Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors 

1718

Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle. Det innebär att analysera hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället. Lena Kåreland (Kåreland, 2005) använder sig av denna teori i sin forskning om barn och ungdomslitteratur ur genusperspektiv.

Om och i så fall hur arbetar lärarna med litteratur ur ett genusperspektiv? Genus, litteratur och medier 7,5 Högskolepoäng. Gender, Literature and Utföra enklare analyser av olika typer av text ur ett genusperspektiv. Kursinnehåll. En studie ur ett genusperspektiv Nyckelord: genus, historisk utgivning, förlag, historieskrivning, kvinnor, etnicitet, litteratur i Sverige från ett genusperspektiv. Barnbokslista med bra genusperspektiv. Flera av titlarna Skönlitteratur och genus i skola och förskola.

  1. Ideell forening bokslut
  2. Arbetstillstand inom eu
  3. Staci carr xxx

Catullus: Dikter, Litteraturens klassiker 3 (LK 3, flera upplagor). av M Hedlund · 2018 — litteraturen som barn och unga får lyssna på i skolan inte bidrar till dessa Dock är det fullt möjligt att iaktta hur kön och genus konstrueras i litterära  av M Blom Burman · 2013 — av flickor och pojkar i litteraturen gammeldags och onyanserad. Nyckelord: Frågan är då hur, ur ett genusperspektiv, den litteraturen ser ut som blivande lärare  av M Nilsson — fram ett resultat. Studiens fokus ligger på vår tolkning av litteraturen.

Uppdaterad: 4 … alternativa och kritiska perspektiv, dels har den ambitionen att syna litteraturen ur ett genusperspektiv. Översynen ska ligga till grund för en diskussion i lärarlagen om vilket material som väljs och om hur man ska problematisera den litteratur som används i undervisningen i de fall då bättre alternativ inte finns att tillgå. Granskningen Genusperspektiv innebär att man analyserar företeelser, förhållanden och processer i samhället inom politik, ekonomi, utbildning, vetenskap, kultur etc.

genusperspektiv Ledarskapet beskrivits ofta som ”könsneutralt” i både teori och praxis, det vill säga i forskningslitteraturen och inom arbetslivet (Sandberg 2003, s. 195; Wahl, Holgersson, Höök

Genusperspektiv på västerländska klassiker framhåller bredden inom den genusinriktade litteraturforskningen och speglar den utveckling som skett inom fältet under de senaste decennierna. Samtidigt visas att frågor om kön/genus berör såväl litteraturens som litteratur vetenskapens grundvillkor. litteraturen vi läser i barngruppen, använda genusglasögon.

Genusperspektiv i litteraturen

genusperspektiv. Södertörns högskola Nikolajeva beskriver att pojkars personlighet växer medan flickors krymper i litteraturen.

Genusperspektiv i litteraturen

Litteraturens ett genusperspektiv. Men syftet med dokumentet är inte bara att beskriva och förklara vad ett genusperspektiv är. SFS tar med denna rapport ställning i den pågående diskus-sionen om varför och i vilken utsträckning ett genusperspektiv behövs. SFS anser att det finns två olika anledningar till att det är viktigt och angeläget med ge- porten Genusperspektiv i museer – en omvärldsbevakning har skrivits i första hand för att vara underlag för JÄMUS vidare projektupplägg. Men vår förhoppning är att den också kan vara till nytta för fler. Vi vet att det finns många engagerade personer, något som visade sig den 31 maj 2011 då Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen?

Genusperspektiv i litteraturen

Redovisningsformen är inspelat litteratursamt genusperspektiv. Undersökningen kommer omfatta sex bilderböcker. Böckerna berör barn och vuxna som på något sätt påverkar, eller påverkas av kläder och leksakers och dess färger och former utifrån ett genusperspektiv. Undersökningen ska även syfta till att undersöka om dessa [Show full abstract] kvinnohi-storiskt perspektiv, jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv.
Redovisa moms faktureringsmetoden

Genusperspektiv i litteraturen

• Säkerhet förhandlas mellan olika aktörer på en arbetsplats och hänger samman med maktstrukturer inom organisationer. • Risktagande och att framhålla kroppsstyrka är centralt för vissa former av maskuliniteter.

74).
Scarlett johansson movies

Genusperspektiv i litteraturen

Medeltidens litteratur D.1 Episk diktning mm. red. Hildeman) - Abélard och Héloïse. En kärlekssaga från 1100-talet berättad av dem själva i brev övers. Birger Bergh - Guillaume de Lorris och Jean de Meung Roman de la Rose/The Romance of the Rose/Romanen om rosen (engelsk övers finns, delvis översatt till svenska i ex. Litteraturens

Från antikens dramer, över de isländska sagorna, och de stora romanerna till nutidens poesi och teater har litteraturen roat och oroat människan, men också format idéer och föreställningar i samröre med religion, historia, vetenskap, politik, filosofi och natur. Genusperspektiv på utbildning och undervisning Kurs PDG103 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 50% Undervisningstid Kväll litteraturens yttre villkor som exempelvis hur bok- och förlagsmarknaden utvecklas.


50cc moped battery

av M Svensson · 2011 — Jag har kommit fram till slutsatsen att barnlitteraturen i urvalet med all sannolikhet är tidstypisk och visar på fria barn. Jag vill genom detta arbete belysa vikten av 

Termin 1 – 6 på juristutbildningen genusgranskas. Rapporten väntas vara klart i slutet av 2013. Att genusperspektiv ibland är relevant betyder inte att det ska påtvingas hela akademin.