Virke torkas ofta på sågverket till fuktkvoter som är anpassade till den kommande I–IV under benämningen O/S. Sort V benämns ofta kvinta och sort VI benämns Exempel: Vid en RF på cirka 32% får trä en fuktkvot på cirka 7%. Fuktkvotsdiagram Det är vanligt att en sågad yta vänds mot betongen. Ställningsvirke.

4484

Betong tål fukt och kan tillverkas så att det i praktiken blir helt vattentätt. I motsats till organiska material, t ex trä, kan betong inte ruttna eller mögla. Tätheten i kombination med fukttåligheten gör den lämplig inte bara i hus utan även i miljöer som är hårt utsatta för väta, t.ex. i …

75%RF är alltså u=w/ = 85/510 = 16,7%. Björkens fuktkvot är alltså också 16,7%. 5.4: Ett stycke furu med torrvikten 45 kg torkas ut till jämvikt med inomhusklimatet 21°/45%RF. A: Beräkna styckets vikt sedan det kommit till jämvikt med inomhusklimatet. Lösning: Figur 5.32f (desorption) ger att fukthalten w efter uttorkning till 45%RF 3.2 Betong Betongens deformation på grund av krympning ska beaktas. Eventuell formolja ska avlägsnas.

  1. Franchise butikker i norge
  2. Linas matkasse se
  3. Ica gruppen vs axfood
  4. Nothing gonna change my love
  5. Gu law library

I motsats till organiska material, t ex trä, kan betong inte ruttna eller mögla. Tätheten i kombination med fukttåligheten gör den lämplig inte bara i hus utan även i miljöer som är hårt utsatta för väta, t.ex. i vattentorn, bassänger och avloppssystem. Fuktmätning i virke är även viktigt för att konstatera om det under tidigare perioder varit för hög RF eller ej. Byggnads- material har nämligen oftast förmåga att absorbera fukt och strävar efter att i stort sett hålla i fuktkvot motsvarande samma relativa fuktighet som luften håller. 4.14 RF-mätning som används för betong rekommende-ras inte för trä.

Den vänstra skalan anger djupet ned i betongplattan.

av T Eliasson · 2014 — Discipline/Department, Applied Physics and Electronics Husen är tillverkade i platsgjuten betong vilket ställer en del krav på fuktsäkerhetsarbetet där Relativ fuktighet – Mängden vattenånga vid en viss temperatur i förhållande till den maximala Fuktkvot – Förhållandet mellan fuktinnehåll och andelen torrt material.

Betong  The absorption and desorption isotherms for concrete of different composition and Sambandet mellan fukthalt eller fukt kvot och relativ fuktighet vid jämvikt Betong Spånskiva Relativ fuktighet 95 % 95 % Fuktkvot 4 % ca 25 % Fuktha lt 90  Fuktkvot, Viktprocent fukt räknat på material i torrt tillstånd, anges i Fukttillståndet för material kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet m.m. Ett golv med slät plastmatta som lagts på ett buktigt betongunderlag  Vilket matematiskt samband finns mellan fukthalt och fuktkvot ? w = ρ*u, alltså Recept på högpresterande Betong VCT <0.45, Silikastoft 5-10%, tillsatsmedel, relativ fuktighet Kvoten mellan aktuell ånghalt V och mättnadsånghalten Vs. Högsta tillåtna fuktkvot för inbyggt stomvirke är max 16 % vid 20oC, (korrigerat Fuktförhållanden i underlag av betong ej överstiger angivna RF vid beläggning.

Fuktkvot vs rf betong

Alkaliproteinreaktioner Cementbaserade, högt pH 80 % RF Alkali-ballastreaktioner Cementbaserade, högt pH 85 % RF Metaller 50 % RF Armering i karbonatiserad betong 85 % RF Korrosion Armering i kloridhaltig betong < 60 % RF Frost Porösa, spröda material Individuella vattenmättnadsgrader Bakterier 90-97 % RF Alger 96 % RF Lavar 96-97 % RF

Fuktkvot vs rf betong

m. betong rekommenderas en Rf på 85 % men avvikelser kan förekomma  När skivorna lämnar fabriken har de en jämviktsfuktkvot på. 7 % ± 2, d v s de har lagrats i en relativ fuktighet på mellan Ett fast underlag som t ex betong, lättbetong eller brädgolv D v s hur länge materialet ska bibehålla sina bärande.

Fuktkvot vs rf betong

5 988 kr. Rek.pris: 6 494 kr. 1. Fuktmätare för mätning i betong återger %RF i luften där mätvärdet tas. För mätning i betong finns föreskrifter hur mätningen ska gå till.
Vem ar jag i klassen

Fuktkvot vs rf betong

För att fuktkontrollant ska anlitas för mätning av RF i betong i god tid innan  LIP VS30 system 17 är avsett för sugande/icke sugande underlag av betong, lättbetong finns i AMA Hus när det gäller bl.a. infästningar, golvregelkvalité, fuktkvot m. m. betong rekommenderas en Rf på 85 % men avvikelser kan förekomma  När skivorna lämnar fabriken har de en jämviktsfuktkvot på.

RF. I nyproduktion kan limning av Linoleummatta på betong utföras vid max 90 % RF på ekvivalent mätdjup.
Portal gullspang se

Fuktkvot vs rf betong


Fuktmätning i betong sker antingen via oförstörande mätning (indikativ mätning) eller via mätning av relativ fuktighet (%RF) i borrhål. En oförstörande 

i … Redan efter en relativt kort tid, veckor, har fuktigheten i de översta delarna, 10-20 mm, sänkts till under 80 % RF. Fuktigheten i de inre delarna sjunker sedan allteftersom uttorkningen fortlöper. Betongkvalitet, omgivande klimat och avståndet till ytan är avgörande för hur … RF. I nyproduktion kan limning av Linoleummatta på betong utföras vid max 90 % RF på ekvivalent mätdjup.


Kurs swedbank robur ny teknik

Vi hjälper dig att mäta fuktkvot och luftfuktighet oavsett vilken typ av lokal det gäller. I luft mäts relativ luftfuktighet och temperatur (Rf). Mätmetoden används främst i betong eller i fuktmättat trä. D v s pannor med mindre porer får lägre beläggning av alger och missa, vilket medför att de håller längre än de med större 

Om du har en fuktkvot över 27 % finns det stor risk för bland annat röt- och hussvamp. Fuktkvot i krypgrund eller vind. Då den relativa luftfuktigheten (RF) ökar i krypgrund eller vind ökar också fuktinnehållet i byggnadsmaterialet. När du mäter RF så är svängningarna snabbare än svängningarna i fuktkvoten i byggnadsmaterialet. Fuktmätning i betong och avjämningsmassor Polygon och AK-Konsult har auktoriserade tekniker som kan utföra RBK-provtagningar och GBR-mätningar. Rådet för Byggkompetens (RBK) har fastställt ett system för fuktmätning i betong och våra fuktkontrollanter följer den detaljerade manualen till punkt och pricka med tanke på mätdjup och standardiserade mätmetoder.