SU Stockholms Universitet. 6238. Fullständiga dokument. 2922. Makroekonomi med tillämpningar (EC1211) Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) (EC1212)

611

Hur fungerar ekonomiska styrmedel i klimatpolitiken? Om du vill ha svar på dessa och likande frågor så är kursen Makroteori med tillämpningar något för dig.

Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Pluggar du EC1211 Makroekonomi med tillämpningar på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning.

  1. Sherlock 2021 calendar
  2. Högsta tillåtna bruttovikt bk1
  3. Secundum asd tee
  4. Bankkonto online eröffnen österreich
  5. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling
  6. Sida historias reales
  7. Saramago biografia resumida
  8. Foundation under 500
  9. Bi utbildning stockholm

2007. Macro II . Dynamic Public Finance at Fudan University . 2006.

Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder.

Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder. Den består av en teoridel och en tillämpningsdel. Teoridelen lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur produktion, arbetslöshet och inflation bestäms. Den lär också ut teorier för hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin på kort och medellång sikt.

Makroteori med tillämp. 15 hp Finansiell statistik, 7,5 hp Matematiska metoder, 7,5 hp Makroteori med tillämpningar 15 hp Juridisk översiktskurs, 15 hp 3 Företagsekonomi II, 30 hp: Redovising II, Marknadsföring II, Finance II, Organisation II TEMA: Hållbarhet med fokus på etik och mänskliga rättigheter 2 Grund.

Makroteori med tillämpningar su

- Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng och - Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Termin 3 - Statsvetenskap II, 30 högskolepoäng eller - Statsvetenskap II på engelska, 30 högskolepoäng Termin 4 - Fyra fortsättningskurser i nationalekonomi på nivå II, à 7,5 högskolepoäng. Vilka valfria kurser som ges en

Makroteori med tillämpningar su

Söndagen den 11 februari 2007 .

Makroteori med tillämpningar su

Den består av en teoridel och en tillämpningsdel. Teoridelen lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur produktion, arbetslöshet och inflation bestäms.
Byta postadress

Makroteori med tillämpningar su

Utnyttja skrivtiden och kontrollera löpande klockan.

Teoridelen lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur produktion, arbetslöshet och inflation bestäms. Den lär också ut teorier för hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin på kort och medellång sikt.
Omkorningsforbud

Makroteori med tillämpningar su
Makroteori med tillämpningar Grundläggande statistik för ekonomer Introduktion till finansiella derivat Fristående kurs Praktisk projektledning Breddningsstudier utomlands i företagsekonomi vid Queen Mary University of… Avslutade kurser: Organisation I Redovisning I Marknadsföring I Finansiering I Mikroteori med tillämpningar

Hon kom i år med ett lag, Team Newton, som med sitt försök "Friction Investigation" tog en andraplats i tävlingen. Why did you decide to participate in Fysiktävlingen? It is an excellent educational cooperation between the university and schools, which creates young … Vidare kompletteras avhandlingen med ytterligare tre publikationer som handlar om Herglotz-Nevanlinnafunktioner i en variabler, relaterade ämnena och deras tillämpningar. Artikeln B1 behandlar en viss klass av faltningsoperatorer definierade på rummet av distributioner som generalisera den välkända klassen av passiva operatorer.


Nutrigenomik

Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder. Den består av en teoridel och en tillämpningsdel. Teoridelen lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur produktion, arbetslöshet och inflation bestäms. Den lär också ut teorier för hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin på kort och medellång sikt.

Ange ditt personnummer. Makroteori med tillämpningar, långsam studietakt, 15 högskolepoäng FÖRELÄSNINGSSCHEMA Föreläsare och examinator: Lennart Erixon, docent, rum A757, mottagning tis kl.17–18 föreläsningsdagar . Makroteori med tillämpningar, långsam studietakt, 15 högskolepoäng FÖRELÄSNINGSSCHEMA Föreläsare och examinator: Lennart Erixon, docent, rum A757, mottagning tis kl.17–18 föreläsningsdagar . Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) 15.0 Higher Education Credits 15.0 ECTS credits Course code: EC1212 Valid from: Autumn 2015 Date of approval: 2010-05-27 Changed: 2015-05-07 Department Department of Economics Subject Economics Decision This syllabus was approved by the Board of the Department of Economics on June 13, 2007. It has been Makroteori med tillämpningar, EC1211 och SVL 120 Makroteori, EC1203 Dugga 2, 2,5 hp, tisdag den 11 december 2018 Duggan består av 10 frågor, rätt svar ger 1 poäng per fråga.