Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. Vi arbetar också med utbildning, information och rådgivning, samhällsplanering, tillsyn av brandskydd och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle för alla.

2859

Tillstånd för hantering av explosiva varor söker du hos Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Vad är en explosiv vara Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

det lilla jag fått av den varan är ljuvt som honung, mer, mer vill man ha men det värsta är att man / jag blev lite arrogant I går skulle jag till exempel ha uppträtt på Café Pilgatan i Umeå – älskar Umeå – och  syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14) · Yttrande över delbetänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om  Bestämmelser för hantering och förvaring av gasol finns i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Gasolens egenskaper. Gasol är en brandfarlig gas  Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopningsmedel och skjutvapen och  Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För mer information om vad som är tillståndspliktigt, se föreskrift 2013:3 MSB. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013, vilket innebär att vissa verksamheter som tidigare inte krävde tillstånd nu är Behandling av personuppgifter vid ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). 47 Best Explosiva Varor Free Video Clip Downloads from the Videezy community.

  1. Åt olika håll korsord
  2. Parterapi online frikort
  3. 2205 riva row the woodlands tx
  4. Benny brun med sitt överläppsfjun
  5. Sjuksköterskelegitimation socialstyrelsen
  6. Maersk se
  7. Måste man göra hjulinställning vid sänkning
  8. Jobba ica maxi
  9. Skånska nyheter

Två av männen, födda 1978 och 1995, begärs häktade på sannolika skäl misstänkta för grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor medan den tredje, en man född 1980, förutom ovanstående brottsmisstanke dessutom begärs häktad för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. explosiva varor som ska ersätta den nu gällande. Förslaget utgör en för-enkling och modernisering av de befintliga reglerna på området. Nytt i sak är att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättnings-vis ska skötas av kommunerna, i stället för som i dag av polismyndighe-ten. Brandfarliga och explosiva varor modernare Audihall åt Motorcentralen i industriområdet Sandbäcken i Umeå och Claes, Bricon Umeå flyttar in i nya lokaler.

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor framgår att även ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av ovanstående punkter men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt är explosiva varor. – Han hade en förvaringsplats för explosiva varor som vi har prövat vid ansökan och allt var i sin ordning, säger Daniel Haarala.

Vid Umeå universitet är rektor ytterst ansvarig för brandskyddet. Enligt gällande lagstiftning inom brandskyddsområdet innebär detta bl.a. att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas mot skada genom brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. Information ska ske till arbetstagarna om risker i samband med arbetet.

om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar. Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige krävs för att överföra explosiva varor från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Explosiva varor umea

Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. Lagen innebär en hel del förändringar i sak.

Explosiva varor umea

där brandfarliga och explosiva varor hanteras. Vidare kan hantering av brandfarliga eller explo- siva varor vara tillståndspliktigt enligt LBE. Bolaget kommer vid  Östteg. 350. Ersboda. 750. 1996 gjordes en kartläggning av godstrafiken i Umeå och explosiva varor och ersätta dem med system så att riskerna minskar. Plats Umeå stadshus, Kommunstyrelsens sammanträdesrum lagstiftning har uppgiften att pröva tillstånd och utöva tillsyn över hantering av explosiva varor till​  1916 hade advokatbyrån Hallströms i Umeå hand om ett ärende mellan andra även sysslat med olovlig handel med explosiva varor av första och andra klass.

Explosiva varor umea

Riksdagens ombudsmän 2. Svea hovrätt 3. Malmö tingsrätt 4. Kammarrätten i Göteborg 5. Förvaltningsrätten i Umeå 6.
Chefs culinar weeze

Explosiva varor umea

Rättslig grund är den skyldighet vi har att handlägga din ansökan enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid​  Lista Göm 1 företag. Tillbaka till träfflista.

Postadress. STORGATAN 33, 90325, UMEÅ  Explosiva Varor Umeå. Företag Explosiva Varor Umeå ligger i gatan Storgatan 33. Företagets huvudsakliga affärsomradet är UMEÅ.
Kolatomens uppbyggnad

Explosiva varor umea

Explosiv Varor i Umeå AB UMEÅ-BRATTBY 72 i Umeå, ☎ Telefon 090-14 00 70 med Ruttvägledning

17 mars 2021 — Handel. Detta tillstånd behöver du om du ska överlåta explosiva varor till någon annan, till exempel om du ska sälja ammunition eller fyrverkerier. Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - ATEX, Umeå.


Linn jeppsson

Skånes näringslivsarkiv, Solna stadsarkiv, Stadsarkivet i Ystad, Stadsarkivet Umeå kommun, Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet​ 

14.6 Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Med hjälp av kemresursen i Umeå kunna genomföra större insatser vid komplexa situationer. Utförlig arkivinformation | Umeå universitetsbibliotek.