När du skickar e-post till en myndighetsbrevlåda tas det emot av en registrator och skickas eventuellt vidare till en tjänsteman som hanterar ditt ärende.

5855

Skaffa en digital brevlåda. Med Min myndighetspost får du post från myndigheter digitalt istället för på papper. Det är gratis och säkert till skillnad från vanlig e-post eftersom du loggar in med e-legitimation. Du får posten snabbt och samlat och läser den på datorn, mobilen och läsplattan.

Ärende: Sv: BY 2020-000824. Datum: den 23 juni 2020 08:32:52. Till Administration,. För hantering av begäran kommer begäran att via e-tjänsten att skickas till kommunarkivets myndighetsbrevlåda via e-post. För att kunna hantera en begäran  När orosanmälan skickas in, hamnar den i Individ- och familjeomsorgens myndighetsbrevlåda och kommer att handläggas av en socialsekreterare. It-minister Mehmet Kaplan. Det ena området där regeringen vill hålla koll på utvecklingen är den digitala myndighetsbrevlådan Mina  Bevaka och administrera förvaltningens synpunktshantering och myndighetsbrevlåda samt intern och extern kommunikation via intranät och hemsida.

  1. Jula nyhetsbrev
  2. Epiroc aktiebolag annual report
  3. Servicehus stockholms län

vårdkontakter eller myndighetsbrevlåda (Kivra)). Att den vägen är integrerad med regionens vårdsystem, och inte minst att regionens arbetssätt  Det ska finnas en myndighetsbrevlåda för e-post. Adressen till e-postlådan ska anges på myndighetens hemsida och ska öppnas av registrator varje arbetsdag. Socialnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen socialnamnden@jarfalla.se. Senast uppdaterad: 2020-12-15. Jag upplever att den här sidan  Om en motion lämnas direkt eller skickas med vanlig post, så är det önskvärt är den också skickas elektroniskt. Skicka motionen till regionens myndighetsbrevlåda  Myndighetsbrevlådan registrator@regeringen.ax · När använder jag myndighetsbrevlådan ?

Genom att öppna en digital brevlåda hos exempelvis Min Myndighetspost kan man få slippa få brev från myndigheter och kommuner med fysisk post i brevlådan. E-post till myndigheten.

2020-01-10

Statistik för lördag, söndag och helgdag uppdateras nästkommande vardag. Här finns samlad statistik i tabellform, du kan följa läget i Västmanland med start mars 2020 till och med föregående vardag.

Myndighetsbrevlada

Myndighetsbrevlådor. Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet. Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Myndighetsbrevlada

Delegeringsbeslut. Bevaras.

Myndighetsbrevlada

Skickat: den 14 februari 2020 13:55. Till: Byggnadsnämnden ;  Varje nämnd, med tillhörande förvaltning, har en myndighetsbrevlåda. När du skickar e-post till en av våra myndighetsbrevlådor, skickar vi ditt mejl vidare till en  722 11 Västerås. Telefonnummer: 021-17 46 80. Organisationsnummer: 556766-5574.
Mariahemmet ersta

Myndighetsbrevlada

Godmannaskap. förvaltarskap och förmyndarskap regleras i Föräldrabalkens 11 kapitel.. Expeditionstider: måndag-onsdag 09.30- 11.30 och torsdag 14.00- 16.00. Hej, ”Förslag till Sundbybergs stads dagvattenpolicy”remitteras härmed till koncernen Sundbybergs stadshus AB för yttrande till kommunstyrelsen.

Ärende: Sv: BY 2020-000824. Datum: den 23 juni 2020 08:32:52. Till Administration,. För hantering av begäran kommer begäran att via e-tjänsten att skickas till kommunarkivets myndighetsbrevlåda via e-post.
Texaco kläder

Myndighetsbrevlada


Ingress Myndighetsbrevlåda till Skatteverket Artvise kommer att vara delaktiga i införandet av ny myndighetsbrevlåda, baserad på Platina, 

Besöksadress: Autosvar ska även informera om när personen åter är i tjänst. Myndighets- och funktionsbrevlådor. Varje nämnd ska ha en myndighetsbrevlåda,  På brevpapper, faxmallar, tjänsteskrivelser m m ska adressen till aktuell myndighetsbrevlåda anges. Öppning av e-post.


Maria larsson konstnär

När orosanmälan skickas in, hamnar den i Individ- och familjeomsorgens myndighetsbrevlåda och kommer att handläggas av en socialsekreterare.

Ett smartare sätt att hantera all din myndighetspost eller brev från företag är via en digital brevlåda. 070-377 55 50. Chef Verksamhetsstöd. Christina Nordlander. christina.z. nordlander@sundsvall.se; 070-669 93 30. Myndighetsbrevlåda.