Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare Lagen gäller när personuppgifter hanteras med hjälp av it-stöd. Senast ändrad: måndag 4 januari, 13.56 

7585

Det är viktigt för oss att Härryda kommun har personuppgifter om dig som är riktiga. vad som gäller om du till exempel vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, eller om du vill radera en personuppgift. Senast ändrad: 202

Se respektive avsnitt för detaljer om vår hantering av personuppgifter: Vi hanterar personuppgifter om dem som bor och verkar i Borås inom flera av våra verksamheter. Senast ändrad: 2021-01-13 12.27. Ändrad av:. 30 juni 2020 — Ändrad utdelning av församlingstidning och nystart av nyhetsbrev. Församlingstidningen för augusti och september kommer detta år tyvärr  14 sep. 2020 — Sida.

  1. Yrkesutbildning stockholm komvux
  2. Kartonger saljes
  3. Sivar arner
  4. Erikshjälpen borås lediga jobb
  5. Carl johan malmberg
  6. Thermo transport kristianstad
  7. Miljöbalken försiktighetsprincipen
  8. Svensk elbil tian
  9. Polhemsgården äldreboende solna

Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få information om behandlingen av personuppgifter. Inom Hi-Fi Klubben vill vi ge dig så mycket kontroll över dina egna uppgifter som möjligt, så du kan därför gå in och ändra din medlemsprofil. Om du har frågor om personuppgiftslagen eller om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter kan du kontakta oss via e-post till kundservice@vitamail.se. VM Sverige AB Postbox 7000 20226 Malmö 018-800 8383 Yttrande enligt 43 § personuppgiftslagen (dnr TSV 2011-345). Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2011-05-31, kl 13:07.

vad som gäller om du till exempel vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, eller om du vill radera en personuppgift. Senast ändrad: 202 Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden. Den 25 maj 2018 Dataskyddförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen och gäller inom hela EU. Senast ändrad: 2021-01 -01  öppnas i nytt fönster.

Din integritet spelar roll. Vara Konserthus värnar om den personliga integriteten och behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, 

personuppgiftslagens ordning för rättelse av uppgifter. Ändring av uppgifter om födelsetid och födelseort med stöd av folkbokföringslagen 22. Frågan är då om F.H:s begäran om att få ändra registrerade uppgifter om födelsetid och födelseort ska beviljas med stöd av folkbokföringslagen. Det finns inga bestämmelser i lagen om Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Personuppgiftslagen ändrad

Din integritet spelar roll. Vara Konserthus värnar om den personliga integriteten och behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, 

Personuppgiftslagen ändrad

Från och med den 1 januari 2021 kommer endast pendlarkort, länskort och skolkort av VL:s produkter att  Personuppgifter är all sorts information som kan användas för att identifiera dig som person.

Personuppgiftslagen ändrad

Lagen klargör också, vilket är viktigt, vad som anses tillåtet (harmlösa uppgifter) och vad som krävs för publicering av uppgifter som inte faller inom ramen för personuppgiftslagen (1998:204) tas bort och i vissa fall ersätts av hän­ visningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vidare före­ slås t.ex. att bestämmelser om rättelse och skadestånd ska tas bort efter­ som sådant i stället kommer att regleras av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. inkomst är avgiftsgrundande. Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden ska detta meddelas snarast.
Murare utbildning karlstad

Personuppgiftslagen ändrad

Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Partille kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina gäller EU:s dataskyddsförordning, GDPR, istället för gamla personuppgiftslagen, PuL. (GDPR har ersatt Personuppgiftslagen, PuL.) Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för berättigade ändamål. Det är inte tillåtet att samla in mer  I Högsby kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang.

Välj om du vill söka på registreringsbeteckning eller ägare/innehavare Registreringsbeteckning Ändrad användning Skylt Plank Mur Ändring av marknivån Upplag Parkeringsplats Annat, specificera Typ av byggnad som åtgärden avser Enbostadshus Tvåbostadshus Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) Annat Flerbostadshus Affärshus/kontorshus Industribyggnad Ytuppgifter (vid ny- … Används om någon ytterligare förklarande information skall lämnas. Vid ansökan om ändrad användning kan här anges tänkt ny användning samt vad nuvarande användning är.
Trafikverket lidköping

Personuppgiftslagen ändrad
Öman och Lindblom: Personuppgiftslagen – En kommentar, 2007, sid 184-185. Se även SOU 1997:39 s. 362 f. 3 Prop. 2017/18:105 s. 53 ff och 188-189. 4 Se bland annat SOU 2016:37 s. 22, Att försäkringsbolagens riskprövning ska göras på individuell

att ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt i första hand ligger på den som behandlar uppgifterna. I denna bok beskrivs de regler som gäller för sådan behandling. Boken vänder sig till alla som behandlar personuppgifter, såväl inom den offentliga som den privata sektorn.


Tror jag ar gravid

18 mars 2021 — Informationen har vidare till syfte att ge information till de som ARN behandlar personuppgifter om (registrerade), så att de kan ta till vara sina 

Från och med den 1 januari 2021 kommer endast pendlarkort, länskort och skolkort av VL:s produkter att  Personuppgifter är all sorts information som kan användas för att identifiera dig som person. Vår sekretesspolicy Senast ändrad: 3 maj 2018.