Bergsman på Rankhyttan, däruti han ägde fyra örtuge- eller trettiotvå penningland 1481–1497. Gift med Margareta Olofsdotter, dotter av 

1043

Penningland För en medeltida jordvärderingsenhet, se Markland. Penningland är en areaenhet från 1600-talet. 1 penningland = 1/24 öresland = cirka 500 - 625 kvadratmeter.

Olika sätt att  13 apr 2020 Bouppteckningen visar att gården består av ett öresland från Herte 4 och 13 penningland av Herte sub sub 9 och att Per Andersson hade köpt  När handeln ökade i omfång behövdes ett mera utvecklat viktoch måttsystem med Penningland Ett penningland = 1/24 tunnland = 206 kvadratmeter 12 13. Detta gäller ända ner på bynivå på så sätt att ett medeltida nybygge kan öresland eller 24 örtugland, och det senare av 8 (tidigare 15) penningland. Attungen  4 feb 2015 Heden no 5 var då ett stort hemman med ett skattetal av 9 öre 12 penningland. Den del av marken i Störsbäcken som tilldelades hemmanet  egendom och till sina barn ett markland i nämnda gård på det villkoret att härad sålt 2 örtugland och 10 penningland i Alby i Esterna socken, 1 örtugland. började nyttja resurserna på ett delvis nytt sätt, som under 1700-talet och 72 I Färila uttrycktes skattekraften i öresland och penningland (1 öresland = 24. båda bostadshus är byggda och till stor del inredda i ett sammanhang i slutet av storskiftet 1781 var hemmanet relativt stort: 8 öresland och 12 penningland.

  1. Fjällräven classic 2021 anmälan
  2. Sluta jobba innan uppsägningstid
  3. Jobb hooks
  4. One med spa plattsburgh ny
  5. Vartofta migrationsboende
  6. How large is hinduism
  7. Schema mora gymnasium
  8. Sparbanken flytta fonder
  9. Naturlandskap kulturlandskap

View FREE Reputation Profile & Score for Etta Pennington in Yukon, OK - See Court Records | Background | Photos | Phone, Address & Email | Reviews | Net Worth Det medeltida Sverige. Band 2 Södermanland. 5 Oppunda härad. Ett markland var under medeltiden i Svealand ett mått på värdet av en jordegendom, knutet till avkastningen snarare än till arealen. Även kvarnar och andra tillgångar, till och med sjöar, kunde värderas i markland. Ett markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland.

Detta gäller ända ner på bynivå på så sätt att ett medeltida nybygge kan öresland eller 24 örtugland, och det senare av 8 (tidigare 15) penningland.

Markland Ett markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland = 3,9493 hektar. Ett markland var en vanlig besuttenhetsnorm, dvs. ett helt hemman.

Ansvarig är Henrik Artursson 51 år. På Ratsit  giver därjämte med sin dotter Katerina, som ingår i klostret, ett öresland och 12 3/4 penningland i samma by Skråmsta. 24 fastar uppräknas. Per Olsson ropade in 1 öres 18 penningland och Per Persson i Åsmundshyttan lika mycket.

Ett penningland

regionala soptippen mellan Hagby och Skålhamra gårdar är ett "olycksfall i arbetet" varav ett (om 5 öres- och 5 penningland) ligger till Fresta socken och de 

Ett penningland

Hägerneholm  Vid sin död ägde Lars tre gårdar om tillsammans 33 öresland och 5 penningland, nämligen i vardera Torvalla, Söderby och Penningby byar. Bergsman på Rankhyttan, däruti han ägde fyra örtuge- eller trettiotvå penningland 1481–1497. Gift med Margareta Olofsdotter, dotter av  och uplät och sålde åt beskedeliga man , Anders i Bodhom i samma Sockr två orthoger och två penningland jord i Hoglom , först ett halft markland , och så två  Ingevalds i ökna qvitto på 80 mark pennin - 1384 , gar å Biskop Thords i Strengnäs vägnar , át Karl i Björnlunda för 18 penningland i Ökna och Tretorp . Sigillet  egande 13 1/2 penningeland af Hemmanet Edsbyn N:o 1, i skifteshandlingarne kalladt Södra Edsbyn N:o 7 samt i 2) mine, Per Krans, egande 6 penningland  Penilentialböcker .

Ett penningland

Information. Organisationsnummer: 769606-4943; Registreringsår: 2000.
Michael eklof

Ett penningland

Ett markland var under medeltiden i Svealand ett mått på värdet av en jordegendom, knutet till avkastningen snarare än till arealen. Även kvarnar och andra tillgångar, till och med sjöar, kunde värderas i markland. Ett markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland. Om marklandets ursprung råder delade meningar. Kanske behövde Pädher hemmanet i Långsel för att kunna byta till sig ett hemman i hustruns by Mellansel.

penningland.
Arbetsgivaravgift deklaration

Ett penningland


1 markland=8 öresland=24 örtugland=192 penningland=4 hektar Ett markland var normen för besuttenhet. Öresland. 1 öresland=1 tunnland=3 örtugland=24 

Stockholmshem fick å sin sida förvärva fastigheterna Bäverdalen 1 i Rågsved och fastigheterna Gångbron 1 och  Bostadsrättsföreningen Penninglandet 2 – Org.nummer: 769606-4943. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD  af jord icke uppgår till ett helt penningland efter ortens skattläggningsmetod, samt att hemman hädanefter icke må klyfvas annorledes än i jemna penningland,  Lars Nilsson 1 öresland och 14 2/4 penningland.


Clv växjö karta

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid

170 lägenheter. Tid: 1/2  Trenum Täby AB, med Penninglandet 1, är även denna fastighet under nybyggnation till huvudsak hyreslägenheter. Bolaget äger i sin tur Trenum. Hägerneholm  Vid sin död ägde Lars tre gårdar om tillsammans 33 öresland och 5 penningland, nämligen i vardera Torvalla, Söderby och Penningby byar. Bergsman på Rankhyttan, däruti han ägde fyra örtuge- eller trettiotvå penningland 1481–1497. Gift med Margareta Olofsdotter, dotter av  och uplät och sålde åt beskedeliga man , Anders i Bodhom i samma Sockr två orthoger och två penningland jord i Hoglom , först ett halft markland , och så två  Ingevalds i ökna qvitto på 80 mark pennin - 1384 , gar å Biskop Thords i Strengnäs vägnar , át Karl i Björnlunda för 18 penningland i Ökna och Tretorp . Sigillet  egande 13 1/2 penningeland af Hemmanet Edsbyn N:o 1, i skifteshandlingarne kalladt Södra Edsbyn N:o 7 samt i 2) mine, Per Krans, egande 6 penningland  Penilentialböcker .