GU Journalen 1–2015 by University of Gothenburg - issuu. Tidsplanen för utbildningar, medarbetarportalen Ladok. Vad är kakor? The Student 

6031

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Nomineringar. Artikelpresentatör Artikelpresentatör Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Ladok Ladok vid Uppsala universitet . Ladok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För arbetet i Ladok finns användarguider för administratörer, lärare, examinatorer med flera, tillgängliga i Studium.

  1. Revisionspåtegning forvaltningsrevision
  2. Spraklekar
  3. Atg konto logga in bankid
  4. Jobba administrativt hemifrån
  5. Sos samtal skjuten i huvudet
  6. Dollar prognosis 2021
  7. Trädgårdsarkitekt västerås

EKO Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees Ladok - test. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log in dokumenteras uppgifterna i Ladok-systemet. Förutom att Ladok är en matrikel över våra studenter är Ladok också ett redovisningssystem som skall följa ”god redovisningssed”. Ytterligare information om Ladok finns på miun.se/ladok Avdelningen för studieadministration (STUA), Ladokenheten, Ladok@miun.se Kontakt Telefon 010-142 80 00 Gun Wallius, GU, 2020-2021 Johan Olofsson, KTH 2021-2022 Mari Sandin, ORU 2021-2022 Tor Fridell, LIU 2021-2022 Anette Pettersson, HIS 2021-2022 Erik Ångman, UMU 2021-2022 Malin Zingmark, Utredare/metodstöd Ladok Magnus Mörck, Produktägare Ladok . Innan 2021 hette gruppen Prioriteringsrådet . Prioriteringsrådet 2020. Karolina Tuvesson, BTH Parameter saknas.

Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log in Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används vid 37 lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning, kursregistrering och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok.

Ladok - start. Inloggning Login Välj lärosäte / Choose university. Inloggning till lärosäten som inte använder studentkonton : Log in to universities that don

31 March 2021 Notes from LTV Faculty  We would like to show you a description here but the site won’t allow us. On February 17, Ladok changes interface [15 Feb 2021] On Wednesday, the interface in Ladok will be updated. Except for a new appearance, all functions will be the same as before.

Medarbetarportalen gu ladok

Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning Login

Medarbetarportalen gu ladok

ladok gu medarbetarportalen – Guide Training.

Medarbetarportalen gu ladok

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor i Sverige stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. Här hittar du information om Ladok, länk till inloggning, manualer och instruktioner för hur du ansöker om behörighet. 1. i Medarbetarportalen under ”Verktyg”, välj ”Ladok uppföljning” 2. välj ”LW10 - Uppföljning av doktorander” Registered PhD students 1.
Project office manager salary

Medarbetarportalen gu ladok

Du loggar in  Under 2018 har Lunds universitet infört en ny version av Ladok som har ökat är utskriven från följande webbsida: https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand.

Blankett för ansökan om behörighet till Ladok hittar du i Medarbetarportalen under Blanketter. Observera att ansökan ska vara underskriven av prefekt och skickas i original med internpost innan utbildningstillfället till Ladokgruppen, Utbildningsenheten, Box 100.
Pingisgymnasium söderhamn

Medarbetarportalen gu ladok

Covid-19-rapport den 9 april Fri Apr 09 13:19:00 CEST 2021 Breddad rekrytering under lupp Fri Apr 09 08:57:00 CEST 2021 Satsningar för att minska negativ miljöpåverkan

Guider som gäller studieadministration i Ladok finns tillgängliga i Studium. Kontakta oss via e-post: driftinfo@gu.se där du anger namn, mobilnummer och tillhörande x-konto respektive gus-konto. Avregistrera dig genom att skicka ett meddelande till driftinfo@gu.se Prenumerera på e-post vid incidenter: Du kan få information via din e-post vid planerade driftstopp och vissa icke e-postrelaterade incidenter. Välj undersida: Administrera resultatrapportering Handhavande för administrativa uppgifter inför resultatrapportering (ex.


Su intranat

Ladok 3 kommer att innehålla helt ny funktionalitet och det har därför beslutats att applikationerna Utbildning och Forskarutbildning i VIS initialt inte kommer att integreras mot Ladok 3. Tanken är att berörda skall bekanta sig med Ladok 3 och att vi därefter ser vilka behov som inte uppfylls i Ladok och som VIS skulle kunna uppfylla istället.

Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153  Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet. medarbetarportalen.gu.se - Datorer/klientdatorer - GUP - (GU Publikationer) - Ladoktjänster - LPW (Ladok på webb) Tillbaka . Doctoral student at the University  Ladok gu. Där kan du söka efter databasens titel, ämne eller ord som förekommer i … this means that you will need to either check your student e-mail or use the  Ladok - GU: studentportal - Göteborgs universitet allmän översikt över inloggning, procedurer Göteborgs universitet Medarbetarportalen – Medarbetarportalen.