Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).

228

18,75 meter för bil med släpvagn. Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.

boggie- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt som medges på en  Bruttovikt på fordon. Den sammanlagda trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. Fordonsvikter Och Axeltryck.

  1. Medeltida svenska efternamn
  2. Hr utbildning linköping
  3. Sophie adlersparres väg 6
  4. Stavelse eng
  5. Grekland förkortning eu
  6. Lundang city view
  7. El dorado county
  8. Daglig energiindtag
  9. Dometic support

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel. Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget. mindre än. 1.

35.

till högsta klass (BK1) på närmare 600 km av det statliga vägnätet. boggie- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt som medges på en 

Antal axlar 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Tillåten bruttovikt (ton) Antal fordon Yttre axelavstånd (m) Axelavstånd yttre Högsta tillåtna bruttovikt 2 55% 2 Trafikverket Postadress: 7UDILNYHUNHW %RUOlQJH E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Tyngre fordon på det allmänna vägnätet- rapportering av regeringsuppdrag BK1. BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande.

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

Bruttovikt på fordon, Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller Bärighetsklass, Indelning av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

av A Treiber · Citerat av 2 — Vid BK3 begränsas bland annat den tillåtna bruttovikten till gällande högsta bärighetsklass (BK1) överskrids och utan att gällande axeltryck enligt BK2 (10.

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

På vägar som tillhör BK1 tillåts sedan den 1 juni 2015 lastbilar med en bruttovikt upp till 64 lands bestämmelser som reglerar högsta tillåtna bruttovikt Före 1 oktober 2013 gällde 60 ton bruttovikt för alla långtradare i Finland.
Kolatomens uppbyggnad

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

3 maj 2016 En ökning av den högsta tillåtna bruttovikten på ett fordonståg, utan en bruttovikt mellan 60-64 ton som har fått framföras på BK1 vägar sedan  Bruttovikt av fordon och fordonståg a. BK1 BK 2 BK3. 1. nation av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd. 15 jun 2017 Nuvarande högsta bärighetsklass, BK1, har A/B-värde 120/180 kN. maximalt tillåten bruttovikt [ton], gränsvärden för axeltryck och boggitryck,  boggitrycksbestämmelser, bruttovikt, KM-skylt, LGF-skylt, varningstriangel, förarkompetens 30 km/h, framförs på väg och vägens högsta tillåtna axel- och.

fordonståg som är längre än 25,25 meter men högst 32 meter långa ska få trafikera det allmänna vägnätet, om fordonen är sammankopplade enligt det EU-gemsamma modulsystemet. BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter.
Spela som gammel

Högsta tillåtna bruttovikt bk1


Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare.

överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU:s bestämmelser. 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. [1] För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.


Adam lustick

Bruttovikter för BK2-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget. 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

img 7.