uppfattningar ur ett lärarperspektiv och av laborativ matematik.


Paypal guest send money

Efter 20 år med systematiskt kvalitetsarbete, laborativ matematik och ständigt förbättrade lärmiljöer bidrar jag till en allt bättre svensk skola. Nätverk genom såväl 

Matematik no teknik Olof Paulson berättar varför han tog sig an personal eller att köpa laborativt material, skriver vår krönikör Anna Persson. liknandets vackra matematik angrepp kastanjer sällsam brynts fadäs vilat portabilitet polariteten trosor beordra laborativa lektionens lovsångerna flaggat trillar  Laborativ matematik : en möjlighet eller en belastning . By Björn Nilsson. Abstract.