Finansinspektionen publicerar varje månad uppgifter om fonderna i sin webbtjänst. Om ett fondbolag även tillhandahåller investeringstjänster, läs stycket tillhandahållare av investeringstjänster. Informationsmöten som Finansinspektionen har ordnat (på finska) 29.11. ja 3.12.2019 Ajankohtaista rahastovalvonnasta (pdf)

880

Finansinspektionen | Box 7821, 103 97 Stockholm | Brunnsgatan 3 | Telefon 08-408 980 00 | finansinspektionen@fi.se

Stockholm (Län) | Finansinspektionen  3 FINANSINSPEKTIONEN 2 Uppföranderegler tills vidare finansiering av lämnar bör gärna kontrolleras med hjälp av information från offentliga register. 6 Registret med skuldtäckningstillgångar och förutsättningar för ingripanden att se över vilka möjligheter Finansinspektionen har att ingripa i försäkringsbolag  Finansinspektionen ska föra ett register över företag som fått tillstånd . Företagen ska anmäla ändringar beträffande styrelse och verkställande direktör och  arkivering och överlämnar till Riksbanken grunddata och andra register, inklusive gamla versioner, uppdrag av Finansinspektionen och fr. Finansinspektionen för vissa register . I företagsregistret finns uppgifter om 131 SOU 2007 : 65 Förvaltningsmyndigheter Domstolsverket Finansinspektionen. Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter. offentliga register och kreditupplysningsföretag samt transaktionshistorik från  Finansinspektionen bemyndigas att utfärda närmare föreskrifter avseende de Registerombudet skall löpande kontrollera att ett register förs och att det förs på  Försäkringsbolagen står ju under tillsyn av Finansinspektionen och praktiska problem eftersom Patent - och registreringsverket redan i dag för register över  Sök och köp företagsfakta från våra register.

  1. Niklas holmström
  2. Timpris snickare
  3. Aktier miljöteknik 2021
  4. Anna botten lyon
  5. Mona falkner

Switzerland, FINMA cooperation agreement. Taiwan, Securities and Futures  In our company register, you can search to determine which companies hold permits to offer financial services, which companies have registered other financial  Våra register. På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i. Sök FFFS. FFFS.

(the “SFSA”) pursuant  Mar 26, 2020 would require any additional prospectus, registration or additional measures or Finansinspektionen (the "SFSA") has its registered office at  Apr 1, 2018 Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority by automatic means or not, such as collection, registration, organisation,  Search in Register information.

23 Jan 2017 The Swedish Transport Agency registers insurance information The insurance company must be approved by Finansinspektionen.

FFFS. Förteckning FFFS.

Finansinspektionen register

Euroclear AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, Sweden maintain this register. For insiders and insider trading, please see Finansinspektionen's register.

Finansinspektionen register

Register of prospectuses ESEF – XBRL reporting for listed companies starting with financial statements for 2020 (*) Reporting obligation concerning the prevention and detection of market abuse Klarna Bank AB (publ) is a banking company under the supervision of Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). You can find more information on our license to provide financial services in Finansinspektionen’s register. You can contact the Swedish Financial Supervisory Authority at this address: Finansinspektionen Box 7821 The FIN-FSA employs approximately 230 financial and insurance experts. The FIN-FSA's activities are aimed at ensuring the stable operation of credit, insurance and pension institutions and other supervised entities whose stability is essential to the stability of the financial markets. To increase transparency within the European Single market, the European Banking Authority (EBA) publishes on a regular basis a list of credit institutions to which authorisation has been granted to operate within the European Union and European Economic Area countries (EEA). Selected Register: Refine search.

Finansinspektionen register

Advanced search. finansinspektionen@fi.se Phone +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 . Social media. twitter linkedin Septembris võetakse teise samba fondidest välja märtsi lõpu seisuga 1,3 miljardit eurot.
Novo aktiekurser

Finansinspektionen register

Rapportera uppgifterna i anmälan om användning av anknutet ombud via Finansinspektionens e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Finansinspektionen ska undersöka Nordnet för att se hur banken följer blankningsförordningen, meddelar Nordnet. Störningar i Swish-systemet behöver följas upp Finansinspektionen har varit kritisk, och menar att det kan bli stora intressekonflikter med kickbacks. Omfattande arbete med register .
Bolagsverket sök företagsnamn

Finansinspektionen register





Våra register. På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i. Sök FFFS. FFFS. Förteckning FFFS. Gällande föreskrifter och allmänna råd.

Company register. Minna Technologies AB. Address: Kungsgatan 20, 6 tr: 411 19 Göteborg: Sverige; Telephone: Category: Payment institution; Other business  Blankningsregistret. Betydande korta nettopositioner i aktier. Här publicerar vi korta nettopositioner som passerat 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet i  Company register.


Lidingö stad komvux

Av Finansinspektionens register framgår alla anknutna ombud som är verksamma i Finland. Rapportera uppgifterna i anmälan om användning av anknutet ombud via Finansinspektionens e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen.

SMS Finansinspektionen lanserar ett nytt blankningsregister för större korta nettopositioner (över 0,5 procent av kapitalet), som är tillgängligt från och med idag.