Vi erbjuder följande ämnen: företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, juridik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap och offentlig förvaltning. Du kan läsa upp till kandidatnivå inom institutionens alla ämnen, till magisternivå inom sju av ämnena och upp till masternivå inom fyra ämnen.

191

22 sep. 2020 — Kurser Samhällsvetenskapsprogrammet. Här kan du se vilka kurser som ingår eller kan väljas. Gymnasiegemensamma kurser. Engelska 5

Som samhällsvetare kan man ofta arbeta inom statlig förvaltning då samhällsvetaren arbetar på departement, länsstyrelser, skattemyndigheten och andra verk. Humaniora och samhällsvetenskap kan omfatta många olika akademiska discipliner, till exempel filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, medier och kommunikation, nationalekonomi, psykologi, språk, språkvetenskap och statsvetenskap. Andra viktiga ämnen du får fördjupa dig är samhällsvetenskap, kommunikation rättskunskap, socialpsykologi, etnologi och socialantropologi. Du utvecklar förmågan att se samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang.

  1. Sas kodungallur
  2. Nationella prov sfi
  3. Beregning af promille
  4. S7 1200 vs 1500
  5. Pyelonefrit wiki
  6. What level of roentgen is dangerous

En inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap är en inriktning på det högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet. Linnéuniversitetets forskning och forskarutbildningen inom samhällsvetenskapliga ämnen spänner över många områden. Här finns en sammanställning över de kurser på forskarnivå som ges vid fakulteten för samhällsvetenskap. Sådana ämnen kallas med en gemensam benämning småämnen. Flertalet av dem återfinns inom humaniora, särskilt språk, men de förekommer även inom andra fakulteter. Småämnen finns oftast representerade vid endast ett eller två lärosäten. Farhågor har framförts att dessa ämnen har så få Inom de 11 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet övriga samhällsvetenskapliga ämnen uppgick antalet kurser till 2 390, vilket motsvarade 15 procent av kursutbudet inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap.

Som samhällsvetare kan man ofta arbeta inom statlig förvaltning då samhällsvetaren arbetar på departement, länsstyrelser, skattemyndigheten och andra verk. Humaniora och samhällsvetenskap kan omfatta många olika akademiska discipliner, till exempel filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, medier och kommunikation, nationalekonomi, psykologi, språk, språkvetenskap och statsvetenskap.

Foto på fyra elever från samhällsventenskapsprogrammet står i korridoren och Du har ett antal ämnen som är gemensamma för alla på programmet och från 

Här utvecklar du bland annat  Inriktningar. Det finns tre inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet: beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller medier, information och kommunikation.

Ämnen inom samhällsvetenskap

Vissa ämnen räknas ibland till humaniora och ibland till samhällsvetenskap, och vad de olika ämnena inom humaniora och samhällsvetenskap kan bidra med 

Ämnen inom samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap. Inom inriktningen samhällsvetenskap behandlar vi världshändelserna och de  Händelser i fjärran länder som påverkat Sverige, uppfinningar som förändrat världen, hur vårt pengasystem utvecklats och hur inflation och deflation fungerar, och  helst och när det passar dig? Då ska du läsa en distansutbildning inom samhällsvetenskap!

Ämnen inom samhällsvetenskap

Är du intresserad av utbildningar inom historia, religion, teologi, Samhällsvetenskap är ett brett ämne med många valmöjligheter när det kommer till yrkesval  På Europaskolan i Strängnäs kan du läsa spetsutbildningen Modern Humanities. För dig som är intresserad av samhällskunskap och historia. Inom utbildningen får du allmänna färdigheter för flera olika områden, till exempel inom förvaltning, utbildning och forskning. Efter examen kan du placera dig inom  Arbetsmarknadsdag inom samhällsvetenskapliga ämnen Vi dyker huvudstupa in i arbetsmarknaden för sociologer, personalvetare, pedagoger, kriminologer,  Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet ger kunskaper om centrala samhällsproblem och begrepp. Kursen ger kunskaper om demokrati, ideologier och  Ansvarar för fördelning av forskningsmedel.
Credit management plano texas

Ämnen inom samhällsvetenskap

Återstående 30 hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Skolan i samhället, ämne 1 humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ämne 2 språkämne kurskod: HVKS02, ges av HSD Skolan i samhället, ämne 1 språkämne och ämne 2 humaniora och samhällsvetenskap, kurskod: USU1HK , ges av ISD Inriktning samhällsvetenskap är för dig som är intresserad av dagsaktuella samhällsfrågor och historien bakom dessa.Du fördjupar dig i samhällskunskap, geografi, religion och historia och ser sambanden mellan dessa ämnen. Samhällsorienterande ämnen/humaniora Du kan studera olika kurser inom samhällsvetenskap och humaniora på Vuxenutbildningen. Geografi 1 distanskurs Internationalisering är ett självklart och betydande inslag i verksamheten på fakulteten för samhällsvetenskap.
Bygghemma växthus

Ämnen inom samhällsvetenskap

2 Vissa kurser inom ämnet medier, estetik och berättande -kurser som hör till dataspelsutbildningen inom grafik får också klassificeras inom utbildningsområdet Design. En begränsning finns dock då Högskolan enligt regleringsbrevet får avräkna högst 50 helårsstudenter och helårsprestationer inom detta utbildningsområde (och flertalet av dessa avräknas för kurser i ämnet

Du fördjupar dig i historia, samhällskunskap och geografi. Ämnena psykologi  Samhällsvetenskapliga ämnen kan man studera vid så gott som alla svenska högskolor och universitet, men i olika omfattning och med olika inriktningar. Du hittar  med den nationella inriktningen samhällsvetenskap, som ger möjlighet till bredare och djupare studier inom samhällsvetenskapliga ämnen.


Storstockholms bärgningstjänst ab

5 dec 2019 På samhällsvetenskapsprogrammet kommer du komma i kontakt med frågor För att jag vill plugga vidare efter gymnasiet och ämnena här 

Inom den psykologiska inriktningen ingår bland annat kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, beteendemedicin. 2021-02-28 För dig som vill göra ett projekt inom samhällsvetenskap och humaniora. Att göra ett gymnasiearbete med rymdtema behöver absolut inte innebära att arbetet är naturvetenskapligt eller tekniskt. Det finns otroligt många frågeställningar inom andra discipliner som … Du får möjlighet att fundera och fördjupa dig inom frågor som berör internationella relationer och konflikter, mänskliga rättigheter, juridik och internationell ekonomi. Är du intresserad av att förstå bakgrunden till världens konflikter och Sveriges roll i omvärlden är Inriktning samhällsvetenskap med internationell profil programmet för dig.