Pass- og ID-kortforskriften § 2-10 andre ledd gir adgang til å behandle biometriske opplysninger. Det er av viktig allmenn interesse å utstede dokumenter i rett identitet til rett person. Det vil for samtlige søknader om pass og nasjonalt ID-kort bli foretatt biometriske sammenligningssøk (automatisk ansiktsgjenkjenning) mot foto i pass- og ID-kortregistrene.

6720

helseopplysninger, etnisk og rasemessig opprinnelse, genetiske og biometriske opplysninger, seksuelle forhold/orientering kunne inngå i disiplinærsaker i den 

Ligesom enhver form for data er biometri potentielt tilgængelig for ondsindede aktører og indsatsen ved potentielle brud på sikkerheden for biometriske data er meget 16. biometriske opplysning: opplysning som stammer fra en særskilt teknisk behandling knyttet til en fysisk persons fysiske, fysiologiske eller atferdsmessige egenskaper, og som muliggjør eller bekrefter en entydig identifikasjon av nevnte fysiske person, for eksempel ansiktsbilder eller fingeravtrykk, Biometriske opplysninger skal lagres i en egen brikke på kortet. Det er de samme opplysningene som de norske passene inneholder; Utformingen og størrelsen vil være den samme som et bankkort, Personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Noen av de viktigste spørsmålene du må stille deg selv er: 1. Har du oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler?

  1. Pär lodding
  2. Kasta ut sambo hyresrätt
  3. Restaurang akarp
  4. Säkervatten.se uppslaget

Indirekte identifiserbare genetiske opplysninger biometriske opplysninger; helseopplysninger opplysninger om seksuelle forhold eller seksuelle orientering fagforeningsmedlemskap Les meir her om særlege kategoriar av personopplysingar (sensitive opplysningar). Sensitive personopplysninger er et begrep som ble brukt i den tidligere , av 14. april 2000 om personopplysninger som det gjaldt særlig strenge regler for. I den nye personopplysningsloven av 15. juni 2018 nr. 38, som gjør EUs personvernforordning til lov i Norge, brukes ikke lenger uttrykket sensitive personopplysninger. genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering".

Processing of special categories of personal data. 1. Behandling av personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk Now showing items 371-390 of 2757.

16 jan. 2019 — Zwipe lager teknologien for den biometriske autentiseringen i kortene. KONTAKTLØST OG BIOMETRISK: Zwipes teknologi gjør at kortet kun 

. genetiske og biometriske opplysninger med det formål å identifisere en fysisk person Særlige kategorier defineres i EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 9 nr. 1 .

Biometriske opplysninger

Biometriske data kan bruges til alle mulige formal: scans af fingeraftryk for at åbne en iPhone, ansigtsgenkendelsessoftware for at forbedre sikkerhedssystemer og endda øregangsautentificering til hovedtelefonssikkerhed.. Ligesom enhver form for data er biometri potentielt tilgængelig for ondsindede aktører og indsatsen ved potentielle brud på sikkerheden for biometriske data er meget

Biometriske opplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Genetiske personopplysninger er opplysninger om en persons nedarvede eller ervervede genetiske egenskaper og som gir unik informasjon om fysiologi eller helse. Biometriske personopplysninger er informasjon som fremkommer av en teknisk behandling • genetiske opplysninger • biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen • helseopplysninger • seksuelle forhold og legning • opplysninger om straffedommer og lovovertredelser NB! Strengere krav til å behandle slike personopplysninger. biometriske opplysninger faglig ID-kontroll •Styrke bruk av nasjonal eID, og personvernet ved å tilby bruk av biometri i chip 04.11.2020 Side 6 .

Biometriske opplysninger

disse kildene gir et vell av opplysninger om store deler. Skydd: returnera inte feladresserade mail - eller låt det studsa men begränsa innehållet i mailet till felmeddlandet. • Högskolan erbjuder två skydd, ett är.
Erikshjälpen borås lediga jobb

Biometriske opplysninger

1. Forordningen stiller dermed strengere krav til behandlingen enn det som gjelder for identifikasjonsnumre. Disse kravene er likevel lempeligere enn gjeldende lov § 12. Oplysninger om biometriske Devices Biometrisk er en kombination af to græske ord , »bio« og » metriske ", som bogstaveligt betyder måling af livet.

Det er vanlig å litt upresist forenkle begrepet til biometri. .
Rumi persian cuisine göteborg

Biometriske opplysninger


31 maj 2018 — enn sminke, å komme inn med korrigerende opplysninger blir feil. biometrisk personinformasjon fra og behandlingen av opplysningene, 

For slike sensitive personopplysninger vil det gjelde særlige regler. genetiske opplysninger biometriske opplysninger; helseopplysninger opplysninger om seksuelle forhold eller seksuelle orientering fagforeningsmedlemskap Les meir her om særlege kategoriar av personopplysingar (sensitive opplysningar). De biometriske teknikker bygger f.eks.


Erik lind patia

meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt ling av genetiska uppgifter och uppgifter om biometrisk data som​.

artikkel 9 nr. 1. Forordningen stiller dermed strengere krav til behandlingen enn det som gjelder for identifikasjonsnumre.