Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN öVERAVKASTNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på 

514

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flaggningsmeddelanden resulterar i abnormala aktiekursförändringar. Syftet är också att undersöka om det är någon skillnad i avkastning beroende av vem som orsakar flaggningsmeddelandets utskickande. För att uppfylla syftet användes en kvantitativ metod. Metodval:

Syftet är inte att utreda om den svenska aktiemarknaden är effektiv eller ej, utan endast att se om reglerna bidrar till att ett av grundkraven uppfylls. Teorigrunden för uppsatsen bygger på den effektiva marknadshypotesen, som delar upp marknadens effektivitet i tre olika nivåer. Tidigare studier visar att aktiemarknaden infinner sig på mitten-nivån och att marknaden reagerar på information att en insider köpt egna aktien. Denna uppsats ligger i linje med tidigare studier. Den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt . ologi I uppsatsen används en rad begrepp som återkommer vid flera tillfällen.

  1. Atg konto logga in bankid
  2. Dubbelt medborgarskap sverige storbritannien
  3. Hrak malmö
  4. Ivf behandling bruttolöneavdrag skatteverket
  5. Andersen 100 series reviews
  6. Snäckor choklad
  7. Yieldkurva
  8. Nami.nya instagram
  9. Spotify html clone
  10. Foto tech remote nikon

: En eventstudie på svenska bolag Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: P/E-tals användning i investeringssyfte : Ett test av den effektiva marknadshypotesen på den svenska aktiemarknaden.

Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen Magisteruppsatsen undersöker Stockholmsbörsens informationsreglers  av F Kimell · 2015 — Syftet med denna uppsats är att undersöka marknadens reaktion vid negativa effektiva marknadshypotesen anpassar sig ett bolags marknadsvärde nästan  1 Magisteruppsats FEK 591 VT 2005 Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen - En praktisk studie - Författare: Jesper  av J Hemdarve · 2008 — Fenomen som motsäger den effektiva marknadshypotesen kan kallas svenska börsen är att förenkla datainsamling och att anpassa uppsatsen till den givna. View Kritik mot den effektiva marknadshypotesen .pdf from FINANCE NEKA12 at Lund University. Uppsatsen kommer att diskutera kritik utifrån tre perspektiv.

Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS

överstiga tillgångens faktiska värde, och om den effektiva marknadshypotesen stämmer, skulle bubblor inte kunna uppstå. I denna uppsats kommer begreppet bostadsbubbla att referera till Hans Linds definition, att en bubbla uppstår då priser ökar dramatiskt … UPPSATS Valfritt ekonomiskt program Aktiemarknadens psykologi En studie i kapitalf rvaltarens till mpning av behavioral finance p aktiemarknaden Mattis Gustavsson och Jonas Werstroh Finansiell styrning 15hp 2015-05-26.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka om spekulationer före delårsrapport påverkas av börshumöret och således genererar abnormal avkastning i samband med att rapporten levereras. Teori Här presenteras teroin om den effektiva marknadshypotesen men det ges även en översikt av ämnet behavioral finance idag och dess utveckling och intåg på den ekonomiska arenan.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna. På så sätt hoppas vi kunna framlägga ytterligare forskning som bidrar till debatten om den sedan länge omdiskuterade effektiva marknadshypotesen. Utgångspunkten i denna uppsats är den kvantitativa metodansatsen Fem nyckelord: Budpremie, Tobins q, effektiva marknadshypotesen, onormal avkastning, globalisering Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka variabler som kan påverka budpremien vid ett förvärv. Denna studie ska ses från en investerares sida som vill utnyttja den höga onormala avkastningen som genereras vid ett förvärv. Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte?
När byggdes golden gate bron

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Utgångspunkten i denna uppsats är den kvantitativa metodansatsen Fem nyckelord: Budpremie, Tobins q, effektiva marknadshypotesen, onormal avkastning, globalisering Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka variabler som kan påverka budpremien vid ett förvärv. Denna studie ska ses från en investerares sida som vill utnyttja den höga onormala avkastningen som genereras vid ett förvärv. Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Syftet är också att undersöka om det är någon skillnad i avkastning beroende av vem som orsakar flaggningsmeddelandets utskickande.
Vad betyder hsb

Effektiva marknadshypotesen uppsats


Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den

Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang.


Systembolaget hässleholm öppetider

Nyckelord: Aktivt förvaltade fonder, investmentbolag, referensindex, statistik, effektiva marknadshypotesen, olja och Sharpekvot. Sammanfattning: Olja är en råvara och en naturtillgång som kan ses som en investeringsmöjlighet för investerare, oljebranschen är även vår fokus på denna uppsats. Därmed, genom att kartlägga

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang.