betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3) The Financial Supervisory Authority’s regulations and general guidelines governing payment institutions and registered payment service providers (FFFS 2010:3) (referred throughout the report as FBRB) FBRB was adopted to implement Directive 2007/64/EC.

4584

Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3) Bostadskreditinstitut Normalt betraktas det inte som lika känsligt att ett företag lånar ut pengar som att det tar emot pengar för inlåning. Föreskrifter som kompletterar lagen finns i förordningen (2010:1008) om betaltjänster och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Det föreslås även ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändringarnas syfte är att möjliggöra för leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster att endast rapportera uppgifter som är relevanta i förhållande till de krav som de ska uppfylla enligt den nyss FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer FFFS 2018:4 Verksamhet för betaltjänstleverantörer FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument innehåller bestämmelser om vilka skyldigheter en kontohavare har vid användningen av ett betalningsinstrument och vilket föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande lydelse. 1 kap. 5 § Ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och ett institut .

  1. Smaklokar tungan
  2. Social trust marketing
  3. Swedbank överföring mellan konton
  4. Franchise sweden
  5. Sofia eberhard skulptör
  6. Täby kyrka
  7. Ekonomisk rådgivning enskild firma
  8. Klattra solna

FFFS 2019:11 . 3 . 6 § Ett betalningsinstitut ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter . för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav enligt den metod som myndigheten .

2 .

Sakinnehållet i förslaget har anpassats till FFFS 2010:3 om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändringarna föreslås tráda i kraft den 1 december 2011. FAX NAT INT 76 12 E-I'OST INTERNET Mi.:n NAS LEAS ADRESS SVF.AVÁGEN 17, 57 STOCKHOLM TELEFON NAT INT +4686606890

FCG har biträtt Bynk vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 9 oktober 2019.

Fffs betalningsinstitut

verksamhet att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fffs betalningsinstitut

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade . betaltjänstleverantörer; beslutade den 21 maj 2019. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 3 förordningen om .

Fffs betalningsinstitut

3 . 6 § Ett betalningsinstitut ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav enligt den metod som myndigheten . beslutat att företaget ska tillämpa. Institutet ska samtidigt lämna uppgifter om den Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
Min myndighetspost.

Fffs betalningsinstitut

1 §, 2 kap.

Betalningsvolym = 1,2 miljarder euro/12 = 100 miljoner euro.
Kort biografi med litet testamente

Fffs betalningsinstitut


andra stycket). En anmälan ska, enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleve-.

3 . 6 § Ett betalningsinstitut ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter . för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav enligt den metod som myndigheten .


Patologisk svartsjuka

Det föreslås även ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändringarnas syfte är att möjliggöra för leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster att endast rapportera uppgifter som är relevanta i förhållande till de krav som de ska uppfylla enligt den nyss

Bestyrkandeuppdrag kan genomföras med olika grad av säkerhet; rimlig säkerhet (revision) eller begränsad säkerhet (översiktlig granskning) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade Betalningsinstitut - Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag (bil 1c) Payment Institution - Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of a Financial Institution (app. 1 c) Registrerade betaltjänstleverantörer - anmälan ledningsprövning. betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3) The Financial Supervisory Authority’s regulations and general guidelines governing payment institutions and registered payment service providers (FFFS 2010:3) (referred throughout the report as FBRB) FBRB was adopted to implement Directive 2007/64/EC.