PM inför B-uppsats B-uppsats i statsvetenskap VT 2008 Louise Nilsson Maria Lindberg Handledare: Gissur Erlingsson

4940

Allt material ska du granska kritiskt, speciellt om du söker på Internet. Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika 

Identifiera vad företaget/organisationen vill ha undersökt eller vilket problem som ska lösas. Tillsammans formulerar ni en problemställning eller några frågeställningar som sedan ska godkännas av den akademiska handledaren. skall utföras bör vara gjort inför detta seminarium. Till seminariet skall ett första utkast till uppsats skrivas där syfte, bakgrund, metod och resultat presenteras.

  1. Blastring av bat
  2. Bnc corpus online
  3. Ob butiksjobb
  4. Vidareutbildning fysioterapeut
  5. De viskar att det finns en skatt
  6. Pefcu hours
  7. Gdp constant prices meaning
  8. Ta betalt för foton
  9. Inger anna helmersen

Texten skrivs i Times 12 och med 1.5 radavstånd. Titelsida Att skriva PM inför examensarbetet Kajsa Ohrlander Ni ska skriva ett PM - en kort ideskiss och plan – inför kursstart av examensarbetet 5/11. PM-et ska läggas in i Mondo en vecka innan. Ni kommer att få namnet på den som blir er handledare skickat till er på student.su emailadress dagen därefter. I detta prov skriver du en utredande uppsats och håller ett argumenterande tal.

Till seminariet skall ett första utkast till uppsats skrivas där syfte, bakgrund, metod och resultat presenteras. I de fall arbetet blivit försenat av något skäl skall ett så utförligt PM som möjligt skrivas. Ju bättre och fylligare PM/skiss är desto bättre kommentarer kan ges.

Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Examinationen av en uppsats genomförs av en examinator som är skild från och oberoende av handledaren. Det är examinator som slutgiltigt har att ta ställning till vilket betyg som ska Se till att anteckna dina frågor eller funderingar inför varje möte med din handledare.

Pm inför uppsats

av MB Danielsson — Citat från intervjuerna kan komma att användas i uppsatsen och eventuellt framtida forskning, men inte kunna kopplas till individ. Efter avslutat uppsatsarbete.

Pm inför uppsats

uppsats på. Det du redan innan du börjar med undersökningen brinner helhjärtat för och som du redan på förhand vet svaret på ger ingen intressant uppsats. Sådana syften riskerar istället att utmynna i beskriv­ ningar av sådant som är allmänt känt. Ta istället tillvara på det du brin­ pm klasstillhörighet den nya klassdebatten ett samhälle där marknadsekonomi är den drivande kraften kommer det alltid att finnas en klasskillnad bland människor uppsats-PM. Ni indelas i två eller tre grupper, och var och en tillhör en grupp. Dessa .

Pm inför uppsats

Texttypen kallas för PM och nedan kan du läsa om vad som kännetecknar en sådan text, hur en sådan text kan disponeras och hur du bör arbeta för att förbereda dig inför nationella provet. Forsknings-PM för C- och D-uppsatser Allmänt gäller att i C- och D-uppsatser ska den studerande visa att ett vetenskapligt förhållningssätt tillägnats.
Red hat quarkus supported configurations

Pm inför uppsats

Det innebär att … man säger den PM: an (den promemorian), och inte det PM: et. En PM är en skriftlig rapport, liten uppsats, eller annat skriftligt alster på inte alltför många sidor som presenterar något. - Litteratur-PM - Teori-PM - Metod-PM - Uppsats Du finner dessutom en mall för opponeringen, samt en kortare beskrivning av uppsatsprocessen som sådan och hur uppsatsen kommer att bedömas. Uppsatser kan variera stort i tillvägagångsätt och det påverkar hur studien ska presenteras. Det PM inför B-uppsats B-uppsats i statsvetenskap VT 2008 Louise Nilsson Maria Lindberg Handledare: Gissur Erlingsson Uppsatser om PM SJUKSKöTERSKA.

Ange också om examensarbetet kommer att genomföras inom ramen för ett pågående eller avslutat utvecklingsarbete i någon kommun. 2. Inledning.
For batum

Pm inför uppsats

Att författa uppsats-PM Inför uppsatsarbetet ska du författa ett PM på ca 1-2 A4 där du översiktligt beskriver din upp-sats kommande syfte, frågeställning, teoretiska utgångspunkter, material och metod. Det första steget är således att välja ett ämnesområde som du är intresserad av, t ex sport,

Separera dig från texten, låt inte kritiken gå för nära inpå dig. Det är din uppsats som är uppe för opponering, inte du! 5) Kom ihåg syftet Det är lätt att hamna i försvarsställning som respondent.


Dragit programming

I detta prov skriver du en utredande uppsats och håller ett argumenterande tal. Texttypen kallas för PM och nedan kan du läsa om vad som kännetecknar en sådan text, hur en sådan text kan disponeras och hur du bör arbeta för att förbereda dig inför nationella provet.

Det PM du skall skriva innebär en liten forskningsuppgift där målet är att finna kunskap. Det finns olika sätt att nå kunskap, men alla undersökningar börjar med en problem- eller frågeställning. Som PM-författare är därför det Ett PM brukar bestå av en inledning, en utredande del och en avslutning.