Småhus (villor och radhus). 4. 32. 15. Flerbostadshus. hyresrätt. 146. 0. 0. bostadsrätt. 92. 51. 84. äganderätt. 0. 36. 0. Totalt. 242. 119. 99. källa: scb.se 

6969

Statistik. Kävlinge kommun beställer officiell statistik från SCB inom ett antal ämnesområden. Nedan kan du klicka in på respektive ämnesområde för att veta mer om Kävlinges demografi. För samlad uppföljning av verksamhetsspecifika indikatorer och möjlighet till jämförelse med andra kommuner hänvisar vi till Kolada.

Befolkning och annan kommunstatistik. Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas. Där kan du ta fram egna tabeller.

  1. Grafikerforbundet
  2. Knapp abbreviation
  3. Ving min sida

Kommun Areal totalt (km²) Land (km²) Vatten (km²) Bengtsfors 1 059,2 883,0 176,2 Dals-Ed 825,4 724,3 101,1 Färgelanda 618,3 589 29,3 Mellerud 944,5 516,8 427,7 Totalt 3 447 2 713 734,4 Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen. Källa: Bostadsbyggandet, SCB 100 268 227 79 100 100 100 73 83 78 Källa: Utbildningsregistret, SCB 356 350 8 731 61 83 77 78 56 Näringsl., övr. org. 43 Off. förv. o service Länet, 1 000-tal Näringsl., övr.

org. 43 Off. förv. o service Länet, 1 000-tal Näringsl., övr.

Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur 

Källa: SCB. 301 317 303 291 330 279 349 324 343 362 Utflyttade från kommunen, antal Antal Utflyttade från kommunen. Avser inrikes utflyttade + emigrerade. Källa: SCB. 299 329 338 344 297 274 301 262 315 316 Källa: Kolada genom SCB (befolkningsutveckling) I september 2020 beräknar SCB preliminära uppgifter för kostnadsutjämningen 2021 för att kommuner och regioner ska ha ett underlag i budgetarbetet. I december 2020 gör SCB en ny beräkning som är underlag för Skatteverkets preliminära beslut av vilka bidrag och avgifter som ska utgå under utjämningsåret 2021.

Kommunstatistik scb

SCB:s mikrodataregister - www.scb.se Sidans innehåll

Kommunstatistik scb

Stäng. Jag vill se kommunen. och jämföra den med . Visa kommunsiffror. Snabb koll på Sveriges kommuner.

Kommunstatistik scb

Det går också att jämföra två kommuner i appen. Brås årliga undersökningar mäter bland annat utsatthet för brott, fötroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar. Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är ett forum för personer som arbetar med statistik, utredning och planering. De flesta av föreningens medlemmar är verksamma i primärkommuner, men vi har också medlemmar i kommunägda bolag, Sveriges kommuner och regioner (SKR), regionala organ, högskolor, universitet, SCB och Boverket.
Jóhannes haukur

Kommunstatistik scb

I SCB:s tjänst Kommunen i siffror kan du jämföra Trelleborg med andra kommuner. Statistikmyndigheten SCB har stora mängder statistik om Sveriges kommuner.

Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Kommunstatistik 2020 Från och med 2020 redovisar inte Statistiska centralbyrån,SCB, kommunfakta på samma sätt som tidigare år. Istället kan du klicka på länken till SCB:s hemsida.
Inflammation i balansorganet

Kommunstatistik scb
En gång om året levererar SCB statistiksamlingen Kommunfakta för senaste året. Där hittar du fakta om Västerviks kommuns befolkning. Att följa förändringar i kommunens demografi är enkelt här. Bland annat kan man läsa om kommuninvånarnas: Åldersfördelning. Yrken. Bostäder. Utbildningsnivå. Äldreomsorg. Försörjningsstöd.

Samordnings- gruppens huvuduppgift är att samordna de statistikansvariga myndigheternas (SAM) och SKL:s publicering av kommun- statistik så att inkonsistens undviks, tillgängligheten ökas och uppgiftslämnarbördan En gång om året levererar SCB statistiksamlingen Kommunfakta för senaste året. Där hittar du fakta om Västerviks kommuns befolkning. Att följa förändringar i kommunens demografi är enkelt här.


Slogans svenska företag

Arkiv - Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost. även om sektionen för kommunstatistik inte genomgick någon större organisatorisk förändring det året.

Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.