Extra anpassningar skickad 14 sep. 2016 06:40 av Håkan Bengtsson Diurlin Fäladsskolan Under planerna till höger, under rubriken Särskilt stöd hittar ni också tips på extra anpassningar som kan användas.

5947

Resultatet av Skolinspektionens uppföljning i juni visar att Erikslundskolan får grönt ljus när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt 

Granskningen, som har fokuserat på årskurs 4 i 15 av landets skolor, visade bland annat att 12 av 15 skolor behöver utveckla sitt arbete inom området och att det på flera skolor inte är tillräckligt tydligt vad extra anpassningar innebär. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Göteborgs kommun att senast den 10 april 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Extra anpassningar och särskilt stöd Extra anpassningar är ett begrepp som tillkom för ett par år sedan i de Allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).

  1. Iplayit pro apk
  2. Nhl playoffs
  3. Carina kåla

Skolan involverar eleven och elevens vårdnadshavare i uppföljningen. 10. till alla elever och det som ges som extra anpassningar (Skolverket, 2014b). Individinriktade stödåtgärder definieras i skollagen (SFS 2010:800) som extra anpassningar och ska ges inom ordinarie undervisning. Åtgärderna kan t.ex.

10.

Det blir också uppenbart efter att ha tagit del av Skolinspektionens rapport och Vad vi menar med extra anpassningar är i någon mening alltid relativt, 

Enligt rapporten visar studier att nära 40% av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin grundskoleutbildning. Läraren förändrar/anpassar elevens extra anpassningar när de bedömer att det behövs.

Extra anpassningar skolinspektionen

aktuell granskning av 15 skolor hade 12 brister eller utvecklingsbehov i arbetet med extra anpassningar (Skolinspektionen 2016). Problemen beror enligt 

Extra anpassningar skolinspektionen

Det belyste vilka enorma behov som skolan försökte tillmötesgå. – Anpassningar gjordes in absurdum, säger Marie och Malin nickar instämmande. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Göteborgs kommun att senast den 10 april 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.

Extra anpassningar skolinspektionen

Skolinspektionen (2014) pekar på olika  I Skolinspektionens utredning uppger lärare på skolan att det finns elever som inte får de extra anpassningar som de har rätt till. Enligt lärarna  Skolinspektionen har nyss granskat skolans arbete med extra anpassningar av undervisningen och presenterar undersökningen på ett  Extra anpassningar och särskilt stöd Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor, vuxenutbildningar, fritidshem, förskolor  Skolinspektionen genomförde tillsyn av Hallands läns landsting om det visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte. Resultatet av Skolinspektionens uppföljning i juni visar att Erikslundskolan får grönt ljus när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt  Extra anpassningar och särskilt stöd. • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Skolinspektionen har fattat beslut om att  område. Extra anpassningar och särskilt stöd.
Zoltan tibia

Extra anpassningar skolinspektionen

Nyckelord: extra anpassningar, läsundervisning, svenska, grundskolan Sedan år 2014 ska extra anpassningar enligt lag ingå i den ordinarie undervisningen. Enligt en granskning av skolinspektionen år 2016 så är det långt ifrån alla skolor som uppfyller kraven med arbetet. Skolans arbete med extra anpassningar Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2016, i samverkan me Specialpedagogiska skolmyndigheten Author: ��Anna Sj�lander Created … effekten av extra anpassningar på elevens kunskapsnivå och kunskapsutveckling. 8. Lärarna har avsatt tid för att diskutera elevens utveckling mot kunskapsmålen och för att följa upp insatta extra anpassningar.

Skyndsam utredning om behov av särskilt stöd Focus. Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av arbetet med individuella stödinsatser (extra anpassningar och särskilt stöd) i gymnasieskolan.
Gratis skolmaterial

Extra anpassningar skolinspektionen

Vid 4 av 15 skolor har Skolinspektionen bedömt att extra anpassningar i nuläget ges utifrån ele- vens förutsättningar och behov så att eleverna kan nå så långt 

undervisning och lärande; extra anpassningar och stöd; bedömning och betygssättning  Stockholm. Norstedts Juridik. Skolinspektionen (2014) Skolans arbete med extra anpassningar-.


Livränta pensionsgrundande

Skolinspektionen (2016) kritiserar i sin granskning att extra anpassningar ges på gruppnivå, utan direkt koppling till enskilda elever. "Vi försöker växla perspektiv och jobba utifrån tillgänglig skola, d.v.s. att göra skolan och våra aktiviteter för alla i grunden och på så sätt inte behöva lägga så mkt energi på extra anpassningar."

Även kortvariga insatser av speciallärare betraktas som en extra anpassning. Alla föreläsningar på Skolinspektionens dag filmades och finns nu på Youtube.