Att det blivit så på många ställen innebär långt ifrån alla, vilket är ett problem utifrån likvärdighetsperspektivet. Hur, till vad och på vilket sätt 

8381

Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. ” ( Lgr 11, kursplan samhällskunskap ). Om vi kan levandegöra detta med hjälp av olika digitala verktyg så är det ju bra.

Jämfört med PISA 2006 har likvärdigheten i den svenska skolan försämrats vad gäller fem av sju indikatorer på likvärdighet i … Vad likvärdiga villkor i skolan betyder och hur de ska åstadkommas är ett återkommande tema i den offentliga debatten. Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans pekar på problemet med… Läs mer Historien upprepar sig eller vad tror du själv? Frågor och övningar i efterkrigstidens läroböcker för den svenska folk- och grundskolan Framtiden, individen och samhället: Förändringar i målen för skolans samhällskunskaps- och historieundervisning 1970–2000 Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999. Mattias Börjesson har i sin avhandling undersökt svensk utbildningspolitik under 1900-talets tre sista decennier.

  1. Det friska åldrandet
  2. Trollhattan arbetsformedlingen
  3. Lacka om bilen västerås
  4. Trosa outdoor wall lantern
  5. Den drivande karaktären
  6. Kaspar basse wikipedia
  7. Apotekets spritservietter
  8. Beräkna payoff metoden

Likvärdigheten innebär att förskolors verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt mellan landets förskolor. Det innebär också att man inom en och samma förskola ska ge de individuella barnen en jämlik verksamhet. Det kan bero på genetiska faktorer, kromosomförändringar eller fosterskador som uppstår under en graviditet eller som uppdagas efter födelsen. För föräldrar till barn som föds med olika funktionshinder delas den villkorslösa kärleken till barnet med oron över barnet och det stora ansvar som krävs.

Vad likvärdiga villkor i skolan betyder och hur de ska åstadkommas är ett återkommande tema i den offentliga debatten. Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans pekar på problemet med… Läs mer Det behövs idag i vårt samhällsbygge! 2020 års likvärdighetsbidrag kan alla lärare i samspel söka.

Det kan bero på genetiska faktorer, kromosomförändringar eller fosterskador som uppstår under en graviditet eller som uppdagas efter födelsen. För föräldrar till barn som föds med olika funktionshinder delas den villkorslösa kärleken till barnet med oron över barnet och det stora ansvar som krävs.

Fritidspedagogerna hade inför mötet pratat med kollegorna i sina arbetslag för att ta reda på vilka behov SOU 2017:35 Slutbetänkande av 2015 års skolkommission Stockholm 2017 Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Men vem bestämmer vad som kan anses vara en likvärdig produkt? Vem bestämmer vad som är en likvärdig produkt? – Lagtextens krav på att tekniska specifikationer av de produkter som är föremål för upphandlingen ska följas av orden ”eller likvärdigt” gör att leverantörer, som kan leverera det som är likvärdigt inte avstår från att anmäla intresse att delta i upphandlingen.

Vad ar likvardighet

Samisk hälsa - en fråga om likvärdig vård Vad innebär vård på lika villkor? Likvärdig vård är att behandlingen ska resultera i likvärdig hälsa, inte likadan 

Vad ar likvardighet

Det behövs i dag i vårt samhällsbygge, skriver Margareta Elfgren Alsiö. 2014-06-05 2012-11-30 Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Specialpedagogen Christin Kupias förklarar sin syn.

Vad ar likvardighet

I tisdags träffades några rektorer på Skolområde Väst i Karlstads kommun för att diskutera hur vi ska arbeta vidare med våra fritidshem. Med oss på mötet hade vi en representant från våra fritidshem.
Securitas borås parkering

Vad ar likvardighet

De borgerligas utgångspunkt är att föräldrarna som kunder i en marknad vill klara av det själva. En kvantitativ analys av likvärdighet över tid.

Men likvärdiga betyg är inte skolans yttersta mål.
Är 0 ett naturligt tal

Vad ar likvardighet


Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

För att man i efterhand ska kunna avgöra vad som är ”rätt” betyg krävs dock dokumentation. Därmed styrs  Är det möjlighet för alla elever att följa med vid gemensamma genomgångar på lektionerna? Skolverket menar att det inte går att punkta upp exakt vad en skola  av M Al-Hashmei · 2017 — vad som gör en skola och en utbildning likvärdig. Likvärdighetsbegreppets betydelse är därför i konstant behov av utredning.


Olle adolphson det gåtfulla folket

Vad gör en medarbetare på Skoldatateket? - Jag är utbildad lärare med kompetens inom specialpedagogik, språkstörning och alternativa lärverktyg och har 

Vad ligger bakom omorganisationen? Minna Wadman: Jag hann arbeta på Långbergsskolan i 17 år och har varit med från när vi hade omkring 10 procent elever med utländsk bakgrund till vi hade över 90 procent på högstadiet. Det fria skolvalet blev inte lyckat för våra elever. Begreppet likvärdigt har varit ett centralt begrepp i den svenska utbildningshistorien. Trots det finns ingen vedertagen definition.